Watykan odnawia zobowiązania na rzecz pomocy palestyńskim uchodźcom

„W świetle pogarszającej się sytuacji w całym regionie Stolica Apostolska jest głęboko zaniepokojona oraz ubolewa nad eskalacją przemocy w Izraelu i Palestynie, która dotknęła zbyt wiele niewinnych osób” – powiedział wczoraj w kwaterze głównej ONZ abp Gabriele Caccia.

Przedstawiciel Papieża przemawiał na specjalnej konferencji dotyczącej kryzysowego stanu finansów Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA). Potwierdził pomoc ze strony Watykanu.

Specjalny organ ONZ służy organizowaniu edukacji oraz zapewnienia podstawowych potrzeb prawie 6 mln ludzi. Swoją działalność opiera na donacjach z różnych krajów. Ponieważ konflikt izraelsko-palestyński trwa już bardzo długo i stracił dla wielu priorytetowe znaczenie, agencja zmaga się od pewnego czasu ze spadkiem wsparcia od swoich darczyńców, podczas gdy potrzeby pozostają na takim samym poziomie.

Abp Caccia wskazał, że Stolica Apostolska z niepokojem zauważa taki obrót spraw. Brak środków prowadzi bowiem do niezdolności do udzielenia pomocy na czas, co dalej pociąga za sobą nie tylko wzrost ubóstwa, ale również poczucia niesprawiedliwości i rozwój konfliktów. Dlatego Watykan odnowił swoje zobowiązanie do wsparcia finansowego agencji. Przedstawiciel papieski zaznaczył też, iż Stolica Apostolska nie ustanie w wysiłkach mających wspierać uchodźców na całym świecie.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama