Kard. Loris Francesco Capovilla

Biogram kard. Lorisa F. Capovilli (1915-2016)

Kard. Loris Francesco Capovilla

Urodził się 14 października 1915 r. w Pontelongo, w diecezji padewskiej we Włoszech. Seminarium duchowne ukończył w Wenecji, gdzie 23 maja 1940 r. przyjął święcenia kapłańskie. Posługę duszpasterską pełnił w patriarchacie weneckim. Był m.in. ceremoniarzem w bazylice św. Marka, katechetą szkolnym, kapelanem dzieła pomocy dla robotników, w więzieniu dla nieletnich i w szpitalu chorób zakaźnych. W czasie II wojny światowej służył w lotnictwie wojskowym. W latach 1945-1953 głosił kazania w Radiu Wenecja. Od 1949 r. był dyrektorem tygodnika diecezjalnego «La Voce di San Marco» i redaktorem weneckiego oddziału katolickiego dziennika «L'Avvenire d'Italia».

15 marca 1953 r. został sekretarzem osobistym patriarchy weneckiego abpa Angela Giuseppe Roncallego, od 28 października 1958 r. papieża Jana XXIII; funkcję tę pełnił do końca życia Następcy Piotra. W 1958 r. został prałatem, potem szambelanem papieskim i kanonikiem Bazyliki Watykańskiej. W 1963 r. Paweł VI mianował go sekretarzem prałatem antykamery i ekspertem Soboru Watykańskiego II, a 26 czerwca 1967 r. — arcybiskupem archidiecezji Chieti (obecnie Chieti-Vasto); sakry udzielił mu 16 lipca tegoż roku. Jako swoje przyjął hasło arcybiskupa i papieża Roncallego: «Oboedientia et pax» (Posłuszeństwo i pokój). 25 września 1971 r. Paweł VI nadał mu stolicę tytularną Mesembria, która w latach 1934-1953 należała do abpa Roncallego, i mianował go ordynariuszem prałatury terytorialnej Loreto oraz delegatem papieskim ds.sanktuarium w Loreto. 10 grudnia 1988 r. złożył rezygnację z tego urzędu i zamieszkał w Sotto il Monte, rodzimej miejscowości Jana XXIII, gdzie opiekował się jego muzeum. Opublikował liczne książki i artykuły poświęcone życiu tego papieża.

22 lutego 2014 r. Papież Franciszek wyniósł abpa Capovillę do godności kardynalskiej i przydzielił mu rzymską bazylikę tytularną Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu. Blisko 99-letni arcybiskup nie był w stanie przybyć na konsystorz do Watykanu, toteż biret i pierścień kardynalski oraz bullę nominacyjną wręczył mu 1 marca 2014 r. w Sotto il Monte dziekan Kolegium Kardynalskiego. 14 października 2014 r. władze Chieti i Bergamo nadały kard. Capovilli tytuły honorowego obywatela swoich miast. Zmarł 26 maja 2016 r. w Bergamo.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama