Zakony w Polsce: Instytut Marianum

Przewodnik po zakonach: Instytut Marianum

Towarzystwo to zostało założone w 1928 r. w Jodłówce (diec. przemyska) przez ks. Aleksandra Pawłowskiego i Tadeusza Bireckiego. W dwa lata później członkowie Towarzystwa przenieśli się do Wilna, gdzie w 1939 r. nastąpił podział na gałąź męską — używającą nazwy oficjalnej podanej powyżej i żeńską — Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej.

Instytut miał zajmować się wypełnieniem ślubów króla Jana Kazimierza przez krzewienie kultu maryjnego i świętych polskich, tworzeniem ośrodków katolicko-społecznych i pracą duszpasterską, rekolekcyjną oraz charytatywną. Działalność swą opierał na gruncie Akcji Katolickiej. Podstawą była duchowość oparta na Regule św. Franciszka. Członkowie Instytutu starali się łączyć działalność czynną z kontemplacją.

W 1935 r. istniał jeden dom w Wilnie z 6 członkami. Instytut posiadał własną drukarnię oraz wydawnictwo, które publikowało miesięcznik „Marianum" w nakładzie 10 000 egzemplarzy oraz „Anioł Pański". Wspólnota upadła w okresie II wojny światowej.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama