Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Śp. kard. Ignacy Moussa I Daoud7 kwietnia 2012, w Wielką Sobotę, zmarł w Rzymie były syryjski patriarcha Antiochii i były prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich kard. Ignacy Moussa I Daoud.

Urodził się 18 września 1930 r. w Meskané, w syryjskiej archieparchii Homs, Emesa. Na chrzcie otrzymał imiona Basile Moussa. Wykształcenie odebrał w syryjskich seminariach św. Benedykta i św. Efrema w Jerozolimie oraz w seminarium w Charfet w Libanie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 października 1954 r. W 1964 r. uzyskał licencjat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Był sekretarzem syryjskiego patriarchy Antiochii (1965-1970) i obrońcą węzła małżeńskiego Patriarchalne-go Trybunału Kościelnego w Bejrucie. Syryjski Katolicki Synod Patriarchalny wybrał go 2 lipca 1977 r. w Charfet na syryjskiego biskupa Kairu w Egipcie. 22 lipca 1977 r. Paweł VI zaaprobował ten wybór. 18 września 1977 r. przyjął sakrę biskupią z rąk ówczesnego patriarchy Antiochii Ignacego II Hayeka i — zgodnie ze zwyczajem swojego Kościoła — imię Basile zmienił na Ignacy. 1 lipca 1994 r. Synod Patriarchalny wybrał go na syryjskiego arcybiskupa archieparchii Homs, Emesa — 6 lipca wybór ten zatwierdził Jan Paweł II — a 13 października 1998 r. na patriarchę Antiochii, czyli zwierzchnika syryjskiego Kościoła katolickiego. 20 października tego samego roku Jan Paweł II udzielił mu ecclesiastica communio, a 25 listopada 2000 r. mianował go prefektem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich; funkcję tę pełnił do 9 czerwca 2007 r. Natomiast rezygnację z urzędu patriarchy Antiochii złożył już 8 stycznia 2001 r., zachowując tytuł patriarchy ad pe rs o n a m . W latach 1995-2007 był członkiem Kongregacji Nauki Wiary. 21 lutego 2001 r. Papież wyniósł go do godności kardynalskiej.

Kard. Daoud — jak sam mówił — był «pomostem między Kościołem powszechnym a Kościołami Wschodnimi». Pełnił funkcję przewodniczącego Zgromadzenia Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim (ROACO). Był konsultorem, a następnie członkiem Papieskiej Komisji ds. Rewizji Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich; kierował także komisją zajmującą się tłumaczeniem na arabski tegoż Kodeksu. Szczególne było również jego zaangażowanie na rzecz dialogu z islamem.

Pogrzeb kardynała odbył się 10 kwietnia 2012 w Bazylice Watykańskiej.opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: patriarcha Egipt Kościoły Wschodnie Syria Antiochia Ignacy Moussa I Daoud Homs Kongregacja Kościołów Wschodnich kardynał Daoud syryjski Kościół katolicki
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W