Konkurs: Ludzie wiary i ludzie Kościoła w służbie Niepodległej

Rada Szkół Katolickich zaprasza do udziału w Ogólnopolskim konkursie: Ludzie wiary i ludzie Kościoła w służbie Niepodległej. Walka – Budowa – Obrona.

Konkurs odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019. Do udziału w nim zaproszeni są uczniowie klas VIII szkół podstawowych (w roku szkolnym 2017/2018 – klas VII), gimnazjaliści (w roku 2017/2018 – klasy II) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Głównym celem Konkursu jest głębsze poznanie przez młodzież tych postaci zasłużonych dla polskiej niepodległości, które nie będą w roku 2018 bohaterami „pierwszego planu”, ale których dzieło życia – w dziedzinie polityki, duszpasterstwa, sztuki lub gospodarki, inspirowane wiarą, zasługuje na upamiętnienie.

Konkurs na etapie szkolnym ma charakter indywidualny, a na etapie ogólnopolskim – zespołowy. Podstawą bibliograficzną do pierwszego etapu jest książka „Co Polskę stanowi”, której wersja PDF jest dostępna na stronie konkursu (zakres pierwszego etapu obejmuje 17 rozdziałów).

Szczegóły organizacyjne będą podawane na stronie internetowej Konkursu na wzór ubiegłorocznego konkursu związanego z jubileuszem 300 – lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

***

Wszystkie szkoły katolickie w Polsce są zrzeszone w Radzie Szkół Katolickich i pozostają pod opieką Konferencji Episkopatu Polski. Rada Szkół Katolickich została powołana do życia w 1994 roku przez 269 Konferencję Episkopatu Polski. Jest kościelną jednostką organizacyjną o zasięgu ogólnopolskim. Zrzesza szkoły katolickie prowadzone przez kościelne osoby prawne oraz szkoły, które zostały uznane za katolickie dekretem biskupa diecezjalnego i są prowadzone przez inne osoby prawne lub fizyczne.

Źródło: rsk.edu.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama