Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Raport z realizacji obietnic wyborczych złożonych podczas kampanii samorządowej 2002Warszawa, 31 października 2006

95 burmistrzów, wójtów i prezydentów miast z całej Polski poddało się weryfikacji obietnic złożonych podczas kampanii wyborczej do władz lokalnych w 2002 roku. W ich ocenie udało się zrealizować 2/3 złożonych obietnic. Wszystkie przedwyborcze obietnice spełniono w 4 gminach: Chrzanów (małopolskie), Dobre Miasto (warmińsko-mazurskie), Przemęt (wielkopolskie) i Sulejówek (mazowieckie). Dziewięciu samorządowców wykonało powyżej 90% zadań. Tylko czterech przyznało, że wypełniło mniej niż 30% swoich zobowiązań.

Najwięcej, bo aż 90% zrealizowanych obietnic dotyczyło kultury, najsłabiej sytuacja wygląda w dziedzinie ekologii — 42%. W co 10 przypadku samorządowcy nie wykonali zobowiązania, ponieważ po wyborach zmienili ocenę potrzeb gminy. 10% obietnic nie udało się zrealizować z powodu braku podstaw prawnych. Najwięcej problemów wynikało z braku funduszy (co trzecia niezrealizowana obietnica).

Raport z realizacji obietnic wyborczych powstał w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”, zainicjowanej przez Fundację im. Stefana Batorego w 2002 roku, przed pierwszymi w Polsce bezpośrednimi wyborami do samorządu. Celem akcji jest wzmocnienie poczucia odpowiedzialności zarówno za składane przez kandydatów obietnice, jak i za dokonywany przez mieszkańców gmin wybór. Aby skłonić kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do zaprezentowania konkretnych obietnic wyborczych, Fundacja przygotowała specjalną ankietę, którą w czasie kampanii wyborczej wypełniło 257 potencjalnych „szefów” gmin. Spośród nich na stanowiska wybranych zostało 116. Po roku, po dwóch i po czterech latach sprawdzono, jak wypełniają złożone wcześniej obietnice. W pierwszym roku po wyborach odpowiedzi udzieliło 106 samorządowców, po czterech latach — 95. Kilka osób odeszło ze stanowisk, kilka odmówiło odpowiedzi.

Raport przygotowany na podstawie deklaracji samych ankietowanych, przedstawiający to, co obiecali i co udało im się zrealizować, jest dostępny na stronach www.maszglos.pl i www.batory.org.pl. Warto w przededniu wyborów sprawdzić, czy rzeczywiście zadania zostały wykonane tak, jak opisywano w ankietach i co na ten temat sądzą mieszkańcy. Niech wyborcy mają możliwość nagrodzenia tych, którzy dotrzymują słowa.

II edycja akcji „Masz głos, masz wybór”, prowadzona wspólnie ze Stowarzyszeniem Szkoła Liderów, trwa od kwietnia 2006 roku. Uczestniczy w niej 326 organizacji non-profit z całej Polski, które organizują w swoich miejscowościach przedwyborcze debaty z udziałem kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz prowadzą lokalne kampanie zachęcające do udziału w wyborach. Kalendarz debat i informacja o innych działaniach prowadzonych w ramach akcji znajduje się na stronie www.maszglos.pl.

 

link do raportu: http://www.batory.org.pl/doc/masz-glos-raport-z-realizacji-obietnic.pdf

Kontakt:

Joanna Załuska, Fundacja im. Stefana Batorego, tel. (22) 536 02 76, jzaluska@batory.org.pl


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: społeczeństwo samorząd wybory samorządowe aktywność społeczeństwo obywatelskie obietnice przedwyborcze kiełbasa wyborcza obietnice wyborcze Szkoła liderów Fundacja Batorego masz głos
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W