Warsztaty muzyki liturgicznej z Pawłem Bębenkiem

Pod hasłem „Do końca nas umiłował” odbędzie się w dniach 9-11 lutego w Kalwarii Zebrzydowskiej pierwsza edycja warsztatów muzyki liturgicznej. Poprowadzi je znany dyrygent i kompozytor Paweł Bębenek.

„Do końca nas umiłował” to pierwsza edycja warsztatów muzyki liturgicznej w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zaproszenie do udziału w spotkaniu skierowane jest do osób zainteresowanych udoskonaleniem śpiewu, zwłaszcza do śpiewaków w parafiach, zespołach, scholach i chórach oraz wszystkich miłośników śpiewu liturgicznego.

Warsztaty będą osnute wokół tematyki pasyjnej. Jej pogłębieniu sprzyja niepowtarzalna atmosfera kalwaryjskiego sanktuarium, zwanego „polską Jerozolimą”. Uczestnicy warsztatów będą brać udział w Mszy św., adoracji czy Liturgii Godzin. „To są warsztaty muzyki liturgicznej, więc udział w modlitwie Kościoła jest bardzo ważny, a klimat Kalwarii ma pomóc w duchowym przeżyciu tych dni” – mówi o. Tarsycjusz Bukowski OFM. Zakonnik ma nadzieję, że dzięki temu, jak również dzięki profesjonalizmowi, talentom i doświadczeniu Pawła Bębenka, uczestnicy spotkania rozwiną swoje muzyczne umiejętności i wrażliwość na piękno śpiewu liturgicznego.

Warsztaty rozpoczynają się w piątek 9 lutego po południu i kończą w niedzielę 11 lutego. Ich uczestnicy mogą skorzystać z noclegów i posiłków w Domu Pielgrzyma. Otrzymają również potrzebne materiały związane z warsztatami. Koszt uczestnictwa wynosi 80 zł - z noclegiem i posiłkami lub 40 zł - bez noclegu i posiłków. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową do 2 lutego. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.kalwaria.eu.

Paweł Bębenek jest śpiewakiem, kompozytorem i dyrygentem, związanym ze środowiskiem muzycznym przy krakowskim klasztorze ojców dominikanów. Z muzyką liturgiczną zetknął się w 1990 roku, początkowo jako chórzysta. W 1993 roku rozpoczął pracę z zespołem muzyki dawnej „Bractwo Lutni” z Dworu na Wysokiej, z którym występował podczas wielu koncertów i festiwali w kraju i za granicą.

Zajmuje się muzyczną tradycją Kościoła, jest autorem wielu kompozycji i aranżacji dawnych pieśni kościelnych.

md / Kalwaria Zebrzydowska

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao