Kolejny rok PUNCS: chrześcijańska myśl społeczna w praktyce

Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko Społecznego (PUNCS) rozpoczyna kolejny rok swojej działalności. Jego misją jest wdrażanie zasad chrześcijańskiej myśli społecznej w życie gospodarcze i społeczne oraz formowanie i budowanie środowiska animatorów takich zmian w Polsce i za granicą.

Organizatorzy serdecznie zachęcają do udziału w zajęciach wszystkie osoby, które zainteresowane są tą problematyką - zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. Mile widziani są przedsiębiorcy, pracodawcy, działacze społeczni, a także wszelkie osoby, które odczuwają potrzebę odnalezienia modelu życia społeczno-gospodarczego alternatywnego wobec dominującej obecnie narracji neoliberalnej.

Oto zaproszenie na tegoroczne zajęcia wraz z odsyłaczami do artykułów powstałych w oparciu o poprzedni rok działalności Uniwersytetu.Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do podjęcia edukacji w Powszechnym Uniwersytecie Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS) pod patronatem Świętego Jana Pawła II oraz Sługi Bożego Roberta Schumana oraz promowanie tej inicjatywy, a także wspieranie merytoryczne i finansowe.

PUNCS działa w ramach struktur Instytutu Myśli Schumana w pozaszkolnej formie edukacji nie opartej o ustawę o szkolnictwie wyższym. Zajęcia prowadzone drogą elektroniczną w internecie będą się odbywały przez dwa semestry począwszy od 16 października 2021 aż do końca czerwca 2022, co drugą sobotę w godzinach od 9:30 do 12:45. Celem zajęć jest zgłębienie myśli chrześcijańskiej i jej potencjału, aby wpływać na jakość modelu społecznego i wysoką efektywność gospodarczą, a także nauka wdrażania wartości, norm i zasad wynikających z katolickiej myśli społecznej do funkcjonowania różnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw.

Misją PUNCS jest wdrażanie zasad chrześcijańskiej myśli społecznej w życie gospodarcze i społeczne oraz formowanie i budowanie środowiska animatorów takich zmian w Polsce i za granicą. Liczymy, że ci Animatorzy Myśli Chrześcijańsko-Społecznej (AMCS) przyczynią się do diagnozowania i zmniejszania rozbieżności pomiędzy myślą chrześcijańską a istniejącym kształtem poszczególnych organizacji życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i politycznego. Katolicka nauka społeczna jest wyzwaniem do podjęcia wysiłku ze strony wszystkich ludzi dobrej woli w celu jej aplikacji do konkretnych wymagań czasu i miejsca.

Więcej na temat PUNCS można się dowiedzieć ze strony internetowej www.PUNCS.pl, gdzie można wypełnić elektroniczny formularz w celu zapisania się na zajęcia. W ramach procesu edukacyjnego Słuchacze biorą udział w zajęciach i wykonują praktyczny projekt w 5-osobowych zespołach, który przedstawiają Komisji Egzaminacyjnej. O dotąd prowadzonych zajęciach PUNCS mówią też następujące artykuły:

Troska o godność każdej istoty ludzkiej oraz praktyczne wcielenie w życie społeczne zasad wartości chrześcijańskich służą ograniczaniu chaosu i zamętu otaczającego człowieka, a także budowaniu dobrego środowiska dla kompleksowego rozwoju ludzi. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w to dzieło, którzy chcą się przyczyniać do budowy solidarnego społeczeństwa.

Prof. Zbigniew Krysiak, Przewodniczący rady Programowej PUNCS

Dr Marek Oktaba. Dyrektor Zarządzający PUNCS

« 1 »

reklama

reklama

reklama