Z Kowna do Lublina. Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej

Relacja z konferencji Akcji Katolickiej w Lublinie (czerwiec 2005), poświęconej stuleciu encykliki Il Fermo Propositio

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w czerwcu 2005 odbyła się ogólnopolska konferencja Akcji Katolickiej poświęcona 100-leciu encykliki papieża św. Piusa X „Il fermo proposito”. Zainicjowała ona organizowanie się w Europie ruchów, z których zrodziła się Akcja Katolicka.

Konferencję rozpoczęła Msza św. koncelebrowana, pod przewodnictwem metropolity lubelskiego ks. abpa Józefa Życińskiego, z udziałem Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego i ks. prof. dr. Stanisława Wilka — rektora KUL. Następnie uczestnicy zjazdu, którzy przybyli do Lublina ze wszystkich diecezji, wysłuchali referatu ks. bpa Leszczyńskiego, który przedstawił znaczenie encykliki, ogłoszonej 11 czerwca 1905 roku i jej przesłanie dla Akcji Katolickiej. Ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka , asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej mówił o relacji stowarzyszenia na tle jego historii i zadań współczesności. Halina Szydełko — prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej omówiła stan obecny i perspektywy rozwoju stowarzyszenia.

Gośćmi konferencji była grupa inicjatywna Akcji Katolickiej z Litwy, której przewodniczył Darius Smielous. Delegacja przyjechała z archidiecezji kowieńskiej, znanej z aktywnej działalności ruchów i wspólnot katolickich. Podobnie jak w Polsce litewska AK największy swój rozkwit przeżywała przed II wojną światową. Działalność zrzeszeń oraz organizacji katolickich była koordynowana przez Centrum Akcji Katolickiej założone już w roku 1919. Druga wojna światowa, okupacja nazistowska i sowiecka przeszkodziły w rozwoju ruchu. Kościół na Litwie doznał wielu trudności oraz prześladowań; działalność oświatowa, społeczna i charytatywna Kościoła była zakazana, wielu księży i świeckich uwięziono lub deportowano. Pomimo prześladowań katolicy bronili swoich praw przez wydawanie nielegalnej prasy, tworzenie zakazanych przez władze sowiecką wspólnot, organizowanie pielgrzymek do świętych miejsc, takich jak Szawle, na słynną Górę Krzyży.

W 1993 r. odbywając podróż apostolską w krajach nadbałtyckich, papież Jan Paweł II odwiedził Górę Krzyży, odwiedził także Kowno. Wizyta papieża ożywiła i dodała nowych duchowych bodźców istniejącym już wspólnotom i ruchom Kościoła katolickiego. We wrześniu ubiegłego roku przedstawiciele środowisk archidiecezji kowieńskiej uczestniczyli w ostatnim spotkaniu Międzynarodowej Federacji Akcji Katolickiej z Janem Pawłem II w Loreto. Tam spotkali się z delegacją Zarządu KIAK. Efektem spotkania było zaproszenie na konferencję do Lublina. Od roku 1996 r. do archidiecezją Kowieńską zarządza arcybiskup Sigitas Tamkevičius SJ.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama