Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

KURIA RZYMSKA - stan aktualny na maj 2011Wszystkie dykasterie Kurii Rzymskiej pomagają Ojcu Świętemu w wypełnianiu jego posługi «utwierdzania braci w wierze» (por. Łk 22, 32). Wszystkie — jak napisał Jan Paweł II w konstytucji apostolskiej «Pastor Bonus» — spełniają swoje zadania «mając na uwadze sprawiedliwość i dobro Kościoła, a w sposób szczególny zbawienie dusz» (por. n. 12).

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany wykaz dykasterii Kurii Rzymskiej (poprzednie wykazy zamieściliśmy w nn. 10/2001, 6/2003, 7-8/2005 i 6/2007).SEKRETARIAT STANU

 • Sekretarz Stanu: kard. Tarcisio Bertone SDB
 • Substytut do spraw ogólnych: abp Giovanni Angelo Becciu (do 10.05.2011 abp Fernando Filoni)
 • Asesor do spraw ogólnych:
  ks. prał. Peter Brian Wells
 • Sekretarz ds. relacji z państwami: abp Dominique Mamberti
 • Podsekretarz ds. relacji z państwami:
  ks. prał. Ettore Balestrero
 • Delegat ds. nuncjatur: abp Luciano Suriani
 • Szef Biura do specjalnych poruczeń: ks. prał. Giampiero Gloder
 • Szef protokołu: ks. prał. Fortunatus Nwachukwu
 • Sekretarze osobiści Ojca Świętego:
 • ks. prał. Georg Gänswein,
 • ks. prał. Alfred Xuereb
 • Sekcja polska:
  • ks. prał. Paweł Ptasznik,
  • ks. prał. Sławomir Nasiorowski

KONGREGACJE

Kongregacja Nauki Wiary

 • Prefekt: kard. William Joseph Levada
 • Sekretarz: abp Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ
 • Podsekretarz: ks. prał. Damiano Marzotto Caotorta

Kongregacja dla Kościołów Wschodnich

 • Prefekt: kard. Leonardo Sandri
 • Sekretarz: abp Cyril Vasil' SJ
 • Podsekretarz: ks. prał. Maurizio Malvestiti

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

 • Prefekt: kard. Antonio Cańizares Llovera
 • Sekretarz: abp Joseph Augustine Di Noia OP
 • Podsekretarze: o. Anthony Ward SM
 • ks. prał. Juan Miguel Ferrer Grenesche

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych

 • Prefekt: kard. Angelo Amato SDB
 • Sekretarz: abp Marcello Bartolucci
 • Podsekretarz: o. Bogusław Turek CSMA

Kongregacja ds. Biskupów

 • Prefekt: kard. Marc Ouellet PSS
 • Sekretarz: abp Manuel Monteiro de Castro
 • Podsekretarze: ks. prał. Giovanni Maria Rossi, ks. prał. Serge Poitras

Papieska Komisja ds. Ameryki Łacińskiej

 • Przewodniczący: kard. Marc Ouellet PSS
 • Wiceprzewodniczący: abp José Octavio Ruiz Arenas

Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów

 • Prefekt: abp Fernando Filoni (kard. Ivan Dias do 10.05.2011)
 • Sekretarz: abp Robert Sarah
 • Sekretarz pomocniczy: abp Piergiuseppe Vacchelli
 • Podsekretarz: o. Massimo Cenci Pime

Najwyższy Komitet Papieskich Dzieł Misyjnych

 • Przewodniczący: kard. Ivan Dias
 • Wiceprzewodniczący: abp Piergiuseppe Vacchelli

Kongregacja ds. Duchowieństwa

 • Prefekt: kard. Mauro Piacenza
 • Sekretarz: abp Celso Morga Iruzubieta
 • Podsekretarz: -

Międzynarodowa Rada ds. Katechezy

 • Przewodniczący: kard. Cláudio Hummes OFM
 • Przewodniczący: abp Mauro Piacenza
 • Wiceprzewodniczący: -

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

 • Prefekt: abp João Braz de Aviz
 • Sekretarz: abp Joseph William Tobin CSsR
 • Podsekretarze: s. Enrica Rosanna FMA,
  • o. Sebastiano Paciolla OCist

Kongregacja Edukacji Katolickiej (Seminariów i Instytucji Naukowych)

 • Prefekt: kard. Zenon Grocholewski
 • Sekretarz: abp Jean-Louis Bruguès OP
 • Podsekretarz: ks. prał. Angelo Vincenzo Zani

STAŁE KOMISJE MIĘDZYDYKASTERIALNE

Stała Komisja Międzydykasterialna ds. Kościołów Lokalnych, ich Obsadzania, Tworzenia i Zmian

 • Przewodniczący: kard. Tarcisio Bertone SDB

Stała Komisja Międzydykasterialna ds. Kościoła w Europie Wschodniej

 • Przewodniczący: kard. Tarcisio Bertone SDB
 • Sekretarz: abp Dominique Mamberti

Stała Komisja Międzydykasterialna ds. Zakonów Pracujących na Misjach

 • Przewodniczący: kard. Ivan Dias

Stała Komisja Międzydykasterialna ds. Formacji Kandydatów do Kapłaństwa

 • Przewodniczący: kard. Zenon Grocholewski

Stała Komisja Międzydykasterialna ds. Równomiernego Rozmieszczenia Kapłanów w świecie

 • Przewodniczący: kard. Zenon Grocholewski

TRYBUNAŁY

Penitencjaria Apostolska

 • Penitencjarz większy: kard. Fortunato Baldelli
 • Regens: bp Gianfranco Girotti OFMConv

Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej

 • Prefekt:abp Raymond Leo Burke
 • Sekretarz: bp Frans Daneels OPraem

Trybunał Roty Rzymskiej

 • Dziekan: bp Antoni Stankiewicz

PAPIESKIE RADY

Papieska Rada ds. świeckich

 • Przewodniczący: abp Stanisław Ryłko
 • Sekretarz: bp Josef Clemens
 • Podsekretarz: prof. Guzmán Carriquiry

Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan

 • Przewodniczący: kard. Kurt Koch
 • Sekretarz: bp Brian Farrell LC
 • Podsekretarz: -

Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem

 • Przewodniczący: kard. Kurt Koch
 • Wiceprzewodniczący: bp Brian Farrell LC
 • Sekretarz: ks. Norbert Hofmann SDB

Papieska Rada ds. Rodziny

 • Przewodniczący: kard. Ennio Antonelli
 • Sekretarz: bp Jean Laffitte
 • Podsekretarz: ks. prał. Carlos Simón Vazquez

Papieska Rada «Iustitia et Pax»

 • Przewodniczący: kard. Peter Kodwo Appiah Turkson
 • Sekretarz: bp Mario Toso SDB
 • Podsekretarz: Flaminia Giovanelli

Papieska Rada «Cor Unum»

 • Przewodniczący: kard. Robert Sarah
 • Sekretarz: ks. prał. Giovanni Pietro Dal Toso
 • Podsekretarz: ks. prał. Segundo Tejado Muńoz

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących

 • Przewodniczący: abp Antonio Maria Vegliò
 • Sekretarz: bp Joseph Kalathiparambil
 • Podsekretarz: ks. Gabriele Ferdinando Bentoglio CS

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia

 • Przewodniczący: abp Zygmunt Zimowski
 • Sekretarz: bp José Luis Redrado Marchite OH
 • Podsekretarz: ks. prał. Jean-Marie Musivi Mpendawatu

Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych

 • Przewodniczący: abp Francesco Coccopalmerio
 • Sekretarz: bp Juan Ignacio Arrieta Ochoa De Chinchetru
 • Podsekretarz: ks. prał. José Aparecido Gonçalves de Almeida

Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego

 • Przewodniczący: kard. Jean-Louis Tauran
 • Sekretarz: abp Pier Luigi Celata
 • Podsekretarz: ks. prał. Andrew Thanya-Anan Vissanu

Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Muzułmanami

 • Przewodniczący: kard. Jean-Louis Tauran
 • Wiceprzewodniczący: abp Pier Luigi Celata
 • Sekretarz: ks. prał. Khaled Akasheh

Papieska Rada ds. Kultury

 • Przewodniczący: kard. Gianfranco Ravasi
 • Sekretarz: ks. Barthélemy Adoukonou
 • Podsekretarz: ks. prał. Melchor José SÁnchez De Toca y Alameda

Rada Koordynacyjna Akademii Papieskich

 • Przewodniczący: kard. Gianfranco Ravasi

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu

 • Honorowy Przewodniczący: kard. Andrzej Maria Deskur
 • Przewodniczący: abp Claudio Maria Celli
 • Sekretarz: ks. prał. Paul Tighe
 • Drugi Sekretarz: ks. prał. Giuseppe Antonio Scotti
 • Podsekretarz: Angelo Scelzo

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji

 • Przewodniczący: abp Salvatore Fisichella
 • Sekretarz: -

URZĘDY

Kamera Apostolska

 • Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego:
  • kard. Tarcisio Bertone SDB
 • Wicekamerling Świętego Kościoła Rzymskiego:
  • abp Santos Abril y Castelló
 • Audytor generalny: -

Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej

 • Przewodniczący: kard. Attilio Nicora
 • Sekretarz: abp Domenico Calcagno

Prefektura Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej

 • Przewodniczący: abp Velasio De Paolis CS
 • Sekretarz: -

Prefektura Domu Papieskiego

 • Prefekt: abp James Michael Harvey
 • Regens: ks. prał. Paolo De Nicolò
 • Szef protokołu: o. Leonardo Sapienza RCI
 • Teolog Domu Papieskiego: o. Wojciech Giertych OP
 • Kaznodzieja Domu Papieskiego: o. Raniero Cantalamessa OFMCap

Papieski Urząd ds. Celebracji Liturgicznych

 • Mistrz ceremonii: ks. prał Guido Marini

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej

 • Dyrektor: ks. Federico Lombardi SJ
 • Wicedyrektor: o. Ciro Benedettini CP

Watykański Serwis Informacyjny

 • Dyrektor: Miguel Castellví Villaescusa

Centralny Urząd Statystyczny Kościoła

 • Odpowiedzialny: ks. prał. Vittorio Formenti

KOMISJE I KOMITETY

Papieska Komisja ds. Kościelnych Dóbr Kultury

 • Przewodniczący: kard. Gianfranco Ravasi
 • Wiceprzewodniczący: o. Michael John Zielinski OSBOliv
 • Sekretarz: Francesco Buranelli
 • Podsekretarz: ks. prał. José Manuel Del Río Carrasco

Papieska Komisja Archeologii Sakralnej

 • Przewodniczący: kard. Gianfranco Ravasi
 • Wiceprzewodniczący: o. Michael John Zielinski OSBOliv
 • Sekretarz: ks. prał. Giovanni Carrù

Papieska Komisja Biblijna

 • Przewodniczący: kard. William Joseph Levada
 • Sekretarz: ks. Klemens Stock SJ

Papieska Komisja «Ecclesia Dei»

 • Przewodniczący: kard. William Joseph Levada
 • Sekretarz: ks. prał. Guido Pozzo

Międzynarodowa Komisja Teologiczna

 • Przewodniczący: kard. William Joseph Levada
 • Sekretarz generalny: o. Charles Morerod OP

Papieski Komitet ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych

 • Przewodniczący: abp Piero Marini

Papieski Komitet Nauk Historycznych

 • Przewodniczący: o. Bernard Ardura OPraem
 • Sekretarz: ks. Cosimo Semeraro SDB

Komisja Dyscyplinarna Kurii Rzymskiej

 • Przewodniczący: bp Giorgio Corbellini

* * *

Papieska Gwardia Szwajcarska

 • Komendant: płk Daniel Rudolf Anrig
 • Zastępca komendanta: ppłk Christoph Graf

Suwerenny Zakon Kawalerów Maltańskich

 • Protektor: kard. Paolo Sardi
 • Wielki Mistrz: Matthew Fersting

Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie

 • Wielki Mistrz: kard. John Partick Foley
 • Wielki Przeor: Patriarcha Fouad Twal
 • Asesor: abp Giuseppe De Andrea

INSTYTUCJE ZWIĄZANE ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ

Tajne Archiwum Watykańskie

 • Archiwista Świętego Kościoła Rzymskiego:
  kard. Raffaele Farina SDB
 • Prefekt: bp Sergio Pagano B
 • Wiceprefekt: ks. Marcel Chappin SJ

Apostolska Biblioteka Watykańska

 • Bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego:
  kard. Raffaele Farina SDB
 • Prefekt: ks. prał. Cesare Pasini
 • Wiceprefekt: Ambrogio M. Piazzoni

Drukarnia Watykańska

 • Dyrektor generalny: ks. Pietro Migliasso SDB

«L'Osservatore Romano»

 • Dyrektor: Gian Maria Vian
 • Wicedyrektor: Carlo Di Cicco
 • Sekretarz redakcji: Gaetano Vallini
 • Red. wyd. francuskiego: Jean-Michel Coulet
 • Red. wyd. angielskiego: wakans
 • Red. wyd. portugalskiego: wakans
 • Red. wyd. hiszpańskiego: ks. Arturo Gutiérrez Gómez LC
 • Red. wyd. niemieckiego: Astrid Haas
 • Red. wyd. polskiego: Władysław Gryzło SJ

Watykańska Księgarnia Wydawnicza

 • Prezes: ks. prał. Giuseppe Antonio Scotti
 • Dyrektor:ks. Giuseppe Costa SDB

Radio Watykańskie

 • Dyrektor generalny: ks. Federico Lombardi SJ
 • Dyrektor programów: ks. Andrzej Koprowski SJ
 • Kierownik programu polskiego: ks. Tadeusz Cieślak SJ

Watykański Ośrodek Telewizyjny

 • Prezes Rady Administracyjnej: abp Claudio Maria Celli
 • Dyrektor generalny: ks. Federico Lombardi SJ
 • Sekretarz do spraw administracyjnych: Roberto Romolo

Administracja Bazyliki św. Piotra

 • Przewodniczący: abp Angelo Comastri
 • Delegat: bp Vittorio Lanzani

Urząd Dobroczynności Apostolskiej

 • Jałmużnik papieski: abp Félix del BLANCO Prieto

Biuro Pracy Stolicy Apostolskiej

 • Przewodniczący: bp Giorgio Corbellini
 • Dyrektor: Massimo Bufacchi

Fundusz Opieki Medycznej

 • Przewodniczący: abp Domenico Calcagno
 • Dyrektor: Bruno Lilli

Papieska Komisja ds. Państwa Watykańskiego

 • Przewodniczący: abp Giovanni Lajolo

Gubernatorat Państwa Watykańskiego

 • Przewodniczący: abp Giovanni Lajolo
 • Sekretarz generalny: abp Carlo Maria Viganò
 • Zastępca sekretarza generalnego: bp Giorgio Corbellini

Instytut Dzieł Religijnych

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej: prof. Ettore Gotti Tedeschi
 • Dyrektor: Paolo Cipriani

Papieska Akademia Nauk

 • Prezes: prof. Werner Arber
 • Kanclerz: bp Marcelo Sánchez Sorondo

Papieska Akademia Nauk Społecznych

 • Prezes: prof. Mary Ann Glendon
 • Kanclerz: bp Marcelo Sánchez Sorondo

Papieska Akademia «Pro Vita»

 • Prezes: bp Ignacio Carrasco de Paula
 • Kanclerz: -

Papieska Akademia Niepokalanej

 • Przewodniczący: kard. Andrzej Maria Deskur
 • Wiceprzewodniczący: abp Angelo Comastri
 • Drugi wiceprzewodniczący: abp Stanisław Nowak

Synod Biskupów

 • Sekretarz generalny: abp Nikola Eterović
 • Podsekretarz: ks. prał. Fortunato Frezza

opr. mg/mg na podstawie Osservatore Romano i inf. własnych


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: papież Kuria Rzymska kongregacja Watykan prefekt kardynałowie kongregacje sekretarz dykasterie Rada Papieska Komisja Papieska who is who
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W