Papież do biznesmenów: unikajmy pustosłowia, podejmujmy poważne problemy

Papież Franciszek skierował list do uczestników spotkania zorganizowanego przez watykańską Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, które odbyło się wczoraj w Pałacu Laterańskim.


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Watykanu, Papieskiej Akademii Nauk oraz ekonomiści i biznesmeni. Sympozjum odbyło się pod hasłem „Przygotowanie na przyszłość”, a jego celem była refleksja nad metodami budowania zrównoważonej i przyjaznej człowiekowi gospodarki.

Franciszek zaznacza, że w ciągu dwóch lat pandemii nie tylko przegapiliśmy jako ludzkość wiele okazji do zmiany naszego podejścia, ale popełniliśmy nowe niesprawiedliwości i stworzyliśmy kolejne nierówności. „Brakuje troski o nasz wspólny dom, kuleje dystrybucja szczepionek, rośnie głód, ubóstwo i handel bronią” – wylicza Papież i zaznacza, że to głównie na świecie biznesu i finansów spoczywa odpowiedzialność za zmianę tego kierunku i ciężar poszukiwania kreatywnych rozwiązań.

Zachęca uczestników spotkania do unikania pustosłowia, które wyraża się w deklarowaniu dobrych intencji i przypominaniu wzniosłych zasad. „Wzywam was do podjęcia konkretnych zobowiązań. Zróbcie to, co do was należy, aby biznes i finanse służyły ludziom i naszej planecie. Niech miernikiem sukcesu nie będzie zysk i ekspansja, ale liczba osób, które dzięki wam wyjdą ze skrajnego ubóstwa i znajdą godną pracę” – czytamy w liście.

Franciszek kończy przesłanie retorycznym pytaniem: „Czy rzeczywiście tak trudno jest zapewnić każdemu warunki do tego, by swoją pracą pomagał zmieniać świat?” I dodaje: „bardzo bym chciał, aby wszyscy wzięli na siebie odpowiedzialność za przygotowanie lepszej przyszłości!”

 

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao