Kard. Bo: to stulecie może być w Azji wiekiem chrześcijaństwa

Azją targają kryzysy i problemy, a Kościół na tym kontynencie musi na nie odpowiedzieć. Mówił o tym kard. Charles Bo podczas jubileuszu 50-lecia Federacji Konferencji Biskupów Azji. „Stoimy na rozdrożach historii, ale Papież dał nam drogowskazy. To może być wiek chrześcijaństwa w Azji” – powiedział przewodniczący organizacji.

Federacja powstała w 1970 roku, kiedy biskupi azjatyccy po raz pierwszy spotkali się w Manili podczas wizyty papieża Pawła VI na Filipinach. Od tego czasu zrzeszenie pracuje nad tożsamością Kościoła katolickiego w Azji.

Kard. Bo opisał krajobraz dzisiejszego kontynentu, zwracając uwagę na jego problemy. To m.in. konflikty, przesiedlenia, upadające gospodarki, zmiany klimatyczne, konsekwencje pandemii i miliony głodujących. Ponadto wiele krajów znajduje się w kryzysie wywołanym autorytarnymi rządami i brakiem demokracji. Globalnemu pokojowi zagrażają fundamentalizm i przemoc religijna. W takich okolicznościach, Kościół musi rozeznawać jak powinna wyglądać jego misja.

„Azjatyckie chrześcijaństwo jest w trakcie stawania się prawdziwie rdzennym dla tego regionu. Wcielanie tego, co kulturowe i religijne, teologowie określają mianem inkulturacji. Z chrześcijaństwem odgrywającym ważną rolę w narodach azjatyckich w dziedzinie edukacji, zdrowia i rozwoju, kraje te stają się ekonomicznie i politycznie bardziej pewne siebie. Kościół w Azji tętni życiem, przybywa powołań. To wielka szansa i wyzwanie. A każde wyzwanie, jak mówi Franciszek, jest szansą. Obecne stulecie może stać się w Azji wiekiem chrześcijaństwa poprzez głoszenie Dobrej Nowiny oraz wspieranie pokoju i sprawiedliwości na świecie. Pytanie, jakie stoi przed Kościołem, dotyczy tego, w jaki sposób może on stać się prorokiem pokoju w coraz bardziej niespokojnym świecie. Biblijna perspektywa jubileuszu nakazuje kompleksową zmianę i solidną odnowę. Kościół pod rządami obecnego Papieża aktywnie zainicjował zmiany. Evangelii gaudium, Laudato Si' i Fratelli tutti dały Kościołowi w Azji i światu mapę drogową we właściwych relacjach z Bogiem, stworzeniem i ze sobą nawzajem. Wyzwaniem jest dziś bycie Kościołem synodalnym, z ewangelizacją na pierwszym miejscu.“

« 1 »

reklama

reklama

reklama