Zbliża się IX Tydzień Wychowania

IX Tygodnia Wychowania (15 – 21 września 2019 roku): „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38).

Drodzy Rodzice, Duszpasterze, Nauczyciele i Wychowawcy,

Mottem tegorocznego, IX Tygodnia Wychowania (15 – 21 września 2019 roku) są słowa skierowane do Jezusa przez Jego przyszłych uczniów: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38). Prawdopodobnie nie spodziewali się tego, że konsekwencją postawienia takiego pytania będzie radykalna zmiana ich życia.

Jednym z celów, jakie stawiają sobie wychowawcy, jest pokazanie wychowankom, gdzie będą mogli znaleźć odpowiedzi na ważne dla nich pytania. Uczniowie rozpoczęli rozmowę z Jezusem i stało się to dla nich początkiem zupełnie nowej drogi. Jak doprowadzić naszych wychowanków do tego, by kierowali swoje pytania do Jezusa i u Niego szukali rozwiązania swoich problemów?

Prosimy o przyjęcie niniejszych materiałów, mających stanowić pomoc w owocnym przeżyciu czasu modlitwy i refleksji wokół problemów związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży.

Teczka pomocy zawiera:

  • Materiały homiletyczne i propozycje modlitwy wiernych na poszczególne dni Tygodnia Wychowania.
  • Teksty konferencji dla rodziców, duszpasterzy i wychowawców
  • Konspekty katechez dla uczniów młodszych i starszych klas szkoły podstawowej oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

Propozycje tegorocznych rozważań do wykorzystania w ramach codziennej liturgii związane są z postaciami polskich świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze, którzy realizowali dzieła wychowawcze.  

Pierwsza z konferencji dla wychowawców powstała na kanwie Posynodalnej adhortacji Christus vivit papieża Franciszka i stanowi próbę wyciągnięcia kilku pedagogicznych wniosków z dokumentu będącego podsumowaniem Synodu Biskupów Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania.

Druga konferencja jest pedagogiczną refleksją o wychowaniu do bezinteresowności.

Katecheza dla dzieci młodszych kształtuje umiejętność dobrego przeżywania wolnego czasu.

Celem lekcji dla starszych uczniów klas szkoły podstawowej i dla młodzieży szkół ponadpodstawowych jest uświadomienie wagi decyzji „zamieszkania z Jezusem” i prowadzenie do rozwoju dojrzałego przeżywania wiary.

Mamy nadzieję, że zaproponowane materiały znajdą praktyczne zastosowanie w rękach duszpasterzy i wychowawców. Życzymy wszystkim dobrego przeżycia IX Tygodnia Wychowania.

Materiały oraz szczegółowe informacje na stronie: http://tydzienwychowania.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama