Śp. Kard. Louis-Albert Vachon

Biogram kard. Louisa-Alberta Vachon (1912-2006)

29 września 2006 r. zmarł w Quebecu były arcybiskup tego miasta i prymas Kanady kard. Louis-Albert Vachon.

Urodził się 4 lutego 1912 r. w Saint-Frédéric-de-Beauce. Do kapłaństwa przygotowywał się w Wyższym Seminarium Duchownym w Quebecu. Po przyjęciu święceń, 11 czerwca 1938 r., kontynuował studia filozoficzne na uniwersytecie w Laval. W latach 1941--1947 kierował katedrą filozofii tej uczelni, po czym wyjechał do Rzymu, gdzie na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza studiował teologię, a w 1949 r. uzyskał doktorat. Po powrocie do ojczyzny powierzono mu katedrę teologii na uniwersytecie w Laval.

Od 1955 r. był przełożonym seminarium duchownego w Quebecu. Cztery lata później został wicerektorem, a po roku rektorem uniwersytetu w Laval. Funkcję tę pełnił przez 12 lat.

W kwietniu 1977 r. Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym Quebecu (tyt. Mesarfelta), sakrę biskupią otrzymał 14 maja. Cztery lata później, 20 marca 1981 r., został pasterzem tej archidiecezji i prymasem Kanady. Jego pasterskie rządy wyróżniała szczególna troska o wprowadzanie w życie nauczania Soboru Watykańskiego II.

W 1983 r. uczestniczył w VI Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów na temat: «Pojednanie i pokuta w posłudze Kościoła». Swe wystąpienie poświęcił problematyce pojednania i dialogu Kościoła z ateizmem.

We wrześniu 1984 r. gościł w swej diecezji Jana Pawła II. Rok później Papież mianował go kardynałem.

Był członkiem kilku Papieskich Rad: ds. Świeckich, «Iustitia et Pax», «Cor Unum» i ds. Rodziny.

17 marca 1990 r. złożył rezygnację z pełnionych funkcji.

Po śmierci kard. Vachona Benedykt XVI wysłał telegram kondolencyjny do metropolity Quebecu kard. Marca Ouelleta, w którym napisał, że zmarły «wielkodusznie poświęcił swe życie służbie Chrystusowi i Jego Kościołowi».

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama