reklama

Homilie na niedziele i święta Rok A, B, C

Wstęp i spis treści

Homilie na niedziele i święta Rok A, B, C

Ks. Edward Staniek

HOMILIE NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Rok A, B, C
© Copyright by Wydawnictwo "M", Kraków 2003
Wydawnictwo "M" ul. Zamkowa 4/4, 30-301 Kraków tel./fax (012) 269-34-62, 269-32-74, 269-32-77
www.wydm.pl e-mail: wydm@wydm.pl
WSTĘP

Oddając w ręce czytelników zbiór homilii, które uprzednio były wygłoszone przy ołtarzu, a następnie spisane z taśmy magnetofonowej, muszę podzielić się mymi zastrzeżeniami co do samego przedsięwzięcia. Homilie są żywym słowem, które w oparciu o źródła Objawienia, czyli Pismo Święte i tradycję, podają odpowiedzi na konkretne pytania, nurtujące jeśli nie wszystkich ludzi zebranych przy ołtarzu, to przynajmniej niektórych z nich. Homilia jest zawsze zakorzeniona w „teraz", w „dziś", o czym decydują okoliczności, w których jest głoszona. To „dziś" stanowi glebę, z której homilia wyrasta i na której wydaje swe owoce. Kiedy jednak wygłoszoną homilię trzeba przygotować do druku, nie da się przekazać owej gleby. I tu jest moje pierwsze zastrzeżenie odnośnie możliwości przekazywania słowa głoszonego przy ołtarzu w formie pisanej. „Oczyszczając" tekst homilii z wszystkich aluzji do aktualnych spraw narodu, Kościoła, wspólnoty zebranej przy ołtarzu - zrozumiałych dla słuchacza, a nie zrozumiałych dla czytelnika - miałem wrażenie, jakbym ścinał kwiaty pozbawiając je życia.

Drugie zastrzeżenie dotyczy strony merytorycznej. Z reguły przez homilie rozumie się wyjaśnianie fragmentów Pisma Świętego, odczytanych w czasie Eucharystycznej Ofiary. Dla mnie całość Pisma Świętego to wielki bochen chleba, a fragment przeznaczony do odczytania w czasie liturgii to jakby kromka tego chleba. Jest ona jednak zawsze tak wielka, że nikt z uczestników nie jest w stanie spożyć jej w całości. Mając to na uwadze ograniczam się do przekazu jedynie małej porcji z tej kromki, tak by nadawała się ona do spożycia przez każdego uczestnika Stołu Słowa Bożego. Stąd też żadna z tych homilii nie zmierza do wyjaśnienia całości bogactwa tekstu czytań mszalnych. Z reguły podejmuję jeden temat, rzadko kiedy więcej. Wychodzę z założenia, że lepiej jest zatrzymać uwagę na konkretnej wartości, niż rozpraszać ją na wiele. Z tego też powodu homilie są krótkie, co według jednych jest ich plusem, według innych zaś słabością. Jeszcze w latach przed seminaryjnych nie lubiłem słuchania długich kazań i wyżej ceniłem słabe, a krótkie, niż poprawne, ale długie, stąd moje kapłańskie postanowienie, mówić zwięźle i nie denerwować słuchaczy zerkających na zegarek. Wreszcie ostatnia obawa, z którą pragnę podzielić się z czytelnikiem. Najczęściej traktuje się homilie jako wyjaśnienie i pouczenie, rzadko kiedy jako narzędzie pobudzenia słuchaczy do myślenia. Kto jednak uważniej czyta Ewangelię, ten z łatwością dostrzeże, że Jezus głosząc Dobrą Nowinę tłumom nie tyle wyjaśniał, tłumaczył, ile prowokował do myślenia. Czasem zostawiał słuchaczy z gwoździem wbitym głęboko w głowę, zmuszając ich do zajęcia postawy wobec niego. I w tych homiliach można spotkać takie, które nie wyjaśniają, lecz jedynie dotykają trudnych spraw lub stawiają je na ostrzu noża, wzywając do zastanowienia. Homilie te znacznie łatwiej jest odbierać, gdy kaznodzieja mówi do tego samego grona przez długie lata. Słuchacz bowiem znajduje w innych kazaniach elementy potrzebne do formułowania odpowiedzi na postawione pytania, czytelnik niestety jest tej pomocy pozbawiony. Mimo tych zastrzeżeń, pod wpływem sugestii wielu słuchaczy, odważam się podać w formie pisemnej słowo, które z natury swojej winno mieć zawsze formę słowa żywego. Może nawet oni sami będą rozczarowani czytając to, co słyszeli. Ufam jednak, że ludziom dobrej woli tomik ułatwi kontakt z bogactwem liturgii słowa. Tom zawiera homilie wydane drukiem w latach 1985 - 1988. Ewangeliczny wymiar tych homilii pozostaje nadal aktualny, mimo że były głoszone w innej sytuacji i z większą nadzieją gospodarczospołeczną niż ta, w jakiej dokonujemy ich wznowienia. Ponieważ pokarmem ducha jest Ewangelia, mogą one nadal wspomagać wszystkich, którzy szukają w słowie Bożym siły i mądrości.

Kraków, 2 lutego 2003

W serwisie OPOKI publikujemy homilie na okres zwykły roku C

SPIS TREŚCI

Wstęp 5
Homilie na niedziele i święta roku A 7
Adwent i Boże Narodzenie 9
Pierwsza niedziela Adwentu  
Wielki dzień w życiu św. Augustyna 9
Druga niedziela Adwentu  
Siekiera w ręku Boga 12
Trzecia niedziela Adwentu  
Apostoł prawdy . 14
Czwarta niedziela Adwentu  
Dramat Józefa i Marii 16
Boże Narodzenie — Pasterka  
Miłość o smaku chleba 18
Uroczystość Narodzenia Pańskiego  
Zaprosić Boga 20
Uroczystość św. Szczepana  
Z chlebem czy z kamieniem 22
Święto Świętej Rodziny  
Czcij ojca i matkę 23
Nowy Rok — Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Marii  
Nowy kalendarz 25
Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim  
Nie było miejsca dla Niego 26
Uroczystość Objawienia Pańskiego  
Dziwne Objawienie Boga 27
Święto Chrztu Pańskiego  
Brud zagrożeniem dla życia 29
Wielki Post i Wielkanoc 31
Środa Popielcowa  
Słowa prawdy 31
Pierwsza niedziela Wielkiego Postu  
Kto usprawiedliwia 32
Druga niedziela Wielkiego Postu  
Krzyż bramą nieba 34
Trzecia niedziela Wielkiego Postu  
Spotkanie z Bogiem 35
Czwarta niedziela Wielkiego Postu  
Wiara to bogactwo 37
Piąta niedziela Wielkiego Postu  
Wiara to moc 39
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
Dać świadectwo Prawdzie 41
Poniedziałek Wielkanocny  
A jednak kobiety 44
Druga niedziela wielkanocna  
Mieć rację a znać prawdę 46
Trzecia niedziela wielkanocna  
Wypełnić Pismo 48
Czwarta niedziela wielkanocna  
Dobry pasterz i najemnik 51
Piąta niedziela wielkanocna  
Dom Ojca 53
Szósta niedziela wielkanocna  
Czy kochasz Boga? 57
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  
I my jesteśmy boskiego pochodzenia 59
Siódma niedziela wielkanocna  
Skupienie i modlitwa 61
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  
Kościół — społeczność Boża 64
Uroczystość Trójcy Świętej  
Wyznanie wiary 66
Niedziele zwykłe 69
Druga niedziela zwykła  
Być narzędziem w ręku Boga 69
Trzecia niedziela zwykła  
Jeden duch i jedna myśl 71
Czwarta niedziela zwykła  
Mądra „głupota” 73
Piąta niedziela zwykła  
Podeptana sól 75
Szósta niedziela zwykła  
„Najpierw pojednaj się z bratem” 78
Siódma niedziela zwykła  
Miłość nieprzyjaciół 80
Ósma niedziela zwykła  
Opatrzność 82
Dziewiąta niedziela zwykła  
Błogosławieństwo i przekleństwo 84
Dziesiąta niedziela zwykła  
Wierzyć Bogu, a nie sobie 86
Jedenasta niedziela zwykła  
Powołanie to zadanie 88
Dwunasta niedziela zwykła  
„Nie bójcie się ludzi” 90
Trzynasta niedziela zwykła  
„Przyniosłem miecz” 92
Czternasta niedziela zwykła  
Bóg zakrywa tajemnice Królestwa 95
Piętnasta niedziela zwykła  
Umieć ocenić ludzi 97
Szesnasta niedziela zwykła  
Pszenica i kąkol 99
Siedemnasta niedziela zwykła  
Drogi do mądrości 101
Osiemnasta niedziela zwykła  
„Wy dajcie im jeść” 103
Dziewiętnasta niedziela zwykła  
„Małej wiary” 105
Dwudziesta niedziela zwykła  
Modlitwa matki 107
Dwudziesta pierwsza niedziela zwykła  
Tajemnica Chrystusa 109
Dwudziesta druga niedziela zwykła  
„Idź precz, szatanie!” 111
Dwudziesta trzecia niedziela zwykła  
Trudna sztuka upominania 114
Dwudziesta czwarta niedziela zwykła  
Trudna sztuka przebaczania 116
Dwudziesta piąta niedziela zwykła  
„Drogi wasze nie są drogami moimi” 118
Dwudziesta szósta niedziela zwykła  
Czas zastanowienia 120
Dwudziesta siódma niedziela zwykła  
Królestwo Boże będzie wam zabrane 122
Dwudziesta ósma niedziela zwykła  
Uczta mądrości 124
Dwudziesta dziewiąta niedziela zwykła  
Wszystko ma swój sens 127
Trzydziesta niedziela zwykła  
Potężny obrońca sierot 129
Trzydziesta pierwsza niedziela zwykła  
Trudne powołanie 132
Trzydziesta druga niedziela zwykła  
W poszukiwaniu skarbu 134
Trzydziesta trzecia niedziela zwykła  
Odpowiedzialność za Boże dary 136
Trzydziesta czwarta niedziela zwykła  
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  
„Idźcie precz przeklęci” 138
Święta 141
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marii Panny  
Tajemnica prawdziwego szczęścia 141
Święto Ofiarowania Pańskiego  
W rękach Ojca 142
Świętych Apostołów Piotra i Pawła  
Trudna droga wybrańców Boga 144
Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny  
W drodze do nieba 146
Uroczystość Wszystkich Świętych  
Sens kanonizacji 148
Dzień Zaduszny  
Udział w procesji żałobnej wyznaniem wiary 151
Święto Poświęcenia Świątyni  
Wyjątkowy Dom 153
Homilie na niedziele i święta roku B 157
Adwent i Boże Narodzenie 159
Pierwsza niedziela Adwentu  
Czas nadziei 159
Druga niedziela Adwentu  
Chrześcijańska postawa wobec pracy 161
Trzecia niedziela Adwentu  
Autorytet moralny 165
Czwarta niedziela Adwentu  
Świąteczne życzenia 168
Boże Narodzenie — Pasterka  
Wartość miłości 170
Uroczystość Narodzenia Pańskiego  
Ręka pełna chleba 172
Uroczystość św. Szczepana  
Zapomniana cnota 174
Święto Świętej Rodziny  
Przyjaciele Świętej Rodziny 176
Nowy Rok — Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi  
Zaufać Bogu 179
Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim  
Stać się dzieckiem Boga 181
Uroczystość Objawienia Pańskiego  
Wobec tajemnicy Bożego Objawienia 183
Święto Chrztu Pańskiego  
Umiłować duchowe piękno 185
Wielki Post i Wielkanoc 187
Środa Popielcowa  
Post i modlitwa 187
Pierwsza niedziela Wielkiego Postu  
Zniszczyć ten świat i stworzyć nowy 188
Druga niedziela Wielkiego Postu  
Bóg pedagogiem 190
Trzecia niedziela Wielkiego Postu  
Odkryć piękno i wartość dekalogu 193
Czwarta niedziela Wielkiego Postu  
Nie potępiać, lecz zbawiać 195
Piąta niedziela Wielkiego Postu  
Los ziarna 197
Szósta niedziela Wielkiego Postu — Palmowa  
Dwukrotne wejście do Jerozolimy 199
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
Pusty grób 201
Poniedziałek Wielkanocny  
Prawda zawsze zwycięża 203
Druga niedziela wielkanocna  
Św. Jan pisze list 205
Trzecia niedziela wielkanocna  
„To Ja jestem” 208
Czwarta niedziela wielkanocna  
Troska o kapłana 210
Piąta niedziela wielkanocna  
„Ja jestem krzewem winnym” 212
Szósta niedziela wielkanocna  
Miłość warunkiem poznania Boga 214
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  
„On przyjdzie” 217
Siódma niedziela wielkanocna  
Niewygodne dobro 220
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  
Bogaci nędzarze 222
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej  
Tajemnica Tajemnicy Boga 224
Niedziele zwykłe 227
Druga niedziela zwykła  
„Mów Panie” 227
Trzecia niedziela zwykła  
Andrzej, brat Szymona Piotra 230
Czwarta niedziela zwykła  
Rozpoznawanie duchów 232
Piąta niedziela zwykła  
Modlitwa a pacierz 236
Szósta niedziela zwykła  
Droga rozwoju wiary 239
Siódma niedziela zwykła  
„Widząc ich wiarę...” 243
Ósma niedziela zwykła  
Asceza i wyrzeczenie 245
Dziewiąta niedziela zwykła  
Niedziela dniem czynienia dobrze 247
Dziesiąta niedziela zwykła  
Troska rodziny o Jezusa 249
Jedenasta niedziela zwykła  
Spalone listy 251
Dwunasta niedziela zwykła  
Wszechmoc Boga 253
Trzynasta niedziela zwykła  
„Nie bój się, wierz tylko” 256
Czternasta niedziela zwykła  
Poznaj samego siebie 258
Piętnasta niedziela zwykła  
Prorok Amos 261
Szesnasta niedziela zwykła  
Dobroć Boga 263
Siedemnasta niedziela zwykła  
Chleb skarbem 265
Osiemnasta niedziela zwykła  
Dlaczego szukamy Chrystusa? 267
Dziewiętnasta niedziela zwykła  
Eliaszowy chleb 269
Dwudziesta niedziela zwykła  
Głód Boga 271
Dwudziesta pierwsza niedziela zwykła  
„Wśród was są niewierzący” 273
Dwudziesta druga niedziela zwykła  
Czcić Boga na próżno 275
Dwudziesta trzecia niedziela zwykła  
Czynić dobro bez rozgłosu 277
Dwudziesta czwarta niedziela zwykła  
Bóg pyta człowieka 279
Dwudziesta piąta niedziela zwykła  
„Bali się Go pytać” 281
Dwudziesta szósta niedziela zwykła  
Pokój Chrystusa 283
Dwudziesta siódma niedziela zwykła  
Małżeństwo 286
Dwudziesta ósma niedziela zwykła  
Ewangeliczne podejście do sprawiedliwości 289
Dwudziesta dziewiąta niedziela zwykła  
Kosz na śmieci 291
Trzydziesta niedziela zwykła  
Nie przeszkadzać w modlitwie 293
Trzydziesta pierwsza niedziela zwykła  
Każdy z nas kocha 295
Trzydziesta druga niedziela zwykła  
„Nadstaw policzek” 298
Trzydziesta trzecia niedziela zwykła  
Czekamy na objawienie się Boga 301
Trzydziesta czwarta niedziela zwykła  
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  
Kto komu służy 303
Święta 305
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marii Panny  
Świętość nie gwarantuje łatwego życia 305
Święto Ofiarowania Pańskiego  
Człowiek prowadzony przez Ducha Świętego 307
Święto Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła  
Dobra Matka 309
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa  
„Bierzcie i jedzcie” 312
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa  
„Moje jarzmo” 314
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła  
„Bramy piekielne nie zwyciężą go” 316
Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny  
Miłość wyklucza śmierć 318
Uroczystość Wszystkich Świętych  
Wygrali życie 320
Dzień Zaduszny  
Wymowa klepsydry 322
Święto Poświęcenia Świątyni  
Dom modlitwy 323
Homilie na niedziele i święta roku C 325
Adwent i Boże Narodzenie 327
Pierwsza niedziela Adwentu  
„Pan naszą sprawiedliwością” 327
Druga niedziela Adwentu  
Adwentowe postanowienie poprawy 329
Trzecia niedziela Adwentu  
„Radujcie się zawsze w Panu” 331
Czwarta niedziela Adwentu  
Błogosławione łono 333
Uroczystość Bożego Narodzenia — Pasterka  
Tajne spotkanie 336
Uroczystość Narodzenia Pańskiego  
Bóg w rękach ludzi 339
Uroczystość św. Szczepana  
„Widzę niebiosa otwarte” 341
Święto Świętej Rodziny  
Szczęśliwa Rodzina 343
Nowy Rok — Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi  
Prawdziwy Pokój 347
Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim  
Bóg nas kocha 348
Uroczystość Objawienia Pańskiego  
Wobec zła 350
Święto Chrztu Pańskiego  
Trudna droga do dojrzałości 352
Wielki Post i Wielkanoc 355
Środa Popielcowa  
Garść prochu w rękach Boga 355
Pierwsza niedziela Wielkiego Postu  
Jakimi środkami nie wolno budować Królestwa Bożego 357
Druga niedziela Wielkiego Postu  
Osiągnąć niebo 359
Trzecia niedziela Wielkiego Postu  
„Jam jest, który jest” 361
Czwarta niedziela Wielkiego Postu  
„Bóg zlecił nam posługę jednania” 363
Piąta niedziela Wielkiego Postu  
„Idź i nie grzesz więcej” 365
Wielki Czwartek  
Bóg z miednicą w ręku 367
Wielka Sobota  
Synowie światłości 370
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
Ósmy dzień stworzenia 373
Poniedziałek Wielkanocny  
Zwycięzca życia 375
Druga niedziela wielkanocna  
Św. Tomasz Apostoł 377
Trzecia niedziela wielkanocna  
Nie przekreślać człowieka 380
Czwarta niedziela wielkanocna  
Komu zaufać? 382
Piąta niedziela wielkanocna  
Po wyjściu Judasza 384
Szósta niedziela wielkanocna  
„Oto słowo Boże” 386
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  
Dobrze, że mamy Dom 388
Siódma niedziela wielkanocna  
„Za nimi proszę” 390
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  
Woda — chleb — ogień 392
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej  
Modlitwa uwielbienia 396
Niedziele zwykłe 399
Druga niedziela zwykła  
Co niszczy radość? 399
Trzecia niedziela zwykła  
Znać i kochać prawo 401
Czwarta niedziela zwykła  
Osiągnąć dojrzałość 403
Piąta niedziela zwykła  
Święte Miłosierdzie Boga 405
Szósta niedziela zwykła  
Dwa spojrzenia na życie 407
Siódma niedziela zwykła  
Wobec nieprzyjaciela 409
Ósma niedziela zwykła  
Odpowiedzialność za słowo 411
Dziewiąta niedziela zwykła  
Pod prąd ludzkiej opinii 413
Dziesiąta niedziela zwykła  
Nieszczęście samotności 415
Jedenasta niedziela zwykła  
Obowiązki przyjaciela 417
Dwunasta niedziela zwykła  
Umieć stracić życie 419
Trzynasta niedziela zwykła  
Wartość wyrzeczenia 421
Czternasta niedziela zwykła  
Radość sukcesu 423
Piętnasta niedziela zwykła  
Sumienie 425
Szesnasta niedziela zwykła  
Gościnność 427
Siedemnasta niedziela zwykła  
„Nie mówcie wiele” 429
Osiemnasta niedziela zwykła  
Dobra doczesne a chrześcijanin 431
Dziewiętnasta niedziela zwykła  
Otrzymaliśmy wiele 433
Dwudziesta niedziela zwykła  
„Ojciec przeciw córce” 435
Dwudziesta pierwsza niedziela zwykła  
Sens chłosty 438
Dwudziesta druga niedziela zwykła  
Chorzy na wielkość 440
Dwudziesta trzecia niedziela zwykła  
Obojętność 442
Dwudziesta czwarta niedziela zwykła  
Nawrócenie letnich 444
Dwudziesta piąta niedziela zwykła  
„Zdaj sprawę ze swego zarządu” 447
Dwudziesta szósta niedziela zwykła  
Bogacz, nędzarz i ubogi 449
Dwudziesta siódma niedziela zwykła  
Modlitwa o wiarę 451
Dwudziesta ósma niedziela zwykła  
Próba wiary 453
Dwudziesta dziewiąta niedziela zwykła  
Księga mądrości 455
Trzydziesta niedziela zwykła  
Warunki dobrej modlitwy 457
Trzydziesta pierwsza niedziela zwykła  
Stanąć blisko ołtarza 459
Trzydziesta druga niedziela zwykła  
Obietnica zmartwychwstania 461
Trzydziesta trzecia niedziela zwykła  
Przyjdzie po raz drugi 463
Trzydziesta czwarta niedziela zwykła  
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  
Autorytet Chrystusa Króla 465
Święta 467
Uroczystość Niepokalanego Poczęcie Najświętszej Maryi Panny  
Uzdrowienie chorych 467
Święto Ofiarowania Pańskiego  
Ewangeliczne podejście do starości 469
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła  
Uboga Maryja z Nazaretu 472
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa  
Biała sukienka 474
Uroczystość Najświętszego Serce Pana Jezusa  
W trosce o ludzkie serce 476
Uroczystość Niepokalanego Serca Maryi  
Kształtowanie serca 478
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła  
Apostołowie miłości 482
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  
Niebo 484
Uroczystość Wszystkich Świętych  
Święty 486
Dzień Zaduszny  
Nasi przyjaciele 488
Święto Poświęcenia Świątyni  
Dom Boga Żywego 490
Indeks 493

opr. ab/ab


Homilie na niedziele i święta Rok A, B, C
Copyright © by Wydawnictwo "m"

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama