Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Klaus Berger

Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa


Medytacje do niedzielnych Ewangelii

Rok B

Wydawnictwo Jedność 2009
ISBN 978-83-7442-813-2
Spis treści
Słowo wstępu
ADWENT I NARODZENIE PAŃSKIE
1. Niedziela Adwentu. Kto śpi, zaniedbuje szukanie prawdy
2. Niedziela Adwentu. Przezwyciężać ograniczenia naszych czasów
3. Niedziela Adwentu. Tęsknota za Boskością jest rzeczą ludzką
4. Niedziela Adwentu. Dzieci Boże przez Ducha Świętego
Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wiara niemożliwa dla człowieka
Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Kres oczekiwania: Pan jest z nami!
2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim. Na początku było Słowo
Objawienie Pańskie. Król serc
Niedziela Chrztu Pańskiego. W Chrystusie mieszka dynamiczny, żywy Bóg
WIELKI POST
1. Niedziela Wielkiego Postu. Ten, kto pości, na każdym kroku udowadnia swoją wolność
2. Niedziela Wielkiego Postu. Nikt nie jest bliżej Ojca niż Syn
3.Niedziela Wielkiego Postu. Ten, kto zna serca, może pozwolić sobie na dyskrecję
4. Niedziela Wielkiego Postu. Miłość trwa, co sprawia, że jest tak ważna
5. Niedziela Wielkiego Postu. Kto jest suwerenny, zmienia wszystko – nawet życie
Niedziela Palmowa. Każde cierpienie ma cel: zmartwychwstanie
Wielki Czwartek. Umycie nóg: nigdy początek nie był tak duży
OKRES WIELKANOCNY
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Wielkanoc – za dnia: płótna jako dowody rzeczowe wiary
2. Niedziela Wielkanocna. Radość w Bogu sprawia, że życie nabiera wartości
3. Niedziela Wielkanocna. Ten, który się zjawia, to naprawdę Jezus
4. Niedziela Wielkanocna. Jezus Chrystus jest Pasterzem, to znaczy Życiem
5. Niedziela Wielkanocna. Kto patrzy na Jezusa, doznaje całkowitej przemiany
6. Niedziela Wielkanocna. Narażanie życia oznacza służbę i męczeństwo
Wniebowstąpienie Pańskie. Czy wszyscy pozostali będą potępieni?
7. Niedziela Wielkanocna. Posłuszeństwo Jezusa nadaje skuteczność modlitwie
Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Duch dodaje odwagi – aż do męczeństwa
Niedziela Trójcy Przenajświętszej. Bóg w Trójcy Jedyny sprawia, że tajemnica Jezusa staje się przekonywująca
Boże Ciało. Sakrament jedności
OKRES ZWYKŁY
2. Niedziela Zwykła. Autentyczni świadkowie liczą się z Bożymi cudami
3. Niedziela Zwykła. Surowość może istnieć wyłącznie tam, gdzie jest autorytet
4. Niedziela Zwykła. Jezus a walka między Bogiem i demonami
5. Niedziela Zwykła. Kto wyznaje Jezusa, musi z tego wyciągnąć konsekwencje
6. Niedziela Zwykła. Być czystym oznacza: przejść na stronę Boga
7. Niedziela Zwykła. Wyłącznie Pan może uzdrawiać i odpuszczać grzechy
8. Niedziela Zwykła. Również chrześcijan obowiązuje zasada: wszystko w swoim czasie
9. Niedziela Zwykła. Zasłanianie się przepisami
10. Niedziela Zwykła. Czy Jezus posiadł Ducha Bożego, czy ducha diabła?
11. Niedziela Zwykła. Przetrzymać suszę
12. Niedziela Zwykła. Także tęsknota usprawiedliwia człowieka
13. Niedziela Zwykła. Spojrzenie na Pana umacnia człowieka
14. Niedziela Zwykła. Wielkość Boga przekracza nasze wyobrażenia
15. Niedziela Zwykła. Dla duchowości nie ma taryfy ulgowej
16. Niedziela Zwykła. Dobry pasterz pozwala swojej trzodzie na przerwy
17. Niedziela Zwykła. Dwanaście koszy jako widoczny wierzchołek góry lodowej
18. Niedziela Zwykła. Chleb z nieba – przedsmak wieczności
19. Niedziela Zwykła. Kto potrafi wierzyć, nie musi stale wątpić
20. Niedziela Zwykła. Kiedy Bóg jest nam bliższy niż my sami sobie
21. Niedziela Zwykła. Sam Jezus jest właściwym objawieniem Boga
22. Niedziela Zwykła. Jedynie człowiek wewnętrznie czysty może się ostać przed Bogiem
23. Niedziela Zwykła. Władza Jezusa przekracza ziemskie granice
24. Niedziela Zwykła. Kto słucha Boga, musi cierpieć
25. Niedziela Zwykła. O uniżeniu i wywyższeniu Syna Człowieczego
26. Niedziela Zwykła. Sól jest niezastąpiona
27. Niedziela Zwykła. Małżeństwo jako obraz miłości Boga do Jego ludu
28. Niedziela Zwykła. O prawdziwej wolności uczniów Chrystusa
29. Niedziela Zwykła. Po wyznaniach powinny nastąpić czyny
30. Niedziela Zwykła. Być uzdrowionym to powołanie
31. Niedziela Zwykła. Jezus przyjmuje też miłość niewiernych
32. Niedziela Zwykła. Konkretne życie jako obraz orędzia Jezusa
33. Niedziela Zwykła. Pewne jest to, że Pan przyjdzie na końcu świata
Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata. Moc prawdziwego Króla zwycięża śmierć


Słowo wstępu

W niniejszym tomie zebrano medytacje do Ewangelii niedzielnych w roku liturgicznym B według obrządku rzymskokatolickiego. Oprócz niedziel uwzględniano też czytania Ewangelii na niektóre ważne dni roku kościelnego.

„Stworzenie świata powtarza się co rok” (Mircea Eliade). Jeśli zdanie to zastosujemy w odniesieniu do roku kościelnego, wówczas jego brzmienie powinno być następujące: w każdym roku kościelnym powtarza się historia stworzenia poprzez zbawienie aż po oczekiwanie na ponowne przyjście Pana. Każdy rok kościelny cierpliwie stawia nam tę drogę przed oczami. Natomiast długi czas między Zesłaniem Ducha Świętego a Adwentem, najdłuższy okres w roku liturgicznym, odnosi się do historii Kościoła i świata od momentu Pięćdziesiątnicy aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Jest to „nasz” czas, czas pośredni, czas współczesny, kiedy według przypowieści niewolnicy powinni czuwać albo inwestować; czas, kiedy to, co posiane ma wzrastać i przynosić owoce, gdy rośnie zaczyn aż do momentu, gdy przeniknie cały chleb. Szczególny nacisk położyłem w tym roku liturgicznym na związek przypowieści z teraźniejszością.

Pozwolę sobie powiedzieć kilka słów na temat założeń hermeneutycznych niniejszych egzegez i medytacji, gdyż przeważnie tego nie czynię. Nie zakładam sztywnego schematu przy wyborze metod, lecz stosuję taką z nich, która przydaje się lub przynosi korzyści. Dotyczy to również egzegezy typologicznej. Korzyść jest skierowana wyłącznie na wspomaganie i pogłębianie wspólnej wiary w Boga w Trójcy Jedynego. Niektóre medytacje mają więc charakter egzegezy, inne są raczej medytacjami w ścisłym sensie. Wspaniały wzór powiązania egzegezy z medytacją daje choćby papież Benedykt XVI w cotygodniowych katechezach na temat tekstów biblijnych.

Alergicznie reaguję na pomieszanie krytyki literackiej (tekst jako tkanka) i krytyki źródeł (oddzielenie tego, co przypuszczalnie nieautentyczne), podobnie jak wobec ideologicznej krytyki cudów lub innych ideologii, których krótka żywotność jest tak wyraźna, że zapomina się o nich już podczas studiów. W kwestiach dotyczących tekstu kieruję się tym, co na podstawie długiej działalności jako wykładowca uważam za problemy ludzi. Przede wszystkim przez lata nauczyłem się, jak ważne jest zadawanie poprawnych pytań w odniesieniu do tekstów biblijnych. Chodzi mianowicie o takie pytania, które zwiększają dokładność interpretacji, lecz same mieszczą się w ramach tego, na co odpowiedź można znaleźć jeszcze na ziemi.

Na podstawie komentarzy Czytelnicy często zauważą, że według mojej oceny liturgia eucharystyczna jest „Sitz im Leben” lektury oraz interpretacji Ewangelii. Ideał to harmonijne włączenie komentarza w różnorodne gatunki tekstu i przebieg czynności podczas liturgii niedzielnej. Naturalne uwieńczenie interpretacji fragmentu biblijnego stanowi modlitwa. Jako odpowiedź na tekst jest ona jednocześnie dzieckiem interpretacji będącej darem samego tekstu. Ponieważ Bóg przemówił przez słowo, człowiek w modlitwie zwraca się ponownie do jego Autora. Jednak odpowiedź, jaką daje modlący się człowiek, w znacznym stopniu wynika z tekstu biblijnego. O tyle połączenie interpretacji i modlitwy jest wzorcowym przykładem modlitwy. Albowiem według apostoła Pawła modlitwę zawdzięczamy Duchowi Świętemu, którego Bóg wlał w nasze serca. Krążenie słowa Bożego dopełnia się więc wtedy, gdy Bóg cierpliwie słucha naszych modlitw. Wszystko bowiem dokonuje się z Boga i przez Boga. Dotyczy to całego stworzenia, niemniej zróżnicowane działanie Słowa staje się szczególnie uchwytne, gdy zwracamy osobno uwagę na objawienie, spisanie tekstu, komentarz i modlitwę.

Pragnę też podkreślić, że żadna krytyka ze strony Czytelników nie jest przypadkowa, a każda uwaga zostanie przyjęta z wdzięcznością.

Heidelberg, 4 Niedziela Adwentu 2007 r.

Klaus Berger


opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: niedziela liturgia rozważanie Ewangelia Słowo Boże Jezus medytacje
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W