Trwa spotkanie młodych „Taizé – Rostock we Lwowie”

We Lwowie trwa Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez ekumeniczną wspólnotę Taizé. To inicjatywa równoległa do wydarzenia odbywającego się na przełomie roku w Rostocku. Lwowskie zgromadzenie jest propozycją dla Ukraińców, którzy z powodu wojny nie mogą pojechać na spotkanie do Niemiec. Dzisiejsza pierwsza poranna modlitwa młodzieży o pokój zbiegła się z odgłosami wybuchów rosyjskich rakiet.

Pomysł zorganizowania spotkania we Lwowie pojawił się już po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy zauważono, że wyjazd za granicę dla wielu młodych Ukraińców będzie niemożliwy.

Mówi ks. Grzegorz Draus, proboszcz parafii św. Jana Pawła II we Lwowie, pomysłodawca wydarzenia „Taizé – Rostok we Lwowie”:

„O ile zawsze jeździliśmy na spotkania noworoczne, to teraz trudno jest coś zorganizować z oczywistych przyczyn. Więc przygotowaliśmy spotkanie tutaj, symboliczne. A druga rzecz, to z propozycją wyszło duszpasterstwo akademickie Maciejówka z Wrocławia, z ks. Bartłomiejem Kotem i jego studentami. Trzeba dać możliwość uczestniczenia w tych spotkaniach, w których młodzież chciała brać udział, a teraz nie może. Z Wrocławia pragnęli przyjechać, pragnęli dać namiastkę spotkania międzynarodowego i to też się udało. Chcę podkreślić, że cały program jest taki sam, jaki będzie w Rostocku. Przeżyjemy to samo, w tym samym terminie, w tych samych dniach i godzinach”.

Program spotkania lwowskiego przewiduje modlitwę w duchu Taizé, prace w grupach, warsztaty. Młodzi ludzie będą mieli możliwość spotkania się w świątyniach różnych obrządków i wyznań: u rzymskich katolików, grekokatolików, prawosławnych czy protestantów. Warsztaty zostały zaplanowane w różnych miejscach, jak np. Lwowskie Muzeum Religii, gdzie uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z obrzędowością żydowską, czy w klasztorze paulistów, gdzie będą rozmawiać o ewangelizacji poprzez media. Pojawi się też okazja do pogłębienia swojej wiedzy o ikonach. Wszyscy uczestnicy nocować będą, jak miało to miejsce na wszystkich dotychczasowych spotkaniach Taizé, u rodzin. Lwowskie spotkanie poprzedziła bożonarodzeniowa wizyta w Ukrainie przełożonego wspólnoty br. Aloisa, który odwiedził m.in. Kijów i Lwów. W tym ostatnim mieście brał udział w Wigilii z uchodźcami i modlił się na Pasterce sprawowanej w parafii św. Jana Pawła II.

« 1 »

reklama

reklama

reklama