Pielgrzymka szlakiem Świętego Brata Alberta do Lwowa

W dniach 18-22 lipca br. odbędzie się Ekumeniczna Piesza Międzynarodowa Pielgrzymka szlakiem Świętego Brata Alberta i Klasztorów Bazyliańskich z Werchraty do Lwowa.

Parafia p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach wraz z Prezydentem Miasta Puławy oraz Fundacją Kultury Duchowej Pogranicza zapraszają na Międzynarodową Ekumeniczną Pieszą Pielgrzymkę szlakiem Świętego Brata Alberta i Klasztorów Bazyliańskich z Werchraty do Lwowa.

Do udziału w niej zaproszeni zostali Polacy, Ukraińcy oraz obywatele innych Państw, którzy mają parafie p.w. św. Brata Alberta lub żyją duchowością św. Brata Alberta. Pielgrzymka ma charakter ekumeniczny.

Jak piszą organizatorzy: "To nie jest marsz przeciw czemuś, to pielgrzymka do Boga śladami jego świętych i klasztorów bazyliańskich do których pielgrzymował Święty Brat Albert Chmielowski w drodze ze Lwowa do Krakowa, gdzie się modlił, szukał natchnień do swojej misji i gdzie otrzymywał wsparcie materialne."

Program pielgrzymki:

18 lipca - Werchrata - Potelicz, 8 km

19 lipca - Potelicz - Magierów, 20 km

20 lipca - Magierów -Krechów, 17 km

21 lipca - Krechów - Brzuchowice, 28 km

22 lipca - Brzuchowice - Lwów, 12 km

godz. 10:00 – Cerkiew św. Onufrego /Bazylianie/

godz. 12:00 Msza św. i zakończenie, katedra Grekokatolicka we Lwowie

godz. 15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia w katedrze katolickiej

Szczegółowe informacje nt. pielgrzymki znajdują się na stronie: pustelniabrataalberta.pl

Patronat honorowy nad pielgrzymką przyjęli m.in. Nuncjusz Apostolski w Polsce Salvatore Pennacchio, abp Stanisław Gądecki, abp Marek Jędraszewski, abp Mieczysław Mokrzycki, abp Wacław Depo.

Nad stroną techniczno-organizacyjną czuwa Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

Źródło: http://archidiecezjalubelska.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama