Misjonarz, bp Robert Prevost, nowym prefektem Dykasterii ds. Biskupów

Pochodzący z Chicago 67-letni augustianin, Robert Francis Prevost, został mianowany przez Papieża nowym prefektem Dykasterii ds. Biskupów.

Tę nową misję podejmie 12 kwietnia. Franciszek powołał go na następcę kardynała Marca Ouelleta, który ze względu na wiek złożył rezygnację z urzędu. Ojciec Święty powierzył też amerykańskiemu hierarsze funkcję przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.

Abp Robert Francis Prevost urodził się w Chicago w 1955 roku. W wieku 22 lat wstąpił do nowicjatu zakonu augustianów w prowincji Matki Bożej Dobrej Rady w St. Louis. Śluby wieczyste złożył 29 sierpnia 1981 roku. Studiował w Catholic Theological Union-Chicago, uzyskując dyplom z teologii.

Mając 27 lat, został wysłany przez zakon do Rzymu, aby studiować prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum). Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1982 roku. Po uzyskaniu w 1984 roku licencjatu został wysłany do pracy misyjnej w Chulucanas, w Piura, w Peru, gdzie przybywał w latach 1985-86. W 1987 roku obronił doktorat na podstawie rozprawy: „Rola przeora lokalnego Zakonu Świętego Augustyna”. W tym samym roku został wybrany dyrektorem ds. powołań i misji w Prowincji Augustianów „Matki Dobrej Rady” w Olympia Fields, Illinois (USA). W 1988 roku wysłano go do misji w Trujillo jako dyrektora wspólnego projektu formacyjnego dla aspirantów augustiańskich z wikariatów Chulucanas, Iquitos i Apurímac. Tam był przeorem wspólnoty (1988-1992), dyrektorem formacji (1988-1998) oraz nauczycielem profesów (1992-1998). W archidiecezji Trujillo pełnił funkcję wikariusza sądowego (1989-1998), a także profesora prawa kanonicznego, patrystyki i teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym „San Carlos i San Marcelo”.

W 1999 roku został przełożonym swojej Prowincji „Matki Dobrej Rady” w Chicago. Po dwóch i pół roku kapituła generalna wybrała go na urząd przełożonego całego zakonu. Powierzono mu ponownie tę posługę w 2007 roku.

3 listopada 2014 r Papież Franciszek mianował go administratorem apostolskim diecezji Chiclayo w Peru. Święcenia biskupie Robert Francis Prevost przyjął 12 grudnia, w święto Matki Bożej z Guadalupe, w tamtejszej katedrze. Od listopada 2020 roku był też członkiem Kongregacji ds. Biskupów.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama