Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


abp Marian Gołębiewski

MIŁOŚĆ BRATERSKA


Co zwykle czynimy, gdy nasz brat zgrzeszy? Najczęściej albo w ogóle nie reagujemy, albo rozpowiadamy o tym dookoła, nie mówiąc jednak ani słowa samemu winowajcy. Tymczasem Ewangelia domaga się, aby przede wszystkim to jemu powiedzieć o tym — sam na sam, bez świadków. Dopiero gdy ten nie usłucha upomnienia, Jezus nakazuje: Weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, by Cię wsparli. Również i w tym wypadku Jezusowi zależy na oświeceniu grzesznika, a nie na jego pognębieniu.

Jeśli bliźni nie posłucha nas i wobec świadków, a jego wina jest poważna, to sprawę trzeba przedstawić wspólnocie, czyli Kościołowi. Pamiętajmy jednak, że nawet wówczas nie należy rozpowiadać o jego winie. Miłość braterska nie dopuszcza plotkowania i krytykowania, gdyż to zamyka drogę do przebaczenia.

Ewangeliczny sposób rozwiązywania trudnych spraw dotyczących bliźniego wymaga odwagi, na którą nie zawsze umiemy się zdobyć. Zazwyczaj nurtują nas wątpliwości: Czy w ogóle możliwe jest porozumienie ze współbratem? Czy się go nie zrani, nie zirytuje, nie sprowokuje jego gniewu, nie pogorszy kontaktu z nim? Przecież może nam odpowiedzieć: Zajmij się swoimi sprawami. Dlatego zwykle wybieramy drogę łatwiejszą, nacechowaną gadulstwem i brakiem odpowiedzialności za dobro duchowe bliźniego, choć Chrystus uczy nas czegoś zupełnie innego.„Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie,
idź i upomnij go w cztery oczy”.
(Mt 18, 15)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 44 • ROK A (zielony) 7 września 2008 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP. Komentarze i modlitwa wiernych: ks. Andrzej Draguła. Korekta: Magdalena Kołodziejczyk. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 — G. Trevisan. Nihil obstat: ks. Roman MleczkoSSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 22.02.2008 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15

tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wina grzech przebaczenie miłość braterska niepamięć
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W