Kielce: wkrótce trzydniowe obchody Dnia Judaizmu

Wykład o historii i filozofii chasydyzmu, spotkanie pt. „Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?” oraz monodram „Siedem nieb patriarchy Henocha” – złożą się na kieleckie obchody XXI Dnia Judaizmu.

Kieleckim obchodom Dnia Judaizmu przyświecać będzie hasło „Pokój! Pokój dalekim i bliskim!”. Wydarzenie odbędzie się w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu w kamienicy przy ul. Planty 7.

Ich organizatorem, w dniach 14-16 stycznia, będzie tamtejsze Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. Centralne obchody Dnia Judaizmu odbędą się 17 stycznia w Warszawie.

Na inaugurację 14 stycznia zaplanowano wykład rabina Symchy Kellera pt. „Historia i filozofia chasydyzmu”, wygłoszony w ramach studium "ABC judaizmu dla chrześcijan". Następnego dnia odbędzie się spotkanie z prof. Janem Grosfeldem pt. „Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?".

„Profesor Grosfeld, zajmując się żydowskimi wpływami na kształt cywilizacji europejskiej, wskazuje na ścisły związek chrześcijaństwa z tradycją judaistyczną oraz potrzebę dialogu, zadając pytania prowokujące do dyskusji” – podkreślają organizatorzy.

Monodram Jerzego Łazewskiego pt. „Siedem nieb patriarchy Henocha” zaprezentowany zostanie 16 stycznia. Prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego Bogdan Białek zachęcając do jego obejrzenia i podkreśla, że sztuka ma pokazywać wspólne judeochrześcijańskie korzenie Europy.

- Stanowi to pretekst do refleksji nad problemami moralnymi, będąc jednocześnie wyjątkowym dziełem artystycznym. Ta forma włączenia się w obchody Dnia Judaizmu ma być dla nas wszystkich inspiracją – tłumaczy Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

Monodram powstał na kanwie apokryfu - tzw. Słowiańskiej Księgi Henocha. Jest prezentacją podróży biblijnego patriarchy do siódmego nieba. Ten żydowski tekst początków naszej ery, czasu życia i działalności Jezusa, zachowany jest jednak tylko w słowiańskim przekładzie z X wieku. Jest bardzo ważny dla Kościoła Wschodniego, szczególnie jego ikonologii.

Aktor zaprezentuje także własnoręcznie wykonane ikony ceramiczne, które stanowią główny element scenograficzny tego przedstawienia.

Ogólnopolski Dzień Judaizmu został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 r. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii.

Polska jest drugim, po Włoszech, europejskim krajem, w którym zaczęto organizować takie obchody. Później włączyły się w tę inicjatywę m.in. Austria, Holandia i Szwajcaria.

Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa oraz pogłębianiu świadomości – jak nauczał Jan Paweł II – że religia żydowska nie jest wobec chrześcijaństwa rzeczywistością zewnętrzną, lecz "czymś wewnętrznym, oraz że nasz stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii".

Zgodnie z założeniami Episkopatu, Dzień Judaizmu ma przybliżać nauczanie Kościoła po II Soborze Watykańskim na temat Żydów i ich religii oraz ukazywać antysemityzm jako grzech. Jest to też okazja do propagowania posoborowego wyjaśniania tekstów Pisma Świętego, które w przeszłości mogły być interpretowane w sposób antyjudaistyczny i antysemicki.

apis, tk / Kielce

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama