KUL - sympozjum w 30. rocznicę śmierci ks. prof. Franciszka Blachnickiego

Ruch Światło-Życie, przestrzenie posoborowej odnowy Kościoła i myśl teologiczno-pastoralna ks. Franciszka Blachnickiego to główne tematy sympozjum, które odbędzie się 21 października w Centrum Transferu Wiedzy KUL.

Sympozjum zostało zorganizowane z okazji 30. rocznicy śmierci sługi bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie, w latach 1964-1972 wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, twórcy Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL. 

Sympozjum towarzyszyć będzie multimedialna wystawa poświęcona życiu i dziełom ks. Blachnickiego, którą można oglądać w holu Centrum Transferu Wiedzy.

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-408.

Temat Sympozjum brzmi:

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI ŚRODOWISKIEM ROZWOJU ŻYWEGO KOŚCIOŁA – w 30 r. śmierci ks. prof. Franciszka Blachnickiego

Program wydarzenia:

Otwarcie Sympozjum (10:00-10:20)

– Rektor KUL

– Dziekan Wydziału Teologii KUL

– Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

SESJA I (10:20-12:00)

Z perspektywy naszej Uczelni

10:20 – Ks. F. Blachnicki twórcą katechetyki na KUL-u, ks. prof. A Kiciński

10:50 – Wkład ks. F. Blachnickiego w posoborową myśl teologiczno-pastoralną w Polsce, bp prof. W. Śmigiel

11:20 – Ks. F. Blachnicki u źródeł teologii liturgii w Polsce – ks. prof. P. Kulbacki

EUCHARYSTIA w Kościele Akademickim (12:30), której przewodniczył będzie bp W. Śmigiel.

SESJA II (14:30-16:00)

Ruch Światło-Życie eklezjologią Vaticanum II przetłumaczoną na język praktyki (kard. K. Wojtyła)

Przestrzenie posoborowej odnowy Kościoła: oaza, liturgia, dzieci, młodzież, małżeństwo i rodzina, formacja, wyzwolenie, ...

Sympozjum towarzyszyć będzie multimedialna wystawa poświęcona życiu i dziełom ks. Blachnickiego:

WYCHOWAWCA WOLNYCH LUDZI – KS. FRANCISZEK BLACHNICKI (1921-1987)

Wystawę można oglądać w holu Centrum Transferu Wiedzy.

Katarzyna Bojko, Dział Komunikacji KUL

www.kul.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao