Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao
ks. Waldemar Seremak — pallotyn

„BĄDŹ DOBREJ MYŚLI, WSTAŃ, WOŁA CIĘ”


W dzisiejszym pierwszym czytaniu Bóg zapowiada przez Proroka wyzwolenie narodu wybranego z niewoli. Naród ten został wezwany do wdzięczności i radości z powodu obietnicy okazania mu przez Boga tak wielkiej łaski.

Treść dzisiejszej Ewangelii również dotyczy radości. Wsłuchując się w nią, domyślamy się, że owocem przywrócenia wzroku Bartymeuszowi przez Jezusa było to, że z radością i pełen wdzięczności za udzieloną mu łaskę, poszedł za Zbawicielem i został Jego uczniem. Cud ten mieści się w zapowiedzi wyzwolenia, o którym czytamy w pierwszym czytaniu. Proroctwo wypowiedziane przez Jeremiasza nie odnosiło się tylko do sytuacji mu współczesnych, ale miało głębszy sens, gdyż było zapowiedzią nadejścia czasów mesjańskich, szczególnego objawienia się miłości miłosiernej Boga do człowieka.

Postawa Bartymeusza była szczególna. Będąc niewidomym, nie widział on tego, co Jezus czynił, ale uwierzył w Niego. Dostrzegł w Nim Zbawiciela i dlatego usłyszał z Jego ust, że wiara go uzdrowiła. W świetle treści tej Ewangelii na pewno niezwykle wymowne staje się stwierdzenie Jana Pawła II, że w Jezusie odsłania się oblicze Ojca, który jest Ojcem miłosierdzia, Bogiem wszelkiej pociechy oraz że nasze przełomowe i trudne czasy szczególnie potrzebują, abyśmy to oblicze Ojca starali się w Jezusie dostrzec. W Chrystusie i przez Chrystusa, w Jego czynach i słowach, staje się bowiem szczególnie „widzialnym” Bóg jako Ojciec bogaty w miłosierdzie.„Jezusie, Synu Dawida,
ulituj się nade mną”.
(Mk 10,47)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 50 • ROK B (zielony) 25 października 2009 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP.Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Tomasz Wasilewski SSP. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 15.03.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: homilia miłosierdzie rozważanie znak uzdrowienie cud niewidomy kazania

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W