Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II - zaproszenie na spotkanie

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na spotkanie, do którego okazją jest wydanie książki ks. prof. Roberta Skrzypczaka „Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień” (wyd. nowe, poszerzone, Kraków 2020).

Jak napisał autor we wstępie: „Poznanie treści jak i okoliczności rodzenia się w Karolu Wojtyle jego wielkich soborowych idei umożliwi bowiem w jakiejś mierze odpowiedź na inne pytania, które narzucają się przy okazji rozważania fenomenu Jana Pawła II na tle najnowszej historii Kościoła i świata”.

W spotkaniu wezmą udział:

ks. prof. Robert Skrzypczak
prof. Krzysztof Koseła
dr Rafał Łatka
red. Tomasz Królak (prowadzenie)

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane niepublikowane zdjęcia kard. Karola Wojtyły z okresu jego pobytu na Soborze Watykańskim II, pochodzące z prywatnego archiwum śp. biskupa Tadeusza Pieronka.

Wydarzenie odbędzie się  w poniedziałek, 2 marca 2020 roku o godz. 18.00 w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17/19.

Z zapisów soborowych wiemy, jak często Karol Wojtyła zabierał głos oraz jak ważne i merytoryczne uwagi zgłaszał do dokumentów. W trakcie obrad najbardziej interesowały go takie tematy jak: źródła objawienia, środki społecznego przekazu, wolność religijna i rola sumienia, współczesne wyzwania dla małżeństwa i rodziny, kultura i praca twórcza oraz rozumienie świata i problemy współczesnego ateizmu. Na etapie opracowania dokumentów zgłaszał wiele uwag i poprawek, a wśród nich m.in. domagał się silnego wyeksponowania relacji między porządkiem naturalnym a nadprzyrodzonym;  do powiązania tematu kultury ściśle z osobą; do wprowadzenia wyraźnego rozróżnienia między wolnością w sensie etycznym a wolnością w sensie politycznym. Nie do przecenienia wydają się jego poprawki do Konstytucji dogmatycznej o Kościele w świecie współczesnym (Gaudium et spes), która podejmowała temat ateizmu i sekularyzacji życia.

Znamienne jest także, że to w trakcie obrad soborowych, Karol Wojtyła dał się poznać szerszemu gronu kardynałów. Ciekawe są świadectwa, w których wspomina się, że w ramach trwania Soboru coraz lepiej poznawano Wojtyłę. Pierwsze świadectwa mówią o tym, że przemawiał „jakiś Polak”, następnie mówi się o „pewnym polskim biskupie”, a kończy się na Wojtyle, który jest „wybitny”, „robi znakomite wrażenie”, a pod koniec obrad nazywa się go papabile – godnym zostania papieżem.

Bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie!

Centrum Myśli Jana Pawła II

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama