Narodowy Dzień Życia: Kongres Rodziny i rozdanie nagród „Tulipany Życia”

Po raz 9. nagrody „Tulipany Życia” zostaną wręczone 21 marca podczas uroczystej Gali w Warszawie z okazji Narodowego Dnia Życia. W ramach obchodów odbędzie się również Narodowy Kongres Rodziny.

21 marca w ramach obchodów Narodowego Dnia Życia odbędzie się Narodowy Kongres Rodziny na Stadionie Narodowym pod hasłem „Niepodległa, Rodzinna”. Jest ono przypomnieniem, że rodzina to miejsce budowania bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, odpowiedzialności, odwagi, męstwa, aktywności społecznej i wielu innych cnót, które tworzą silną społeczność obywatelską – silny Naród.

Podczas prac Narodowego Kongresu Rodziny poruszone będą zagadnienia dotyczące wartości, które są kształtowane w rodzinie. Podsumowaniem prac Kongresu będzie zebranie postulatów dla decydentów oraz środowisk prorodzinnych kierunków zmian w polityce prorodzinnej oraz wzbogacenie narodowej debaty o rodzinie, która jest też rozpoczęciem prac nad założeniami do przygotowywanej ustawy prorodzinnej.

W Kongresie wezmą udział m.in.: Jacek Sapa – Prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia, Beata Szydło – Wiceprezes Rady Ministrów oraz Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Po kongresie odbędzie się specjalna Gala w Warszawie, podczas której zostaną przyznane nagrody „Tulipany Życia” w 5 kategoriach: dzieło kultury, inicjatywa społeczna, dziennikarz, przedsiębiorstwo i samorząd. Celem nagrody jest dowartościowanie i promocja przejawów aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowania silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę rodziny, bądź jej pozycję ekonomiczną.

Nagroda w kategorii „dzieło kultury” przyznawana jest za najlepsze przejawy artystycznej działalności, które podkreślają znaczenie rodziny w życiu osobistym i społecznym człowieka. Z kolei „Tulipan Życia” w kategorii „inicjatywa społeczna” otrzymują osoby, które poprzez swoje działania budują wspólnotę odwołując się do istniejących więzi rodzinnych. Nagradzani są również dziennikarze, którzy w swojej działalności eksponują wartości związane z życiem rodzinnym.

W kategorii „przedsiębiorstwo” wyróżniana jest działalność firm odpowiedzialnych nie tylko za rozwój i dobre wyniki w biznesie, ale również za pracowników, ich rodziny oraz środowisko. Z kolei nagroda w kategorii „samorząd” ma promować inicjatywy oraz rozwiązania prawne, które wzmacniają rolę rodziny w życiu wspólnoty lokalnej oraz zachęcają do postaw prorodzinnych.

Podczas Gali przyznana zostanie także nagroda specjalna – Wyróżnienie Prezesa Fundacji Narodowego Dnia Życia, które wręczane jest w wyjątkowych okazjach, za szczególne dokonania na polu promowania wartości rodzinnych.

Fundacja Narodowego Dnia Życia poprzez swoje projekty stara się docierać zarówno do rodzin i pomagać zbudować wewnątrz nich dobre relacje rodzinne, jak i oddziaływać na sferę publiczną, domagając się wzmocnienia pozycji rodziny w życiu społecznym.

Fundacja opiera swoją działalność na 3 filarach: tradycji, wsparciu i rozwoju. W swojej działalności zajmuje się promowaniem wartości rodzinnych i tradycyjnego modelu rodziny, wspieraniem rozwiązań wspomagającym funkcjonowanie rodziny we współczesnym świecie oraz skupia się na rozwijaniu prorodzinnych projektów i kampanii społecznych.

Narodowy Dzień Życia obchodzony jest 24 marca zgodnie z uchwałą Sejmu RP z dnia 27 sierpnia 2004 roku. Według niej „Dzień ten powinien stać się okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych.” Narodowy Dzień Życia to również zachęta do działań służących wsparciu i ochronie życia. Dzień później - 25 marca - w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Kościół obchodzi Narodowy Dzień Świętości Życia.

pgo, FNDŻ / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama