"Kościół, patriotyzm, niepodległość" - ogólnopolska konferencja naukowa na UKSW

Wydział Teologiczny UKSW zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Kościół, patriotyzm, niepodległość", która odbędzie się 27 listopada w Warszawie.

Czy patriotyzm Józefa Piłsudskiego różni się od patriotyzmu Romana Dmowskiego? W jaki sposób działalność patriotyczną prowadził św. Józef Sebastian Pelczar? Jak postawy patriotyczne Polaków kształtował prymas Polski kard. Józef Glemp? - to m.in. na te pytania będą odpowiadać uczestnicy ogólnopolskiej konferencji naukowej Wydziału Teologicznego UKSW pt. "Kościół, patriotyzm, niepodległość". Odbędzie się ona we wtorek 27 listopada 2018 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w Auli Schumana, przy ulicy ul. Wóycickiego 1/3.

Uroczystego otwarcia sympozjum o godz. 9:00 dokona ks. prof. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW. - Poprzez konferencję " Kościół, patriotyzm, niepodległość" pragniemy się wpisać w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - podkreśla ks. prof. Tomasz Wielebski, prodziekan ds. nauki i komunikacji, który wraz z dr. Mateuszem Tutakiem jest organizatorem sympozjum.

Na samym początku głos zabiorą dwaj wybitni historycy: prof. Jan Żaryn i prof. Wiesław Wysocki. - Roman Dmowski - przedstawiciel "pokolenia niepokornych" czyli tych, którzy walczyli o odzyskanie niepodległości Polski w 1918 r. Wielki polityk - twierdzi prof. Jan Żaryn, który przedstawi wizję patriotyzmu Dmowskiego. Natomiast prof. Wiesław Wysocki informuje, że ukaże w swoim referacie "geniusz Józefa Piłsudskiego, który przewidział znacznie wcześniej możliwość odrodzenia się Rzeczypospolitej, a jednocześnie przechodząc ponad podziałami politycznymi zdołał doprowadzić do finału odzyskania Niepodległości".

Z kolei ks. prof. Józef Łupiński powie o formacji patriotycznej żołnierzy Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, we Francji oraz w Anglii w latach 1939-1945. Prof. Krzysztof Ożóg wygłosi referat "W drodze do niepodległej Ojczyzny. Działalność religijno-patriotyczna św. Józefa Sebastiana Pelczara w Krakowie i Przemyślu". - Cała działalność św. Józefa S. Pelczara przyczyniła się do umocnienia wiary katolickiej oraz rozbudzenia ducha narodowego, patriotycznego i obywatelskiego wśród szerokich rzesz wiernych w rozległej diecezji przemyskiej u progu niepodległości - zapowiada.

Dr Milena Kindziuk przedstawi - w kontekście pierwszych kościelnych obchodów Święta Niepodległości po 1989 roku - nauczanie prymasa Józefa Glempa na temat patriotyzmu, a także jego rolę w oficjalnych obchodach tego święta w Polsce. Na konferencji zostanie podjęta również problematyka patriotyzmu w ujęciu Jana Pawła II (referat ks. prof. Bronisława Mierzwińskiego) czy narodzin patriotyzmu niepodległościowego (wystąpienie prof. Andrzeja Nowaka). Będzie mowa również o patriotyzmie z perspektywy public relations (referat prof. Jerzego Olędzkiego). Prof. Olędzki, który jest członkiem kilkunastoosobowej Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego”, podzieli się swoimi obserwacjami z prac tej Kapituły, zaprezentuje dotychczasowych Laureatów (lata 2016-2018) i dokona analizy efektywności takiej formy kształtowania postaw patriotycznych we współczesnym społeczeństwie.

Na konferencji na UKSW zostanie też ukazany problem patriotyzmu Zbigniewa Herberta (ks. prof. Jerzy Sikora). Nad tematyką patriotyzmu i nacjonalizmu pochyli się z kolei o. prof. Andrzej Potocki. Natomiast prof. Krzysztof Szwagrzyk podejmie refleksję nad patriotyzmem w XXI wieku. - Na przestrzeni ostatnich kilkuset lat patriotyzm w Polsce identyfikowany był zazwyczaj z czynną postawą insurekcyjną demonstrowaną udziałem w kolejnych zrywach zbrojnych - tłumaczy prof. Szwagrzyk. - Po półwieczu trwania w Polsce systemu komunistycznego i dwudziestu pięciu latach istnienia III Rzeczypospolitej stajemy przed koniecznością odpowiedzi na pytanie: czym dla nas Polaków jest dziś patriotyzm? Czy – jak chcą niektórzy – tylko obciążającą naszą osobowość archaiczną spuścizną dziejów, czy też naturalnym wyrazem naszego osobistego stosunku do kraju swego pochodzenia i otwartym manifestowaniem przynależności do polskiej wspólnoty narodowej?

Konferencję zakończy panel dyskusyjny "Jak wychowywać do patriotyzmu?".

mk / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama