Odkryj w sobie tajemnicę

Wstęp do książki o odnajdywaniu wymiaru tajemnicy, która otacza ludzką osobę

Odkryj w sobie tajemnicę

Franco Imoda SJ

ODKRYJ W SOBIE TAJEMNICĘ

tłumacz: Stanisław Morgalla SJ, Joanna Kołaczyk-Lejmel

ISBN: 978-83-7505-503-0

wyd.: WAM 2010Spis treści
Wstęp9
Część 1
ROZWÓJ I TAJEMNICA CZŁOWIEKA13
1. Człowiek jako tajemnica14
1.1. Tajemnica14
1.2. Utracona tajemnica17
2. Rozwój jako miejsce tajemnicy19
3. Parametry 21
3.1. Pierwszy parametr: inność24
3.2. Drugi parametr: czasowość26
3.3. Trzeci parametr: stadia rozwoju 28
4. Wybrane zagadnienia29
4.1. Poza logosem i monologiem w stronę dialogu29
4.2. Poza ortodoksją w stronę ortopraksji i ortopatii33
4.3. Metafora „łaski”34
4.4. Poza pedagogiką subiektywną lub obiektywną 37
4.4.1. Pedagogika „subiektywna”37
4.4.2. Pedagogika „obiektywna”38
4.4.3. Pedagogika jako „interpretacja”39
Bibliografia41
Część 2
ROZWÓJ CZŁOWIEKA, MIEJSCE TAJEMNICY I KOLOKWIA WZROSTU45
1. Punkt wyjścia45
1.1. Pierwsze wyzwanie46
1.1.1. Jasność celów47
1.1.2. Intelektualizm48
1.1.3. Zaangażowanie49
1.1.4. Bezczasowość49
1.1.5. Jednostronne interpretacje49
1.1.6. Jednojęzyczność50
1.1.7. Stronniczość50
1.1.8. Bierność51
1.1.9. Usprawiedliwienia teoretyczne51
1.1.10. Pedagogiczna inność52
1.1.11. Moralizm — spirytualizm52
1.2. Drugie wyzwanie53
1.2.1. Horyzonty54
1.2.2. Epistemologia56
1.2.3. Relacja59
1.2.4. Między przeszłością a przyszłością63
1.2.5. „Potrzeby” i pragnienia64
1.2.6. Struktura i charakter67
2. Odniesienie antropologiczne71
2.1. Trzy obszary oddziaływania antropologicznego72
2.1.1. Transcendencja72
2.1.2. Wolność73
2.1.3. Poziomy74
2.2. Trzy parametry76
2.2.1. Inność77
2.2.2. Czasowość77
2.2.3. Stadia rozwoju79
3. Niektóre zastosowania w terapeutycznym procesie pedagogicznym82
3.1. Cele i ich wyrażanie83
3.1.1. Wielorakość celów83
3.1.2. Następstwo w czasie86
3.1.3. Prawo rozwoju87
3.1.4. Potwierdzenie modelu88
3.2. Czynniki i czasy wzrostu88
3.2.1. „Praxis”88
3.2.2. Wychowanie do praktyki89
3.2.3. Mediacja uczucia91
3.2.4. Decyzja91
3.2.5. Siła i słabość94
3.2.6. Rozwój po spirali94
3.2.7. Poza natychmiastowością95
3.3. Stopień mediacji96
3.3.1. Znaczenie stadiów96
3.3.2. Stadia bardziej pierwotne97
3.3.3. Metafora „Łaski”98
3.3.4. Kryzys i szansa100
3.4. Aspekty „techniczne”101
3.4.1. Uświadamianie nieświadomości101
3.4.2. Milczące lustro103
3.4.3. Poza interpretacją103
3.4.4. Jaki rodzaj interwencji104
3.4.5. Kryterium wzrostu104
3.4.6. Uzdrowienie105
3.4.7. Pedagogia genetyczna 106
Epilog107
Bibliografia109
Część 3
ROZWÓJ RELACJI JAKO PRZYCZYNEK DO ROZEZNANIA117
1. Wstęp117
2. Podwójny ruch rozeznania120
2.1. Wolność a podwójny ruch120
2.2. Rozeznanie123
3. Rozeznanie a tajemnica osoby127
3.1. Rozeznanie a „psychologie”129
3.2. Rozeznanie a „rzeczywistość”131
4. Psychologia rozwojowa a rozeznanie135
5. Wkład badań psychologicznych w obszar parametrów137
5.1. Badania psychologiczne a parametr inności138
5.2. Badania psychologiczne a parametr czasowości143
5.3. Badania psychologiczne a parametr stopniowości: wielorakość i współistnienie stadiów 147
Uwagi końcowe151
Bibliografia162

WSTĘP

Cztery cnoty główne, Roztropność, Sprawiedliwość, Wstrzemięźliwość i Męstwo, od zawsze były uznawane za konieczne, by mądrze postępować. Najnowsze rozważania filozoficzne odkrywają wartość cnót, przywracając im należny szacunek, odebrany przez pośpieszną dezaprobatę. Od pewnego czasu znów stają się obiektem zainteresowania, jako niezbędne w dokonywaniu właściwych wyborów i prowadzeniu dobrego życia. Pierwsza z nich, Roztropność, w starożytności cieszyła się wielkim uznaniem wśród filozofów, między innymi Plotyna, Arystotelesa, Cycerona. Potem odeszła w niepamięć. Współczesna etyka wydobyła ją z zapomnienia i potwierdziła jej ogromne znaczenie. W naszym języku słowo roztropność jest synonimem ostrożności, przezorności, unikania ryzyka. Nie o to jednak chodzi w prawdziwym rozumieniu cnoty. Należy na nowo wyjaśnić istotę Roztropności, by móc zrozumieć ją w pełnym blasku tak, jak była pojmowana przed wiekami. Warto docenić ją również na gruncie wychowawczym, jako punkt odniesienia w kształtowaniu człowieka.

Cnota Roztropności, uwolniona od warstwy niewłaściwego znaczenia, które czyni ją praktycznie nierozpoznawalną, stanie się drogowskazem dla rodziców. Uzdolni ich do świadomego prowadzenia swoich dzieci, mądrego postępowania z nimi i w konsekwencji dobrego wychowania.

Gdyby udało się przywrócić glorię chwały, jaką kiedyś otaczano Roztropność, nasze więzi rodzinne zostałyby uzdrowione, ponieważ kierowalibyśmy się rozumem i rozwagą, których każda miłość potrzebuje. Czym zatem jest roztropność i dlaczego należy ją doceniać? Z jakich powodów jest konieczna w dobrym wychowaniu? Rozważania proponowane w tej książce mają na celu przybliżyć rodzicom korzyści płynące z wdrożenia w życie zasad cnoty kardynalnej.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama