Bezpieczeństwo dzieci

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka to podstawowe zadanie, przed którymi stają rodzice

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka to podstawowe zadanie, przed którymi stają rodzice. W przypadku małych dzieci wszelkie działania służą eliminowaniu zagrożeń i niebezpieczeństw. Rozwój dziecka i jego samodzielność stawia przed rodzicami wciąż nowe wymagania i konieczność wyposażania go w umiejętność przewidywania niebezpieczeństw i zagrożeń, unikania ich, a jeśli zaistnieją - w zdolność radzenia sobie z trudną sytuacją.

Małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z problemami oraz niewykształcone zachowania w trudnych, niecodziennych sytuacjach powodują, że dzieci pozostają bardzo często w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia i są bezradne wobec rodzących się problemów.

W dużej mierze od rodziców zależy, czy ich dziecko będzie bezpieczne w domu, na podwórku, czy w szkole. Oni to od najwcześniejszych lat powinni uczyć dzieci oceniać okoliczności i elementy niebezpieczeństw, uczyć jak unikać niebezpiecznych sytuacji lub jak z nich wybrnąć, kiedy już zaistnieją oraz kształtować umiejętność mówienia "nie" i postawę ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych. Trzeba je nauczyć, by zawsze mówiły rodzicom gdzie, z kim, o której godzinie wrócą do domu. Należy też informować dzieci, że w każdym przypadku powinny powiedzieć rodzicom o zaczepiających je osobach, wypytujących: "Co w domu, o której wrócą rodzice? Gdzie stoi wasz samochód?"

Ważną sprawą jest umieszczenie w widocznym miejscu mieszkania numerów telefonów alarmowych, które mogą przydać się także dzieciom w razie wypadku: 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe.

Kolejną sprawą są lekarstwa z domowej apteczki, które mogą wyglądać jak kolorowe cukierki, stąd powinna być ograniczona dostępność dzieci do nich. Gdy dziecko poczuje się źle nie powinno próbować leczyć się samo. Leki niewłaściwie stosowane mogą być bardzo niebezpieczne, czasami nawet mogą doprowadzić do śmierci.

Dom jest miejscem, gdzie dzieci doznają często obrażeń. Kupowanie bezpiecznych wyrobów może pomóc w ich uniknięciu. Rodzice powinni tak dobierać produkty, aby były stosowne do sytuacji, budżetu i wieku dziecka. Niektóre wyroby dają większe zabezpieczenie, są trwalsze i praktyczniejsze od innych.

Bezpieczeństwo dziecka to także roztropne korzystanie z najnowszych zdobyczy technicznych. Gry wideo, zwłaszcza rozgrywane w Internecie lub w trybie gry wieloosobowej, cieszą się obecnie zainteresowaniem równym lub nawet przewyższającym popularność telewizji, muzyki czy filmów dla dzieci i młodzieży. Poznanie społeczności graczy, klasyfikacji gier oraz metod korzystania z dostępnych w grach narzędzi do ochrony prywatności i bezpieczeństwa pozwala wybrać dla dziecka gry bezpieczne, przyjazne, zabawne, edukacyjne i odpowiednie do ich wieku.

Zanim dziecko zacznie grać w Internecie, rodzice powinni ustalić zrozumiałe dla niego zasady gry. Zasady zwykle określają: czas gry, możliwość grania tylko ze znajomymi ze świata rzeczywistego, zakaz rozmawiania z nieznajomymi, zakaz podawania informacji osobistych, w tym prawdziwego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.

Mając na uwadze wychowanie dziecka we współczesnym świecie, gdzie coraz częściej spotyka się ze społecznym złem, jakim jest alkoholizm, narkomania i rozmaite dewiacje, należy uczyć roztropności w kontaktach z osobami obcymi. Dzieci ze swojej natury są bardzo łatwowierne, może to być przyczyną wielu tragedii. Rodzice powinni uczulić dzieci, by nie przyjmowały żadnych przedmiotów od nieznajomych. Niech nie słuchają obietnic: "chodź ze mną, dostaniesz to lub tamto, pokażę ci coś ciekawego".

Spośród wielu wartości, które powinno zdobyć każde dziecko na szczególną uwagę w kwestii bezpieczeństwa zasługują: samodzielność, wiara w siebie, ograniczone zaufanie do osób nieznanych oraz odpowiedzialność w relacjach z innymi. Nie należy przy kształtowaniu tych wartości przesadzać ze straszeniem dziecka. Ma to być raczej uwrażliwianie na możliwe niebezpieczeństwo.

Rodzice powinni nieustannie pogłębiać świadomość tego, jak uczyć dzieci bezpiecznych zachowań, jak wykształcić w nich umiejętność unikania sytuacji stawania się ofiarą przestępstwa lub proszenia o pomoc w chwili zagrożenia. Pozostawiając dziecku margines swobody powinno się go przekonać do konieczności stosowania reguł i zasad, które w pewnym sensie ograniczają swobodę, ale w efekcie przygotowują dziecko do życia we współczesnym otoczeniu społeczno-technicznym. W zamian za to oferujemy dziecku poczucie bezpieczeństwa - tak ważne dla jego higieny psychicznej.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama