Kraków: Czy psychoterapia niszczy powołanie? - w piątek debata

Wykłady i dyskusje oraz debata oksfordzka pt. „Czy psychoterapia niszczy powołanie?” znalazły się w programie konferencji naukowej pt. "Psychoterapia osób duchownych i zakonnych", która odbędzie się 9 marca w Krakowie.

Wydarzenie będzie miało miejsce w piątek 9 marca w auli UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.

Konferencja rozpocznie się od wykładu wprowadzającego „Psychoterapia osób duchownych i zakonnych - wyzwania i trudności”, który wygłosi dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski-Siuda. Po wysłuchaniu referatu uczestnicy spotkania wezmą udział w dyskusji oraz dwugłosie prawnika i psychoterapeuty.

„Papież na kozetce, czyli o tym jak zmieniało się stanowisko Kościoła wobec psychoterapii duchownych” – taki jest temat wystąpienia ks. prof. Piotra Kroczka. O Freudzie w konfesjonale, czyli o tym, jak zmieniała się psychoterapia, powie natomiast prof. Bogdan de Barbaro. Do tych tematów ustosunkują się przedstawiciele instytucji kościelnej i szpitala publicznego w dwugłosie i dyskusji.

Dr Dorota Przygrodzka zajmie się specyfiką grupowej psychoterapii osób konsekrowanych, a dr Mira Jawor i dr Anna Pastuszak-Draxler - trudnościami w psychoterapii grupowej sióstr zakonnych w oddziale dziennym. Dwugłos psychiatra versus duchowny poprowadzi następnie o. dr Jacek Prusak SJ.

Prof. Dominika Dudek zajmie się problemem depresji osób duchownych, a o. Tadeusz Florek OCD wygłosi wykład na temat „Ciemna noc duszy - między mistyką a psychoterapią”.

W drugiej części spotkania odbędzie się debata oksfordzka na temat „Czy psychoterapia niszczy powołanie?”. Wezmą w niej udział kapłani, terapeuci i psychiatrzy. Następujący po niej dwugłos między dominikaninem, a jezuitą poprowadzi luterański pastor dr Roman Pracki.

O. Tomasz Franc OP wygłosi referat „Kształtowanie się tożsamości duchownego. Kryzys i wzrost”, a o. Jacek Prusak SJ zanalizuje problem rozwoju psychoseksualnego duchownych w świetle badań i praktyki terapeutycznej. Ks. dr hab. Grzegorz Godawa poprowadzi dyskusję i dwugłos poświęcony diagnostyce na dwóch poziomach: seksualność i duchowość.

Ewa Kusz wygłosi wykład „Nadużycia seksualne - diagnostyka (plus profilaktyka i leczenie)”, a ks. dr Grzegorz Babiarz będzie mówił o psychologicznych i psychoterapeutycznych możliwościach zweryfikowania dojrzałego aktu wiary.

Konferencja zakończy się studium przypadku „Józef i jego rodzina”, które przedstawi dr Roman Pracki.

Organizatorami obrad są Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Akademia Ignatianum.

md / Kraków

Program konferencji

« 1 »

reklama

reklama

reklama