KUL - Jesienne Dni Biblijne w 70. rocznicę znalezienia manuskryptów biblijnych w Qumran

Instytut Nauk Biblijnych KUL zaprasza na XIII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne, które odbędą się w dniach 24-26 października w sali 113 Centrum Transferu Wiedzy KUL.

Temat tegorocznych dni to: „Manuskrypty z Qumran 70 lat później. Rękopisy, tradycje, interpretacje i ich biblijny kontekst".

W sympozjum wezmą udział najwybitniejsi znawcy problematyki qumrańskiej, reprezentujący najlepsze uniwersytety na całym świecie. Wśród zaproszonych gości są m.in.: John J. Collins (Yale Divinity School, New Haven, CT, USA) Adrian Schenker OP (University of Fribourg, Switzerland) Loren T. Stuckenbruck (Ludwig Maximilian University of Munich, Germany) Eibert Tigchelaar (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium) Emanuel Tov (Hebrew University, Jerusalem, Israel).

Zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego roku tematem kolejnych Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych będą manuskrypty odkryte przed siedemdziesięcioma laty w Qumran, w Izraelu. Sympozjum w znacznej mierze dotyczyć będzie wpływu qumrańskich manuskryptów na kształt rozumienia historii tekstu Starego Testamentu. 

We wtorek, 24 października, o. prof. Adrian Schenker oraz prof. Emanuel Tov przedstawią problematykę związaną z pracą nad Biblia Hebraica Quinta, nowym wydaniem tekstu hebrajskiego ST, z pełnym uwzględnieniem manuskryptów odkrytych w Qumran.

W środę, 25 października, pierwsza poranna sesja będzie również poświęcona qumrańskiemu korpusowi tekstów biblijnych. Pozostałe prelekcje dotyczyć będą różnych aspektów interpretacji zwojów qumrańskich. 

Wiodącym językiem sympozjum będzie język angielski, tylko sesja VII (czwartek, 26 października) będzie przeprowadzona w języku polskim przez polskich naukowców z UKSW, UW oraz Uniwersytetu z Prešowa na Słowacji.

Manuskrypty z Qumran, najstarsze znane teksty Starego Testamentu, zostały odnalezione 70 lat temu w grotach nad Morzem Martwym w pobliżu Qumran na Pustyni Judzkiej. Ich odkrycie należy do najcenniejszych znalezisk archeologicznych wszechczasów. Zbiór składa się z ponad 900 zwojów i jest przechowywany w Muzeum Narodowym Izraela w Jerozolimie. Dzięki wsparciu Google'a od 2011 r. rękopisy są udostępniane w Internecie.

Źródło: Katarzyna Bojko, KUL

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao