Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Bóg z nami - Podręcznik do religii dla klasy IV

Msza święta jest zgromadzeniem ludu Bożego

Bóg gromadził swój lud wybrany

Powróć do poprzednich stron twego podręcznika i odszukaj katechezę, w której dowiedziałeś się, co jest przyczyną rozbicia między ludźmi.

Uzupełnij delikatnie zwyczajnym ołówkiem następujące zdanie:

Przyczyną rozbicia i niezgody wśród ludzi jest................................

W których katechezach była mowa o tym, że Bóg zgromadził swój lud, aby przez niego jednoczyć ludzi rozproszonych przez grzech? Dowiedziałem się o tym w katechezach nr .......................................

Wpisz brakujące imię w następujące zdanie:

Bóg przez proroka ................zapowiada, że utworzy nowy lud Boży.

Jezus Chrystus gromadzi nowy lud Boży

Poszukaj w katechezach nr 7 i 8 słów, których brakuje w poniżej podanym tekście i wpisz je w miejsce wykropkowane:

Syn Boży.............. wokół siebie ludzi. Nauczał ich i wybrał Dwunastu .................. aby w Jego imieniu głosili wszystkim......................................Jezus Chrystus przekazał władzę .................... aby on troszczył się o ................... i trwałość ludu Bożego, czyli Kościoła.

Źródłem jedności Kościoła jest Duch Święty

Wpisz ołówkiem to samo imię, którego brakuje w trzech poniżej umieszczonych zdaniach. Imię to znajdziesz w katechezach 9, 10, 11.

................... posłany przez Jezusa Chrystusa jednoczy ochrzczonych w jedną wspólnotę, czyli Kościół Święty.

........ ........... przez Apostołów gromadził nowy lud Boży.

Dziś do Kościoła Chrystusowego należą ludzie różnych ras i narodowości. Jednoczącą mocą Kościoła jest....... .............. który przez miłość łączy ludzi w jedną rodzinę Bożą.

Po samodzielnym wykonaniu pracy, sprawdź poprawne odpowiedzi na stronie 170 (w podręczniku - przypis redakcji)

Wspólnota eucharystyczna

W każdą niedzielę na głos dzwonów wierni gromadzą się w kościele. Otaczają jeden ołtarz. Wspólnie się modlą. Razem słuchają tego samego słowa Bożego i uczestniczą w ofierze Chrystusa.

Zaraz na początku Mszy świętej kapłan zwraca się do zebranych z pozdrowieniem: "Pan z wami" albo "Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi". Pozdrowienie to ma przypominać, że Pan Jezus jest z nami, gdy gromadzimy się na Mszy świętej.

Do obecnego wśród nas Chrystusa zwracamy się słowami: "Panie, zmiłuj się nad nami".

Znakiem obecnego, a niewidzialnego, wśród nas Jezusa Chrystusa jest kapłan, który przewodniczy Mszy świętej. Tym, kto nas przede wszystkim łączy, kto udziela nam daru jedności, jest Duch Święty. Powinniśmy tworzyć jedną rodzinę. Mamy się wzajemnie miłować i być dla siebie dobrzy.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie zawsze tak jest. Niekiedy kłócimy się z naszymi bliźnimi i przyczyniamy się do osłabienia lub nawet rozbicia jedności w rodzinie ludzkiej. Dlatego na początku Mszy świętej przepraszamy Boga i bliźnich. Pragniemy powrócić do jedności z Bogiem i braćmi.

Dopiero po przeproszeniu Boga i bliźnich rozpoczynamy naszą wspólną modlitwę do Boga, Ojca wszystkich ludzi.

W ten sposób na Mszy świętej gromadzi się lud Boży i ukazuje wszystkim ludziom, że Bóg pragnie zgromadzić w jedna rodzinę ludzi rozproszonych przez grzech.

Zastanowię się

Tę część czytania przeczytaj podczas twojej modlitwy wieczornej.

Ile razy w ciągu ostatnich tygodni podczas katechezy słuchałem lub czytałem Pismo Święte, Bóg wzywał mnie, abym z Nim współpracował w jednoczeniu ludzi.

Praca na lekcjach religii ma być dla mnie okazją do nauczenia się współżycia we wspólnocie Kościoła.

Przepraszam Boga i braci za moje grzechy, podobnie jak to czynię na Mszy świętej.

Spowiadam się
Bogu wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry,
że bardzo zgrzeszyłem myślą,
mową, uczynkiem i zaniedbaniem,
moja wina, moja wina,
moja bardzo wielka wina.
Przeto błagam Najświętszą Maryję
zawsze Dziewicę,
wszystkich aniołów i świętych,
i was, bracia i siostry,
o modlitwę za mnie
do Pana Boga naszego.

 


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wspólnota Msza święta papież jedność katecheza apostołowie Lud Boży Abraham Józef klasa IV Kosciół działalność misyjna Jakub

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W