Dramat w Burkina Faso: ziemia nie rodzi, tylko chowa zmarłych

Trzy miliony wewnętrznych uchodźców. Głód i niedożywienie. Sytuacja w Burkina Faso jest dramatyczna. Ponad 40% ofiar terroryzmu na świecie to mieszkańcy tego kraju. Caritas Polska kontynuuje akcję pomocową: sytuacja jest alarmująca, żeby uniknąć tragedii, należy działać teraz.

Burkina Faso leży w epicentrum rozwoju ugrupowań uznawanych za terrorystyczne – Terroryści przyszli z Mali. Koczują na północy, w lasach. Najeżdżają wioski i zabijają ludzi. Północ (Burkina Faso) jest totalnie odcięta – mówi Małgorzata Tomaszewska, polska misjonarka.   Terroryzm zbiera tu tragiczne żniwo. Ponad 40% ofiar terroryzmu na świecie to mieszkańcy Burkina Faso. Do tej pory prawie 17 tysięcy osób poniosło śmierć z rąk terrorystów. W zamachu z 25 lutego tego roku zginęło kolejne 200 osób – Ziemia w Burkina Faso nie rodzi, tylko chowa zmarłych – mówi Małgorzata Tomaszewska, Polka mieszkająca w Burkina Faso.

Terroryzm oznacza śmierć – również z głodu

W następstwie konfliktu i ataków terrorystycznych w regionie, dochodzi do przesiedlenia ludności   – Jak pojawiają się terroryści, to ludzie jak stoją tak uciekają. Jak coś się uda to zabierają wózek albo osiołka, albo ubranie. Uciekają tam, gdzie zobaczą, że jest bezpiecznie – mówi Małgorzata Tomaszewska.

Przesiedleńcy, niemal wyłącznie kobiety i dzieci, trafiają m.in. do stolicy Ouagadougou, gdzie realizowany jest projekt Caritas Polska.  Przesiedlenia na taką skalę mnożą problemy: brak dostępu do opieki zdrowotnej powoduje, że choroby, gdzie indziej niegroźne, tu mogą kończyć się śmiercią. Dzieci nie mają dostępu do edukacji.  Moim marzeniem jest, aby moje dzieci poszły do szkoły i kiedyś zostały dyrektorami wyższego szczebla. Żeby nie miały nic wspólnego z tym życiem. Ale muszę je nakarmić, by utrzymać je w szkole. – mówi Yampa Ramata, matka piątki dzieci.

Brak jedzenia: od wyniszczenia do śmierci   

Największym problemem jest doświadczenie głodu.  W kryzysach żywnościowych rozróżnia się 5 poziomów braku bezpieczeństwa żywnościowego. Ponad 3 miliony ludzi w Burkina Faso znajduje się w fazie kryzysu (faza 3), a sytuację 261 tysięcy, określa się jako duży kryzys (faza 4).  Burkina Faso stoi w obliczu niespotykanej do tej pory skali skrajnych form niedożywienia i głodu – Sytuacja drastycznie pogarsza się, więc należy działać natychmiast. Poprzez nasze działania chcemy pomóc, aby nie doszło do wyniszczającej katastrofy humanitarnej jaką jest klęska głodu – mówi Anna Lasocka, koordynatorka programów zagranicznych Caritas Polska. – Moje dzieci są niedożywione. Nie mam wystarczająco dużo jedzenia, aby je nakarmić. Boję się, że umrą z głodu – rozpacza Aminata, matka dwójki dzieci.

Niedożywienie przez długi czas powoduje u dzieci wyniszczenie, co przekłada się na zbyt niską wagę, niski wzrost lub jego całkowite zahamowanie. Osłabieniu ulegają czynności poznawcze i pamięć, dziecko nie rozwija się prawidłowo, traci odporność i jest bardziej narażone na zakażenia.

Sytuacja, kiedy niedożywione dziecko nie ma dostępu do czystej i bezpiecznej wody pitnej zagraża jego życiu, bo choroby biegunkowe jeszcze bardziej wyniszczają organizm dziecka.  W fazie krytycznej dosłownie umiera się z głodu.   

Nie tylko nakarmić – dożywianie, zdrowie, życie  

W programie pomocowym Caritas, oprócz cyklicznej pomocy żywnościowej (prawie 50 ton) składającej się między innym z ryżu, fasoli, kukurydzy i oleju, skierowanej do 200 gospodarstw domowych, będą przeprowadzane testy z wykorzystaniem obwodu środkowego ramienia (MUAC) dzieciom w wieku 6 do 36 miesięcy, żeby określić, które są najbardziej dotknięte niedożywieniem.  Szacuje się, że obwód ramienia niemowląt zbliżony obwodowi monety 5 zł, oznacza skrajne niedożywienie.

– Co miesiąc sprawdzamy obwody ramion u dzieci. Dzieci, których sytuacja jest krytyczna będą kierowane do wyspecjalizowanych ośrodków zdrowia na leczenie. – mówi Zoungrana Timbila, pracujący przy badaniu beneficjentów Caritas Polska.

– W naszym projekcie w Burkina Faso chodzi nie tylko o samo dostarczenie żywności najbardziej potrzebującym. Ważne jest zwiększanie podaży kalorycznej i regularności posiłków. Dostarczamy różnorodne produkty pozwalające na przygotowanie podstawowych posiłków. Szczególną uwagę zwracamy na dotarcie z pomocą do dzieci, matek karmiących i kobiet w ciąży, ponieważ są to najbardziej bezbronne ofiary trwającego w tym kraju konfliktu – mówi Anna Lasocka. Dla osób dotkniętych niedożywieniem, które nie wymagają jeszcze interwencji medycznej, będą zapewniane suplementy żywieniowe.

– Słowa „ludzie w Afryce głodują” słyszymy tak często, że straciły już moc oddziaływania. Wciąż jednak są prawdziwe. W Burkina Faso, gdzie toczy się kolejny zapomniany kryzys, ludzie uciekający przed śmiercią, cierpią głód. A głód wyniszcza. Jeszcze nie jest za późno. Zanim nastąpi prawdziwa katastrofa, trzeba zebrać siły i działać w poszanowaniu dla potrzeb tych ludzi. Ta pomoc przynosi realne rezultaty — apeluje ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. — Tu nie chodzi tylko o nakarmienie, tu chodzi też o przywrócenie im nadziei i siły do życia. Zachęcam do wspierania projektu.

Caritas Polska aktywnie pomaga w Afryce, wspierając programy dożywiania, programy medyczne oraz edukacyjne takie jak np. budowa szkół. Wszystkie projekty są realizowane we współpracy z lokalnymi Caritas oraz Misjonarzami. Program dożywiania w Burkina Faso Caritas Polska realizowany jest drugi rok z rzędu. W 2024 Caritas Polska, będzie realizować programy wsparcia w Burkina Faso, Etiopii i Erytrei. Mieszkańcy tego kraju otrzymują żywność, pomoc medyczną a także wsparcie w zakresie rozwijania przedsiębiorczości i rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, program skupia się również na budowaniu odporności na kryzysy, zwłaszcza tych związane ze zmianami klimatu w Afryce.  
 
Problemy Afryki w liczbach:
•    278 mln mieszkańców Afryki każdego dnia nie jest pewnych kolejnego posiłku    
•    10 milionów dzieci w strefie Sahelu potrzebuje pomocy humanitarnej   
•    23,3 mln ludzi żyje w Burkina Faso   
•    3 mln ludzi z Burkina Faso wewnętrznie przesiedlonych z powodu przemocy i braku bezpieczeństwa   
•    40% populacji w Burkina Faso żyje poniżej granicy ubóstwa  
•    6000 szkół nie działa w Burkina Faso  
•    6,3 mln ludzi w Burkina Faso potrzebuje pomocy humanitarnej   
•    85% wewnętrznie przesiedlonych osób to kobiety i dzieci   
•    43% globalnych ofiar terroryzmu mieszka w rejonie Sahelu   
•    7600 ofiar śmiertelnych konfliktu w Burkina Faso w 2023 r   
•    5 – tyle faz niebezpieczeństwa żywnościowego rozróżnia się w Zintegrowanej Klasyfikacji Fazy Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC)  

 
 

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama