Prezydent Zełenski do kard. Zuppiego: osiągniecie pokoju jest możliwe jedynie w ramach realizacji ukraińskiej formuły pokojowej 

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski w dzisiejszej rozmowie ze specjalnym wysłannikiem Watykanu, kardynałem Matteo Zuppim podkreślił, że ponieważ wojna toczy się na terytorium Ukrainy, to osiągniecie pokoju jest możliwe jedynie w ramach realizacji ukraińskiej formuły pokojowej – czytamy na stronach prezydenta Ukrainy.

W komunikacie podkreślono, że szef państwa i specjalny przedstawiciel papieża Franciszka omówili sytuację na Ukrainie i współpracę humanitarną między Ukrainą a Stolicą Apostolską – w ramach realizacji ukraińskiej formuły pokojowej. Wolodymyr Zełensky podkreślił, że Rosja nadal popełnia straszliwe zbrodnie wojenne przeciwko Ukrainie, z których ostatnią było zniszczenie zapory wodnej w Nowej Kachowce. „Ta zbrodnia niesie ze sobą ogromne zagrożenia i będzie miała katastrofalne skutki dla życia ludzi i środowiska” – zauważył prezydent. Zwrócił uwagę, że zawieszenie broni i zamrożenie konfliktu nie doprowadzi do ustanowienia pokoju. „Nieprzyjaciel wykorzysta przerwę w działaniach do wzmocnienia swoich możliwości i dalszej ofensywy, do nowej fali zbrodni i terroru. Rosja musi wycofać wszystkie swoje wojska z terytorium Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach” – stwierdził Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że tylko wspólne wysiłki, izolacja dyplomatyczna i presja na Rosję mogą wpłynąć na agresora i doprowadzić do sprawiedliwego pokoju na ukraińskiej ziemi.

Wołodymyr Zełenski i kardynał Matteo Zuppi omówili szczegółowo realizację ukraińskiej formuły pokojowej i potrzebę zaangażowania jak najszerszego grona krajów, zwłaszcza Południa, w Globalny Szczyt Pokoju. Szef ukraińskiego państwa zaprosił Stolicę Apostolską do wniesienia wkładu w realizację ukraińskiego planu pokojowego: „Z zadowoleniem przyjmujemy gotowość innych państw i partnerów do znalezienia dróg do pokoju, ale ponieważ wojna toczy się na terytorium Ukrainy, projekt osiągnięcia pokoju może być tylko ukraiński” – stwierdził.

Prezydent zauważył, że Stolica Apostolska może aktywnie przyczynić się do uwolnienia ukraińskich więźniów, powrotu deportowanych dzieci i przywrócenia sprawiedliwości. Ze swojej strony kardynał Zuppi wyraził solidarność papieża Franciszka z narodem ukraińskim i zapewnił go o gotowości Stolicy Apostolskiej do włączenia się w poszukiwanie sposobów realizacji wspomnianych inicjatyw humanitarnych.

Kard. Matteo Zuppi wręczył Wołodymyrowi Zełenskiemu list od papieża Franciszka – informuje strona prezydenta Ukrainy.

st (KAI) / Kijów
 

« 1 »

reklama

reklama

reklama