Modlitwa do św. Benedykta z Nursji, Patrona Europy

Modlitwa do św. Benedykta, patrona Europy - według Modlitewnika Benedyktyńskiego

Modlitwa do św. Benedykta z Nursji, Patrona Europy

Hymn

Gdy nadszedł koniec dawnego porządku
i nowa ziemia rodziła się w bólu,
stanąłeś, Ojcze, na czasów granicy,
by chronić dobro.

Posłuszny mocy Bożego wezwania
i do proroków podobny natchnieniem,
poszedłeś drogą pokory i ładu
Pańskiego Prawa.

Dla wielu ludzi spragnionych pokoju
przez własne życie przykładem się stałeś
szukania Boga i Jego miłości
we wszystkich braciach.

I dzisiaj także przychodzi nieznane,
a świat jest pełen zamętu i kłamstwa;
za twą przyczyną niech Pan nam ukaże
właściwą ścieżkę.

Najświętszej Trójcy niech będzie podzięka
za Benedykta i jego naukę;
niech Europa swą jedność odnajdzie
przez wiarę w Boga. Amen.

Ant. Twoje słowo stało się dla mnie rozkoszą * i radością mojego serca.

Psalm 1

Szczęśliwy człowiek, *
który nie idzie za radą występnych,

Nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,

Lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

On jest jak drzewo
zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie.

Liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni jest udane.

Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.

Przeto nie ostoją się na sądzie występni *
ani grzesznicy
w zgromadzeniu sprawiedliwych.

Albowiem znana jest Panu
droga sprawiedliwych, *
a droga występnych zaginie.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Twoje słowo stało się dla mnie rozkoszą / i radością mojego serca.

Modlitwa

Boże, Ty przez nauczanie świętego Benedykta zgromadziłeś w swoim Kościele wiele narodów, spraw przez jego zasługi, abyśmy z radosnym sercem biegnąc drogą Twoich przykazań, trwali w prawdziwej wierze i głębokim pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitewnik benedyktyński. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama