Adoracja eucharystyczna i osobista zachęta – dwa kluczowe czynniki budujące powołania kapłańskie

Badanie przeprowadzone w USA przed Światowym Dniem Modlitw o Powołania wskazuje jasno, że kluczowymi elementami budującymi kulturę powołaniową są: adoracja eucharystyczna oraz bezpośrednia zachęta i wsparcie ze strony otoczenia.

15 kwietnia Centrum Badań Stosowanych Apostolstwa (CARA) na Uniwersytecie Georgetown opublikowało raport „Kwestionariusz osób wyświęcanych w 2024 r.”. Został on sporządzony bezpośrednio dla Sekretariatu Duchowieństwa, Życia Konsekrowanego i Powołań Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych.

Raport powstał przed 61. dorocznym Światowym Dniem Modlitw o Powołania, obchodzonym w tym roku 21 kwietnia, w Czwartą Niedzielę Wielkanocną, Niedzielą Dobrego Pasterza.

Ankieta internetowa, którą CARA prowadzi od 2006 r., została wypełniona przez 392 z 475 neoprezbiterów na rok 2024 z seminariów diecezjalnych i zakonnych, którzy zostali zaproszeni do udziału. Reprezentowali oni 128 diecezji i 29 instytutów zakonnych w USA. Większość respondentów z tego roku stwierdziła, że po raz pierwszy zastanawiała się nad swoim powołaniem w wieku 16 lat. Średni wiek święceń wynosi obecnie 34 lata, co mieści się w zakresie 33-37 lat, wskazywanym od 1999 roku.

Dwie trzecie (67%) osób wyświęconych jest rasy białej; 18% Latynosów; 11% Azjatów, mieszkańców wysp Pacyfiku lub rdzennych Hawajczyków; jedynie 2% jest czarnoskórych. Około jedna czwarta (23%) wyświęconych to osoby urodzone za granicą – przybyłe do USA średnio 14 lat temu w wieku 22 lat – z Meksykiem (5%), Wietnamem (4%), Kolumbią (3%) i Filipinami (2%) jako najczęstszymi krajami pochodzenia.

Większość neoprezbiterów (82%) stwierdziła, że dorastała z obojgiem rodziców katolików, a 29% zgłosiło posiadanie krewnego, który był księdzem lub zakonnikiem.

Ponad połowa respondentów (60%) ukończyła studia licencjackie lub magisterskie przed wstąpieniem do seminarium, z biznesem, naukami humanistycznymi, filozofią i inżynierią na czele. Od 32% do 42% uczęszczało do katolickiej szkoły podstawowej, liceum lub college’u.

Większość wyświęconych (70%) pracowała w pełnym wymiarze godzin przed wstąpieniem do seminarium, zwłaszcza w edukacji (21%), biznesie (16%) i duszpasterstwie kościelnym (13%).

Dyrektor wykonawczy CARA, jezuita ojciec Thomas Gaunt, powiedział OSV News, że bezpośrednia zachęta młodych mężczyzn do rozważenia życia kapłańskiego jest „stałym czynnikiem” w powołaniach, a 89% respondentów, czyli dziewięciu na dziesięciu, zgłosiło, że otrzymało takie wsparcie – zwykle od proboszcza (63%), przyjaciela (41%) lub parafianina (41%).

„Można niemal powiedzieć, że ... nikt nie pojawia się w seminarium, kto nie został zachęcony” – powiedział ojciec Gaunt. „Ogólnie rzecz biorąc, widzimy, że młodzi mężczyźni byli zachęcani przez jedną, dwie, trzy, cztery różne osoby w swoim życiu”.

Adoracja eucharystyczna również okazała się istotna w rozeznawaniu powołania, a 75% respondentów stwierdziło, że regularnie modliło się przed Najświętszym Sakramentem przed wstąpieniem do seminarium. Podobnie wysoki procent ankietowanych wskazywał na różaniec jako ulubione nabożeństwo w tym czasie (71%); kolejne 40% praktykowało lectio divina – medytacyjną modlitwę z Pismem Świętym.

Innymi słowy, jak wynika z badania, kluczowymi czynnikami w budowaniu kultury powołaniowej jest pielęgnowanie głębokiego życia modlitwy oraz wsparcie otoczenia, niekoniecznie zaś wielkie „akcje powołaniowe”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama