Narodowy Kongres Trzeźwości w Polsce

W dniach 21-23 września odbędą się Centralne Uroczystości Narodowego Kongresu Trzeźwości. 24 września to Niedziela Modlitw o Trzeźwość Narodu w świątyniach całej Polski.

W obecnej sytuacji w naszej Ojczyźnie, gdy jest tak duże spożycie alkoholu i szerzy się mentalność proalkoholowa, nieodzowna jest mobilizacja całego społeczeństwa do działań trzeźwościowych. Dlatego w haśle Kongresu podkreśla się, że odpowiedzialność za przyszłość Narodu spoczywa na rodzinie, Kościele, państwie i samorządzie.

Rok Narodowego Kongresu Trzeźwości rozpoczął się Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tej też intencji modlą się zakony kontemplacyjne, wspólnoty zakonne, różne grupy i ruchy katolickie.

8 marca 2017 r. odbyło się Sympozjum w WSKSiM w Toruniu, natomiast 26 maja 2017 r. miała miejsce konferencja w Parlamencie nt. odpowiedzialności państwa za sprawy trzeźwości Narodu.

W dniach 17–18 czerwca odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka w intencji trzeźwości na Jasną Górę.

Centralne uroczystości Kongresu Trzeźwości odbędą się w dniach 21–23 września 2017 r. w Auli im. Roberta Schumana, Kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

• 21 września (czwartek) – Rola państwa i samorządów w służbie trzeźwości Narodu,

• 22 września (piątek) – Rola organizacji pozarządowych, wspólnot, ruchów, bractw w służbie trzeźwości Narodu,

• 23 września (sobota) – Rola rodziny i Kościoła w służbie trzeźwości Narodu.

Niedziela kongresowa 24 września, przeżywana będzie w polskich parafiach jako dziękczynienie za łaski i owoce Narodowego Kongresu Trzeźwości.

Szczegółowy program uroczystości znajduje się na stronie: kongrestrzezwosci.pl

Serwis internetowy kongresu powstał dla usprawnienia działań trzeźwościowych i abstynenckich. Jego użytkownicy mają możliwość zadeklarowania współpracy i wsparcia modlitewnego oraz daru abstynencji od alkoholu. 

W serwisie bardzo ważny jest dział „WSPÓŁPRACA”. Umożliwia on włączenie się we wspólne dzieło kongresowe. Wszystkie grupy mają też możliwość opublikowania informacji nt. swoich inicjatyw trzeźwościowych i wydarzeń. W tym dziale mogą się rejestrować i logować oraz publikować: polskie diecezje, grupy polonijne, wspólnoty zakonne, katecheci, uczelnie i szkoły, samorządy, organizacje i stowarzyszenia, wolontariusze.

Źródło: o. Oskar Puszkiewicz OFM, Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama