Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


ks. prof. Roman Pindel

Sztuka zarządzania sobą

Proste sposoby na odzyskanie równowagi

ISBN: 978-83-7580-017-3
wyd.: Wydawnictwo Salwator 2008

Wybrane fragmenty
Wstęp
Od najważniejszych wartości do osobistej misji
  Ostateczna weryfikacja życia
  Podsumowanie życia może być różne
Uprzedzić ostateczną weryfikację
  Krok 1. Cztery przemówienia
  Krok 2. Ku uhierarchizowaniu najważniejszych wartości
  Krok 3. Najważniejsze relacje osobowe i zadania
  Krok 4. Moja niepowtarzalna misja
  Zaangażowanie w misję osobistą
  Biblijny przykład realizacji misji życiowejWstęp

Tej książki nie można przeczytać jednym tchem. Nie można jej po prostu przeglądać podczas spaceru, w pociągu czy samolocie, a potem zamknąć i powiedzieć: „Już wiem”. To książka do przepracowania, a więc do takiego czytania, po którym następuje praca własna nad tym, co „w nas jest”. Bez tego po zapoznaniu się z jej treścią będziemy jak po lekturze wspomnień himalaisty, a więc w najlepszym razie pełni zachwytu i podziwu, ale nie nabędziemy umiejętności i sprawności, które można zdobyć, tylko chodząc po rzeczywistych górach, najlepiej z bardziej doświadczonym towarzyszem drogi.

Niniejsza książka ma dwojaką inspirację. Pierwszą stanowią wskazania szeroko pojętego zarządzania, a więc sprawdzone ustalenia w kwestii właściwego formułowania i osiągania celów, zarządzania czasem i zasobami. Inspiracja drugiego rodzaju ma charakter religijny i jest związana z poszukiwaniem przez człowieka wierzącego takiego określenia sensu swojego życia, który by integrował różne jego elementy, takie jak pragnienie zbawienia, powołanie do świętości, misja życiowa, całościowy rozwój osoby, zaangażowanie w świecie. Chodzi więc w niniejszym opracowaniu o próbę połączenia tego, co wypływa z wiary chrześcijańskiej, z ludzką umiejętnością mądrego kształtowania życia swojego i innych.

Apostoł Paweł został wybrany nieprzypadkowo. W jego życiu mają miejsce pełny rozwój w sferze wiary, ale i osoby, oraz doskonalona umiejętność skutecznego głoszenia Ewangelii. Dlatego na podstawie Listów i Dziejów Apostolskich Paweł będzie ukazywany jako przykład spełnienia ludzkiego i chrześcijańskiego rozwoju, a także jako pasjonat, który powierzoną mu misję realizuje w sposób ze wszech miar mądry. Przekonamy się, że z jednej strony pozostaje on w dynamicznie rozwijającej się relacji osobowej z Bogiem, z drugiej zaś wykazuje niezwykły zmysł do działania, które stanowi konsekwentne, odpowiednie i efektywne realizowanie długofalowych celów. Wszystko zaś we właściwym uporządkowaniu. To dlatego w kolejnych częściach tej książki spotykamy się najpierw z Pawłem. Od niego uczymy się tego, co dalej jest przedstawiane jako swoisty trening z zakresu zarządzania sobą i naszymi zasobami. Jego przykład ma nas także przekonać do tego, że kolejny krok jest tym bardziej możliwy, gdy czynimy go z Bogiem.

Niniejsze opracowanie zawiera zatem swoistą konfrontację zasad wypracowanych przez współczesnych specjalistów od teorii zarządzania z tym, co w latach pięćdziesiątych I wieku po Chrystusie realizował wizjoner i realista równocześnie, doskonały strateg i wrażliwy taktyk, kreatywny pragmatyk, odważny teolog i wrażliwy na głos Boga człowiek, znany najpierw jako Szaweł z Tarsu. Chcę równocześnie zasugerować, że niezwykłe dokonania Pawła Apostoła dają się wytłumaczyć tym szczęśliwym połączeniem wiary i umiejętności, a dokładniej mówiąc, posłuszeństwa Bogu z odważną refleksją nad tym, jak skutecznie urzeczywistnić poznane Boże zamiary.

Książka ma charakter praktyczny. Zawiera propozycję wdrożenia zawartych w niej treści w osobiste życie czytelnika. Kolejne części zawierają zarówno prezentację Pawłowego sposobu „zarządzania”, jak i praktyczne kroki prowadzące do coraz lepszego opanowania umiejętności podobnych do tych, które objawiły się w życiu Apostoła. Dlatego powtórzmy to jeszcze raz, nie jest to książka, którą można czytać na wyrywki. Nad kolejnymi fragmentami trzeba pracować od początku do końca; dobrze byłoby mieć kogoś, kto może życzliwie ocenić nasze odkrycia i plany i w ten sposób zobiektywizować owoce naszych zmagań. Warto zaznaczyć, że proponowany materiał stanowi pierwszy etap, który należy doskonalić także po przepracowaniu wszystkich kroków, a nawet powtórzyć po pewnym czasie (na przykład po paru miesiącach).

Materiał zawarty w tym opracowaniu został wykorzystany w ramach przygotowań do święceń prezbiteratu w Krakowskim Seminarium Duchownym w roku 2005, później także w trakcie formacji seminaryjnej. To z tego powodu znaleźć w nim można konkretne odniesienia do życia człowieka podejmującego świadomy trud odpowiedzi na Boże powołanie. Nie znaczy to jednak, że ta propozycja jest przeznaczona wyłącznie dla kleryków, księży czy sióstr zakonnych. Wprost przeciwnie, adresatem tej książki jest każdy, kto z wiarą zakłada, że dobry Bóg ma najlepszy pomysł na nasze życie. Dla nas zaś najpiękniejszą przygodą jest odkrycie tego pomysłu i jego najlepsze, w miarę naszych możliwości, urzeczywistnienie. Wystarczy więc zaufać Bogu i przyjąć, że trud wart jest podjęcia, a nawet że to jest najbardziej sensowne działanie, jakie możemy podjąć dla samych siebie, a następnie wziąć życie w swoje ręce i konsekwentnie nadawać mu odpowiedni kształt. W tym właśnie ma pomóc ta książka.

Koniecznie trzeba dodać, że prób konfrontacji zasad szeroko pojętego zarządzania z chrześcijańskimi zasadami życia różnie sformułowanymi nie brakuje. Charakterystycznym przykładem może być ciekawa rozprawa doktorska niemieckiego benedyktyna, której celem było porównanie zasad funkcjonowania wspólnoty w oparciu o Regułę św. Benedykta z filozofią zarządzania BMW — znanej firmy samochodowej. W Polsce ukazała się podobna rozprawa, której tematem jest zarządzanie oficyną wydawniczą w konfrontacji z duchowością ignacjańską. Protestanckich propozycji biblijnego odniesienia do sfery pracy znaleźć można wiele, na przykład stosunkowo niedawno wydano Christliches Zeitmanagement. Zeit, Leben, Spiritualität (Rheinbach 2006) autorstwa W.W. Osterhage. Bodaj najbardziej znane połączenie teorii i praktyki stanowi działalność pisarska i duszpasterska pastora Paula Yonggi Cho, który godzi biblijną wiarę z osiągnięciami współczesnych nauk, zwłaszcza socjologii. Rozwiązania podobne do naszych proponuje — poprzez sesje, także w Polsce, prowadzone przez różne osoby — jezuita Herbert Schneider (profesor Nowego Testamentu w Loyola School of Theology, uczelni Filipińskiej Prowincji Jezuitów).

Zachętą do wydania niniejszej publikacji jest z jednej strony Rok Świętego Pawła, który rozpoczyna się w uroczystość Świętych Piotra i Pawła w roku 2008, z drugiej zaś bezpośrednia propozycja pana Pawła Piotrowskiego, doskonałego teoretyka i praktyka zarządzania, w tym także w firmach, które świadomie realizują swoją misję. 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: księża seminarium duchowne prezbiterat siostry zakonne klerycy osiąganie celów zarządzanie sobą formułowanie celow

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W