Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Jolanta  Maciołek

BUDUJEMY  KOŚCIÓŁ  BOŻY

dla  dzieci  młodszych

Cel  dydaktyczny:  Każdy z nas jest cząstką Kościoła założonego przez Chrystusa na fundamencie apostołów. We wspólnocie ludzi złączonych wiarą i miłością mieszka Bóg.

Cel  wychowawczy:  Przez uczestnictwo w katechezie buduję Kościół; budzenie odpowiedzialności za Kościół.

1.  SYTUACJA  EGZYSTENCJALNA

a)  Katecheta przeprowadza z uczniami wywiad dotyczący motywów uczęszczania na katechizację (dobrze byłoby posłużyć się mikrofonem i nadać tym wypowiedziom szczególną rangę). Na koniec warto podkreślić znaczenie świadomej decyzji.

b)  Opowiadanie: "Trzej kamieniarze" (ze zbioru B. Ferrero, Historie):

Pewien człowiek wędrował jako pielgrzym do odległego sanktuarium. Po kilku dniach marszu znalazł się w pobliżu kamieniołomów. Mężczyźni wydobywali z nich wielkie odłamy skalne, aby obrobić je potem w czworokątne bloki kamienia budowlanego.

Pielgrzym zbliżył się do jednego z tych ludzi. Spojrzał na niego ze współczuciem. Kurz i pot zamazywały mu rysy twarzy, w oczach drażnionych pyłem skalnym widać było straszliwe zmęczenie.

- Co robisz? - spytał pielgrzym.

- Nie widzisz? - odburknął człowiek, nie unosząc nawet głowy. - Zabijam się tą harówką.

Pielgrzym nic nie odpowiedział i powędrował dalej. Natrafił wkrótce na drugiego kamieniarza. Był on tak samo zmęczony i zakurzony.

- Co robisz? - spytał pielgrzym również i tego człowieka.

- Nie widzisz? - Pracuję od rana do nocy, aby zapewnić utrzymanie żonie i dzieciom - odpowiedział kamieniarz.

Pielgrzym w milczeniu ruszył dalej. Doszedł prawie do szczytu wzgórza. Tam pracował trzeci kamieniarz. Był śmiertelnie zmęczony, tak jak i tamci. On także miał na twarzy warstwę kurzu i potu, ale jego oczy były dziwnie pogodne.

- Co robisz? - zapytał pielgrzym.

- Nie widzisz? - odpowiedział człowiek uśmiechając się z dumą... - Buduję świątynię! Ręką wskazał na dolinę, gdzie wznosiła się wielka budowla z szarego kamienia, ze strzelistymi iglicami wież skierowanych ku niebu.

Wnioski z opowiadania:

2.  OGŁOSZENIE  SŁOWA  BOŻEGO

"Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha" (Ef 2,19-22).

(Przed odczytaniem powyższego tekstu warto przybliżyć uczniom pojęcia: fundament i kamień węgielny. Tekst biblijny można także przekazać dzieciom własnymi słowami).

W analizie tekstu biblijnego ważne będą następujące wnioski:

3.  KSZTAŁTOWANIE  POSTAW

Składanie obrazka z części: Każdy uczeń otrzymuje od katechety (losuje) fragment obrazka. Dzieci wpisują tam swoje imię i nazwisko, a następnie kolejno podchodzą do stołu lub tablicy, gdzie przygotowany został fundament i składają ilustrację - kościół. Wspólny śpiew: "Ziarenko do ziarenka".

Pogadanka: Podczas katechezy my także budujemy świątynię. Nie chodzi tu o taki kościół, jaki widzimy na obrazku, ale o ten, który tworzą wszyscy wierzący, a jego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Budujemy Rodzinę Bożą - Kościół święty. Także każdy z nas buduje świątynię w swoim sercu - najpiękniejsze mieszkanie dla Jezusa.

4.  MODLITWA

Wspólny śpiew: "Czy wy wiecie, że jesteśmy świątynią (Kościołem, Rodziną...) i "Jezus jest tu".

5.  ZESZYT

Dzieci rysują wspólnotę parafialną zgromadzoną wokół ołtarza.

opr. ab/ab

Data publikacji: 2000-11-02Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: odpowiedzialność wspólnota Kościół
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W