Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Joelle Laflute-Marietti

Pojednać się z samym sobą

wyd.: Wydawnictwo Salwator 2010

Wybrane fragmenty
NIEŚWIADOMOŚĆ I EMOCJE
Czym są emocje?
Skąd pochodzą emocje?
O jakich prawach jest mowa?NIEŚWIADOMOŚĆ I EMOCJE

 

W tym miejscu naszych rozważań dochodzimy do emocji, gdyż jeden z aspektów oczyszczenia serca jest związany z ich nieświadomymi korzeniami. Analiza emocji stanowi więc część procesu oczyszczenia serca.

Ego i jego wspólniczka — psychika — zakłócają postrzeganie rzeczywistości absolutnej. Rzeczywistość ta nie wywodzi się z dziedziny formy, lecz z dziedziny istoty rzeczy (istota danej osoby oznacza jej duchową funkcję).

Istoty tej nie da się dostrzec ani zrozumieć intelektualnie. Można jej doświadczyć wyłącznie sercem oczyszczonym z negatywnych emocji.

Proponuję wam inną definicję: oczyszczenie serca ma na celu wyłącznie wyzwolenie ducha od tego, co ukrywa go przed nim samym, aby pozwolić jego istocie na objawienie się.

Teraz przyjrzymy się, w jakich sytuacjach możemy się znaleźć, jeżeli praca ta nie zostanie wykonana.

Chodzi o sytuacje, w których świadomość jest nieobecna. Nieświadomość czyni nas więźniami mechanizmów psychicznych niezależnych od naszej woli.

Owa nieświadomość przeszkadza nam również w podejmowaniu pełnej odpowiedzialności za wydarzenia wynikające z podejmowanych przez nas wyborów, decyzji i działań. Nazbyt często doprowadza nas również do sytuacji, w których stawiamy się w roli ofiary.

Moim zdaniem, bardzo niebezpieczne jest to, że wielu „odpowiedzialnych” daje cnotliwe rady, narzuca obowiązki, nadaje kierunek, kreśli obrazy niezwykłych dokonań, a nie dostrzega, że ma po prostu do czynienia z infantylnymi i nieświadomymi istotami!

Jest to zjawisko powszechne: nikt nie może uciec od swej podświadomości czy wczesnego dzieciństwa. Wszystkie niemal postawy dorosłych i ich decyzje rządzone są popędami infantylnej psychiki.

Istnieje w nas pewna tajemnicza głębia, skarb złożony z impulsów, która dosięga nas pod postacią uczuciowych odruchów, namiętności, pewnych skłonności lub wezwań.

W istocie, dynamika podświadomości oddziałuje na naszą myśl, przez co nie jesteśmy w stanie postrzegać rzeczywistości absolutnej taką, jaka ona jest. Potrafimy ją postrzegać wyłącznie subiektywnie. Siła tej dynamiki oddziałującej w głębi umysłu przejawia się przede wszystkim w funkcjonowaniu serca. Dlatego jest to takie ważne, aby poprzez analizę emocji móc powrócić do źródeł. Będziemy o tym jeszcze mówić...

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że wyrażanie emocji (bądź ich brak) wpływa na każdy wymiar osobowości (w tym również na wymiar duchowy).

Życie emocjonalne i jego poznanie wydają się więc jedną ze ścieżek prowadzących do rozwoju osobowości.

Przeciwieństwem tego stanu rzeczy jest ignorancja zabarwiona emocjonalnością, czyli brak świadomości umysłu podporządkowanego w całości emocjom!

Często słyszy się zdanie: „on jest nieświadomy...”.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pojednanie interpretacja prawo naturalne strach psychika ego emocje nieświadomość oczyszczenie serca namiętności negatywne emocje niezależne mechanizmy psychiczne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W