Wiosenne zebranie żeńskiej konsulty zakonnej - o młodzieży

Myślą przewodnią wiosennego Zebrania Plenarnego Konferencji Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, będzie młodzież - jej oczekiwania, pragnienia i nadzieje.

Spotkanie odbędzie się od 10 do 12 kwietnia w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Siostry wysłuchają relacji z socjologicznych badań nad młodzieżą, zapoznają się z wynikami ankiety przeprowadzonej w Polsce w perspektywie jesiennego Synodu i dokumentu opracowanego w czasie przedsynodalnego spotkania młodych w Rzymie oraz powrócą do refleksji nad dezyderatami zgłoszonymi przez młodzież konsekrowaną.

Ze względu na 100. rocznicę odzyskania niepodległości, matka Krystyna Dębowska, historyk, przedstawi wkład wspólnot życia konsekrowanego i niektórych znaczących zakonnic w działania narodowowyzwoleńcze i w dzieło odbudowy kraju.

Bp Krzysztof Zadarko będzie natomiast mówił o problematyce związanej z handlem ludźmi. „Jest to temat ważny dla nas, Konferencja bowiem współpracuje, przez swą Sekcję Bakhita, z międzynarodową siecią przeciwdziałania temu haniebnemu procederowi i różnym formom współczesnego niewolnictwa” – informuje matka Jolanta Olech, sekretarka generalna Konferencji Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

Ponadto stałym tematem zebrań plenarnych są sprawy bieżące Kościoła i żeńskich instytutów. Zebranie otworzy abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, będzie na nim obecny także przewodniczący Komisji KEP ds. Życia Konsekrowanego bp Jacek Kiciński.

sjol/lk / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama