Wrocław: Ogólnopolskie rekolekcje dla małżeństw

W dniach od 14 do 17 czerwca 2018 w Hali Stulecia we Wrocławiu odbędą się ogólnopolskie rekolekcje dla małżeństw, które poprowadzi ojciec Johna Bashobora, charyzmatyczny kapłan z Ugandy.

Małżonkowie tworzą nie tylko wspólnotę ciał, ale prawdziwą jedność osób.  Jest to jedność tak głęboka, że stają się oni w doczesnej rzeczywistości niejako odblaskiem Boskiego «My» trzech Osób Trójcy Świętej  

[Jan Paweł II, przemówienie w Jubileusz rodzin, 15.10.2000 r.]

Bóg jest miłością, a to oznacza, że musi być w Nim ktoś, kto kocha, ktoś kto jest kochany i miłość, która ich łączy. Bóg jest jeden, ale nie jest samotny 

[arcybiskup Józef Kupny]


Organizatorzy zapraszają na ogólnopolskie rekolekcje dla małżeństw prowadzone przez ojca Johna Bashoborę, charyzmatycznego kapłana z Ugandy. Rekolekcje odbędą się w terminie od 14 do 17 czerwca 2018 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu

Cztery dni wspólnych modlitw, rozważań i konferencji poświęcone zostaną na wzmacnianie wzajemnej miłości oblubieńców, czerpiąc z miłości Boga i powierzając się Mu przez ręce Maryi. 

Spotkanie przeznaczone jest dla małżeństw sakramentalnych, osób zajmujących się poradnictwem rodzinnym lub duchownych, którym te rekolekcje pomogą w pracy duszpasterskiej.  Zaproszeni są także małżonkowie, którzy z różnych przyczyn nie mogą przybyć z mężem/żoną. 

Jak czytamy w zaproszeniu organizatorów - "Chcemy w tym czasie wejść w głębszą relację z Bogiem i prosić Go, by uzdrowił ciała i dusze małżonków, by mogli kochać się wzajemnie, przyjmować nowe życie, którym ich Bóg obdarzy i wychowywać swoje dzieci na wzór Świętej Rodziny. "

Koszt uczestnictwa w całym wydarzeniu wynosi 150 zł od osoby.

Szczegółowy program rekolekcji oraz pozostałe informacje organizacyjne dostępne są na stronie: nabierzcieducha.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao