Cieszyn: apel o pokój na świecie i o dziedzictwie apostołów Słowian na Śląsku

W cieszyńskiej Rotundzie św. Mikołaja sprawowane będzie w piątek 5 lipca uroczyste nabożeństwo w intencji pokoju na świecie z udziałem biskupów z Kościoła katolickiego, luterańskiego i prawosławnego.

Apel o pokój zakończy jednocześnie międzynarodową konferencję „Dziedzictwo kulturowe Apostołów Słowian na Śląsku”, którą tego zaplanowano w klasztorze ojców bonifratrów w Cieszynie.

Nabożeństwu zabytkowej świątyni przewodniczył będzie gospodarz miejsca, biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, a udział w nim wezmą m.in. zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego bp Adrian Korczago i bp Atanazy (Nos) – ordynariusz prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej.

Konferencję organizuje Komisja do Spraw Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk o/Katowice, z okazji 1150. rocznicy śmierci św. Cyryla i 400. rocznicy śmierci męczeńskiej św. Melchiora Grodzieckiego, którego Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił patronem 2019 roku.

rk / Cieszyn

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao