Internet: pomiędzy normalnością a patologią

Fragmenty książki "Nowe uzależnienia ", której autor wymienia m.in. uzależnienie od korzystania z komputera, telefonu komórkowego, natręctwo zakupów, pracoholizm i uzależnienie od seksu

Internet: pomiędzy normalnością a patologią

Cesare Guerreschi

Nowe uzależnienia

ISBN: 978-83-7580-165-1
wyd.: Wydawnictwo Salwator 2010

Wybrane fragmenty
Wprowadzenie
Wstęp
New addictions. Pojęcie uzależnienia
Współuzależnienie
Nowe formy uzależnienia
Internet: pomiędzy normalnością a patologią
Cechy problematycznego korzystania z Internetu
Internet i depresja
Skutki w relacjach rodzinnych
Nadużywanie Internetu w miejscu pracy

Internet: pomiędzy normalnością a patologią

Internet jest zbiorem połączonych ze sobą sieci, tworzących gigantyczną Sieć światową. W związku z tym bywa też czasem nazywany Światową Pajęczyną3. Stanowi produkt technologiczny, który istotnie wpłynął na kształtowanie się ludzkich nawyków i zwyczajów. To, że ten wytwór teleinformatyki, dziedziny łączącej informatykę z telekomunikacją, pozwala wielu komputerom na komunikowanie się ze sobą i wymienianie wszelkich typów dokumentów (plików), doprowadziło do przedefiniowania pojęcia społeczeństwa. „Sieć sieci” stworzyła bowiem nowe możliwości poznawania świata: ludzie mogą nawiązywać znajomości, wchodzić w interakcje i z każdej dziedziny czerpać wiedzę w przestrzeni wirtualnej — cyberprzestrzeni, różniącej się w zasadniczy sposób od przestrzeni świata fizycznego. Termin „wirtualny” pochodzi od łacińskiego słowa virtus, oznaczającego siłę, moc, stąd „wirtualny” to taki, jaki istnieje potencjalnie, a nie w sposób rzeczywisty, to coś możliwego do wprowadzenia w życie, ale jeszcze niedokonanego.

Potrzeba nabywania nowej wiedzy w dziedzinie umiejętności technicznych celem korzystania z nieskończonych możliwości, jakie pojawiły się wraz z rozwojem Internetu, jest bardzo silna, stąd można dziś mówić o zjawisku wyobcowania społeczno-technologicznego w przypadku osób niemających dostępu do świata wirtualnego.

Istnieje jednak konieczność, by wraz z nabywaniem kompetencji technicznych równocześnie rozwijała się umiejętność odpowiedzialnego korzystania z Sieci. O ile z jednej strony jest oczywiste, że rozwój Internetu wniósł wiele pozytywnych aspektów do życia poszczególnych jednostek, o tyle warto być świadomym, jakie zagrożenia mogą rodzić się w związku z posługiwaniem się nim.

Powszechnie zachowywana przez użytkowników Sieci anonimowość pozwala każdemu na wyrażanie siebie bez żadnych ograniczeń, co czyni Internet znakomitym kanałem rozprzestrzeniania zarówno treści pozytywnych, jak i patologii. W związku z tym kładzie się coraz większy nacisk na rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Sieci i dogłębnego zrozumienia, jakie to rodzi skutki na poziomie społecznym i psychologicznym.

Internet addiction disorder (IAD) to zaburzenia przejawiające się w sposobie korzystania z tego nowego produktu technologicznego. Osoba, u której rozwinęło się uzależnienie od Internetu, pozostaje połączona z Siecią przez długie godziny, tracąc zupełnie poczucie czasu. Głównym jej problemem jest niemożliwość kontrolowania potrzeby łączenia się z Siecią, która staje się centrum niepokojów i frustracji uzależnionego podmiotu.

Zanim przejdziemy do aspektów patologicznych wykorzystania Internetu, pomocne może się okazać przejrzenie panoramy głównych usług oferowanych przez Sieć (zawartej w Dodatku do niniejszego rozdziału), co daje wyobrażenie o jej wielofunkcyjności.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama