Ideologia gender wdziera się do norweskich szkół i przedszkoli – rodzice reagują

Nie tylko w „konserwatywnej” Polsce, ale także w Norwegii rodzice zaniepokojeni są ideologią gender, która wkrada się do programów szkolnych. Aby jej przeciwdziałać, założyli platformę internetową Parentrenettverket.no.

Celem strony internetowej https://www.foreldrenettverket.no/ jest „informowanie, wyposażanie i wspieranie rodziców w związku z tym, co dzieje się w norweskich przedszkolach i szkołach, jeśli chodzi o ideologię gender i skrzywioną teorię”. Wcześniej rząd norweski przyjął projekt ustawy o reformie programów nauczania w szkołach. Projekt ten przewidywał wprowadzenie większej liczby lekcji na temat różnorodności.

 

Inicjatywa została podjęta przez rodziców oraz dziadków z całej Norwegii. Inicjatorzy są chrześcijanami, ale z ich strony mogą korzystać także niechrześcijanie. Ich wspólnym mianownikiem jest to, że wszyscy są krytyczni wobec „dominacji ideologii «dumy gejowskiej» i wypaczonej teorii gender, która zdobywa coraz większy wpływ w przedszkolach i szkołach”. Zamiast tego chcą promować „bardziej naukowe, a mniej ideologiczne nauczanie o płci i seksualności”, zgodne z biologicznym rozumieniem płci.

„Nauczanie o gender to psychologiczne molestowanie”

Kåre Skuland, pastor zboru zielonoświątkowego w Oslo i rzecznik sieci, mówi dla Norge idag, że tak silne podkreślanie rozróżnienia na ciało i psychikę. „Świadczy to o dualizmie, w którym emocje i ciało nie mają ze sobą nic wspólnego, że można być kimś innym niż ciało, które się posiada”. Zwraca uwagę, że taki pogląd na płeć ma poważne konsekwencje dla dzieci, które sądzą, że muszą poddać się zabiegowi zmiany płci, aby czuć się dobrze. Zwraca jednocześnie uwagę, że taka perspektywa jest niebezpieczna dla walki o równouprawnienie kobiet. „Jeśli mogę zmieniać płeć prawną co drugi dzień, to jaki jest sens mówienia o 40-procentowym udziale kobiet w gremiach zarządzających?”

Co więcej, Skuland wskazuje, że ideologia gender dezorientuje dzieci. „U dzieci zaobserwowano wątpliwości co do tego, jakiej są płci. Twierdzi się, że płeć jest czymś, co można wybrać i nie ma nic wspólnego z biologią. To jest sprzeczne z wszelkim rozsądkiem i sieje zamęt w całym pokoleniu dzieci”. Pastor nazywa wprost nauczanie ideologii gender psychologicznym molestowaniem dzieci.

W trzeciej i czwartej klasie dzieci w wieku 8-10 lat muszą umieć rozmawiać o podobieństwach i różnicach między płciami, tożsamości płciowej i reprodukcji człowieka - pisze Norge Idag. Ideologia gender jest obecna w wielu przedmiotach, takich jak nauki społeczne i przyrodnicze.

Strona internetowa oferuje wskazówki, jak mówić o płci

Aby osiągnąć swój cel, sieć udostępnia zasoby dla rodziców, którzy chcą poruszyć kwestię nauczania o płci w swoich szkołach. Rodzice mogą na przykład pobrać wzór listu, który mogą napisać do dyrektora, znaleźć wskazówki, jak poruszyć tę kwestię w rozmowie z nauczycielami, lub przeczytać informacje o swoich prawach jako rodziców do wpływania na nauczanie w szkole.

Ponadto Skulan mówi, że strona ma także na celu zapoznanie rodziców z naukami o płci, z jakimi stykają się ich dzieci. „Chcemy, aby było wiadomo, co znajduje się w podręcznikach”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama