Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Chiara Lubich

ROZWAŻANIA

Fundacja Mariapoli
Tytuł oryginału: Meditazioni, Tłumaczenie wg 24. wydania włoskiego
©Copyright by Città Nuova Editrice, 2000
© Copyright for the Polish translation by Fundacja Mariapoli, Kraków 2001
© Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo "M" i Fundacja Mariapoli, Kraków 2001
Imprimatur
Kuria Metropolitalna w Krakowie
+ Kazimierz Nycz, Vic. Gen.
Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, Cenzor
L. 2720/2001, Kraków, dnia 2 października 2001 r.
ISBN 83-7221-347-X
ISBN 83-905853-7-5




OD REDAKCJI

Rozważania, które oddajemy do rąk Czytelnika odpowiadają na stale rosnącą potrzebę autentycznego chrześcijaństwa i żywego doświadczenia Ewangelii.

Książka ta, wydana po raz pierwszy w sierpniu 1959 r. we Włoszech, przedstawia tematy, intuicje i perspektywy, które wyprzedzają współczesną doktrynę duchową, odnowioną przez Sobór Watykański II: Bóg, krzyż jako miłość, obecność Jezusa między dwoma lub trzema zjednoczonymi w Jego imię, Maryja jako wzór życia dla chrześcijanina, Kościół, powszechne powołanie do świętości...

Myślą przewodnią jest wezwanie do jedności, o którą Jezus prosił Ojca w swym Testamencie: Aby wszyscy stanowili jedno.

Rozważania, cenione przez szerokie grono czytelników, okazują się szczególnie interesujące dla tych, którzy są obeznani z dzisiejszą problematyką życia duchowego. Pociąga w nich szerokość otwierających się horyzontów, w pełnej zgodności z Ewangelią. Tłumaczy to stale rosnące zainteresowanie książka miała już dwadzieścia cztery wydania we Włoszech oraz została przetłumaczona na dwadzieścia języków.

Przekład polski ukazał się pierwszy raz w 1986 r., w zbiorze pism Chiary Lubich Tylko jedno, ze wstępem Franciszka Kardynała Macharskiego. Jego cenne słowa niech będą drogowskazem również dzisiaj: ...Myśli, propozycje, sugestie zawarte w "Tylko jedno" swoją precyzją, wiernością słowu Bożemu i uległością nauczaniu Kościoła są naprawdę jak droga: zapraszają, aby iść, a więc zacząć się trudzić w medytacji, modlitwie i działaniu, ale co chyba najważniejsze razem! Trzeba tylko spojrzeć dookoła siebie i nade wszystko w głąb, trzeba spojrzeć i dostrzec: nie jestem sam, nikt nie jest sam, nikt nie jest skazany na to, żeby był sam na chrześcijańskiej drodze...

Spis treściStrony (w wyd. książkowym)
Od redakcji 5
Co najbardziej przyciąga 7
Krzyż 8
Piękna jest Maryja11
Rozszerzyć serce 13
Niebo i ziemia przeminą 14
Daj mi wszystkich osamotnionych 15
Dwie tajemnice 16
Nie moja, lecz Twoja wola17
Jezus nie został na ziemi 18
Nie wejdzie do królestwa19
Przyszłoby nam umrzeć 21
Mróz 22
Eli, Eli, lema sabachthani 23
Chciałabym zaświadczyć 24
"Znam tylko Jezusa, i to ukrzyżowanego"25
Czuwajcie 27
Jego Msza, nasza Msza 28
To co się liczy w miłości to kochać30
Słowa ojca 31
Kiedy jesteśmy zjednoczeni, Jezus jest wśród nas33
Być Miłością 35
Kto nie wyrzeka się wszystkiego 36
Panny roztropne i panny nierozsądne37
Bóg jest mocny, jest wszechmocny38
Fałszywa roztropność40
Chcę zobaczyć Ją w tobie 42
Byłem chory 43
Życie świętych45
Czas mi szybko ucieka 47
Zanim poszedł na Kalwarię 48
Kiedy poznaliśmy już cierpienie 50
Jest czymś niepojętym52
Gdyby w jakimś mieście zapalić ogień54
Złote miasto 57
Mała pestka59
Rzuceni w nieskończoność 61
Znalazłam Cię 63
Nie ma kolców bez róży 65
Inwazja miłości 67
Jeśli dusza podarowuje się Bogu 69
Arcydzieło świętego 71
Dyplomacja73
Chrystus będzie moim klasztorem 76
Egzamin 78
Jak zostać świętym 80
Twoja taktyka 82
Nasza odpowiedzialność jest wielka 83
Tylko jedna wola 86
Żyć w pełni życiem90
Często miłość nie jest miłością 93
Gdy jedność z braćmi jest pełna 96
Raz poznawszy Boga 98
Może jeszcze piękniejsze 99
Jak niebieska równia pochyła 102
Jedno miasto to za mało 104
Dziewice dzisiaj 109
Przypisy 113

opr. mg/mg





Copyright © by Wydawnictwo "m"

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: świętość rozważanie pobożność doświadczenie religijne poznanie Boga autentyczność focolari Focolare przyjaźń z Bogiem
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W