Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Katecheza dla dzieci młodszych

dla  dzieci  młodszych

I.  Cele

1.  Uczeń powinien wiedzieć (znać):

 • 8.12. przypada święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
 • Maryja nie miała żadnego grzechu (nawet pierworodnego) - była pełna miłości,
 • znać modlitwę Komunii duchowej.

2.  Uczeń powinien umieć:

 • wyjaśnić słowa: łaski pełna,
 • wiedzieć jak dbać o czyste serce - codzienny rachunek sumienia, sakramenty, modlitwa.

3.  Spotkanie ma pomóc w religijnym przeżyciu święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz zachęcić dzieci do współpracy z Panem Bogiem w trosce o czystość serca.

II.  Środki dydaktyczne

 • Pismo święte (Łk 1,26-38),
 • można wykorzystać rzutnik do pisma, obraz lub folię ze sceną Zwiastowania,
 • Modlitwa Komunii św. duchowej,
 • dwa obrazki: jeden poplamiony (musi być bardzo brudny), drugi piękny, czysty,
 • dwa chleby ryżowe, w tym jeden brudny,
 • szklanka z wodą i atrament (może być farba plakatowa),
 • strzykawka do nabrania atramentu,
 • cukierki.

III.  Niezbędne wiadomości - dziecko powinno:

 • znać modlitwę Zdrowaś, Maryjo,
 • umieć rozróżnić rzeczy czyste od brudnych,
 • umieć wyjaśnić, dlaczego ludzie dbają o czystość.

IV.  Metoda nauczania:

 • pogadanka,
 • analiza perykopy Łk 1,26-38,
 • ćwiczenie.

V.  Przebieg spotkania:

Na początku informujemy dzieci, że dzisiejsze spotkanie będzie miało cztery etapy. Zadaniem uczniów będzie odnalezienie wspólnej myśli dla trzech pierwszych części oraz ułożenie tematu spotkania. Na tablicy zostawiamy miejsce na temat i dzielimy ją na trzy równe części (katecheta informuje dzieci, kiedy rozpoczyna się kolejny etap).


1.  Modlitwa do Ducha Św.

2.  Etap pierwszy - ćwiczenie:

Wybieramy czterech ochotników. Ustawiamy w pary. Dziecko z pierwszej pary wybiera między dwoma obrazkami. (W czasie przeprowadzanych lekcji dzieci zawsze wybierały ładny rysunek.) Dzieci w drugiej parze otrzymują po chlebie ryżowym. Każemy im skosztować. (Dziecko, które otrzymało zabrudzony chleb, nie będzie chciało jeść.) Katecheta może podpowiedzieć dziecku, które otrzymało czysty chleb, aby się podzieliło z kolegą.

Pytamy dzieci:

 • Dlaczego wybrało ładny rysunek?
 • Dlaczego nie chce jeść brudnego chleba?

Rozmowa z dziećmi o czystości. Katecheta tak powinien ukierunkować rozmowę, aby uczniowie wyjaśnili, dlaczego ludzie dbają o czystość. Jak rozróżniamy rzeczy brudne od czystych? Na zakończenie rozmowy ukazujemy czystość jako wartość w każdej dziedzinie życia. Na tablicy zapisujemy w pierwszej rubryce słowo czystość.

(Dzieci, które brały udział w ćwiczeniu otrzymują po cukierku.)

3.  Etap drugi - Modlitwa Komunii św. duchowej:

Pragnę Cię przyjąć, Panie, z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka; z duchem i żarliwością świętych.

Jeżeli dzieci nie znają tej modlitwy zapoznajemy z nią. (Uczniowie otrzymują karteczki z tekstem modlitwy.) Wyjaśniamy, że każdy może ją praktykować, nawet dzieci, które nie przystąpiły do I Komunii św. Należy najpierw wzbudzić żal za grzechy, odmówić "Ojcze nasz", zjednoczyć się duchowo z ludźmi, którzy gdziekolwiek na ziemi przyjmują Pana Jezusa w Hostii. Odmówić modlitwę, podziękować i poprosić Pana Jezusa o błogosławieństwo.

Jest to wspaniała okazja, by zachęcić dzieci do codziennego odmawiania modlitwy Komunii św. duchowej, zwłaszcza podczas katechezy. Poprosić dzieci, które się przygotowują do I Komunii św., aby odmawiały tę modlitwę w czasie Mszy św., kiedy wierni przyjmują Komunię św. Będzie to ich przygotowanie do uroczystości pierwszokomunijnej.

Po modlitwie pytamy uczniów:

 • Kogo mamy naśladować w przyjmowaniu Pana Jezusa?
 • Jak Maryja przyjęła Jezusa?
 • Co to znaczy, że Maryja przyjęła Jezusa z czystością, pokorą i pobożnością? (Jeżeli uczniowie będą mieli trudność z wyjaśnieniem, katecheta pomaga.)
 • Kiedy Maryja przyjęła Jezusa?

Na tablicy w drugiej części 2 piszemy: Maryja przyjęła Jezusa z czystością, pokorą i pobożnością.

4.  Etap trzeci - Proklamacja Ewangelii - Łk 1,26-38

Jeżeli katecheta posiada rzutnik do pisma, podczas czytania Ewangelii wyświetla dzieciom scenę ze zwiastowania.

Pytania:

 • Kto został posłany do Maryi?
 • Co powiedział Anioł Maryi?
 • Kto zstąpił na Maryję?
 • Co sprawił Duch Św.?
 • Jaka modlitwa zawiera słowa samego Anioła?

Wypowiedzi uczniów ukierunkować ku czystości. Następnie wyjaśniamy znaczenie łaski pełna:

 • łaski pełna - pełna miłości, nie ma miejsca na żaden grzech. Maryja od pierwszej chwili swego życia pod serduszkiem swojej mamy, była pełna miłości tzn. Niepokalanie Poczęta. Ona nigdy nie miała i nie popełniła żadnego grzechu. Pan Bóg dał Maryi taki wielki dar, bo jest Matką Syna Bożego;
 • na tablicy zapisujemy w 3 części tablicy - Maryja Niepokalanie Poczęta - od początku pełna miłości (bez grzechu pierworodnego).

Katecheta zachęca dzieci, aby odnalazły wspólną myśl. Podsumowuje wypowiedzi uczniów:

 • 8.12. W Kościele obchodzimy święto Maryi, która była pełna miłości, tzn. bez żadnego grzechu od pierwszych minut swojego życia, pod sercem swojej mamy. To święto nazywa się Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny.
 • Dlaczego Maryi Panny? - Jezus się począł z Ducha Św. Maryja cała była dla Boga.
 • Jaki jest temat naszego spotkania? - najciekawszy zostaje zanotowany w zeszycie.

5.  Etap czwarty - Zastosowanie:

 • Jaką modlitwę odmawialiśmy podczas naszego spotkania?
 • W czym mamy naśladować Maryję?
 • Co mamy robić, aby cały czas żyć w stanie łaski uświęcającej? (mieć czyste serce)

Katecheta podsumowuje wypowiedzi dzieci.

Jeżeli wystarczy czasu można utrwalić pojęcia: pełna i czysty za pomocą szklanki, wody i atramentu:

 1. pełnia (już więcej nie można) - Nalewamy do szklanki czystą wodę. Jeżeli szklanka jest pełna to woda się przelewa. W szklance nie ma miejsca na inne rzeczy.
 2. czysty (nie ma miejsca na żaden brud) - Do szklanki z wodą wlewamy jedną kroplę atramentu. Woda już jest zanieczyszczona.

Katecheta jeszcze raz zachęca do codziennej modlitwy Komunii duchowej, do życia w stanie łaski uświęcającej. Drogą do tego jest:

 • codzienny rachunek sumienia (badanie swojego serca - klasy I-II),
 • modlitwa (Komunia św. duchowa w ciągu dnia, modlitwa Zdrowaś Maryjo wieczorem),
 • częsta spowiedź św., by cały czas żyć w stanie łaski uświęcającej.

6.  Podsumowanie:

Uczniowie rysują piękne serce (wklejają lub wpisują w nie modlitwę Komunii duchowej). Pod sercem piszą: Zdrowaś Maryjo łaski pełna.

Postanowienie: Codziennie będę modlił się o czyste serce.

opr. ab/ab

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama