Już tylko trzy tygodnie na to, aby móc zapisać się na Przegląd w Żorach

6 kwietnia 2019 roku odbędzie się XIV Ogólnopolski Przegląd Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach na Śląsku. Zgłoszenia do końca stycznia.

Termin zgłoszenia upływa 31 stycznia 2019 roku. Zgłoszenia można dokonać drogą mailową lub listownie. Liczy się data stempla pocztowego.

Karta zgłoszenia i regulamin na stronie: pasyjne.zory.pl

Na powyższej stronie można znaleźć także wszelkie informacje o Przeglądzie.

Na zdjęciu chór "Gloria", który pomaga w organizacji Przeglądu.


źródło: Krzysztof Ścibik, Biuro OPCKPPiP w Żorach

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama