Prymas Wyszyński wobec peerelowskiej opozycji. Sympozjum na UKSW

„Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981” to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się 3 kwietnia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Stosunek kardynała Wyszyńskiego do oporu społecznego i opozycji w powojennych warunkach  państwa totalitarnego jest, poza „Solidarnością”, stosunkowo słabo zbadany; stąd pomysł konferencji, która – jak liczymy – przyniesie odpowiedzi na wiele pytań – wyjaśnia dr Ewa K. Czaczkowska z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, UKSW. 

Uczestnicy sympozjum omówią m.in. relację prymasa Stefana Wyszyńskiego do kształtującej się w  latach 70. ub. wieku opozycji demokratycznej - KOR, ROPCiO, RMP, KPN. Zajmą się zbadaniem stosunku prymasa do różnych form oporu społecznego, w tym demonstracji, strajków i wystąpień społecznych w Czerwcu ‘56, Marcu ‘68, Grudniu ‘70 i Czerwcu ‘76. 

Organizatorami konferencji są trzy instytucje: UKSW, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa  Wyszyńskiego oraz IPN.

 Wezmą w niej udział wybitni historycy, m.in. prof. Jan Żaryn i ks. prof. Józef Łupiński z UKSW, dr Bartłomiej Noszczak i dr Rafał Łatka z IPN, dr hab. Paweł Skibiński z UW, dr hab. Agata Mirek z KUL oraz dr Michał Białkowski z UMK. 

Konferencja rozpocznie się o godz. 9.30 w Auli Muzycznej UKSW w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

Wstęp wolny.

Patronami medialnymi wydarzenia są: TVP Historia, Polskie Radio Program Pierwszy, Polska  Agencja Prasowa, dziennik „Rzeczpospolita“, tygodnik „Do Rzeczy“ oraz portal Areopag21.pl. 

Kwietniowe sympozjum jest kolejnym spotkaniem naukowców badających życie i działalność kard.  Stefana Wyszyńskiego. W ubiegłym roku, w kontekście 50-lecia obchodów millenium Chrztu Polski, dyskutowano o historycznym i społecznym znaczeniu milenijnego programu prymasa. Owocem konferencji jest publikacja, która ukazała się nakładem Wydawnictwa UKSW: 

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

Źródło: Michał Plewka/Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama