Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


ks. Edward Staniek

Człowiek arcydziełem Boga

ISBN: 978-83-61533-24-5
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2008

Spis wybranych fragmentów
Tajemnica zdrowia
Dziękczynienie za oczy
Dziękczynienie za kręgosłup
Dziękczynienie za krew
Dziękczynienie za odporność naszego organizmu
Dar uczuć
Świadomość i podświadomośćI.Tajemnica zdrowia

Dzisiejsza Ewangelia mówi o uzdrowieniu trędowatych. My zaś najczęściej w rozważaniach zatrzymujemy się na interwencji Jezusa, który wyzwala nieszczęśliwych z tej nieuleczalnej w owym czasie choroby. Czasem tematem staje się niewdzięczność uzdrowionych, których nie było stać na to, by Wybawicielowi powiedzieć jedno słowo: - Dziękuję. Już wtedy niewdzięcznych było 90 %. A tylko jeden z dziesięciu oddał chwałę Bogu.

Ponieważ czytałem dziś z Ewangelii fragment o trędowatych, pragnę zatrzymać się nad tajemnicą zdrowia i choroby.

Choroba jawi się przed nami jako nieszczęście. Im jest poważniejsza, im jest bardziej nieuleczalna, im większe jest w niej zagrożenie życia, większe jest nieszczęście. Tak jest oceniana z punktu widzenia doczesności. Dodatkowo jeszcze często łączy się z cierpieniem, a ono potęguje nieszczęście. Bywa, że jest również jak trąd zagrożeniem dla otoczenia.

Przyzwyczailiśmy się traktować nasze zdrowie jako dar, który się nam należy. Dar, do którego mamy prawo. Nawet trudno ustalić motywy takiego myślenia, gdyż realizm życia mówi wręcz coś innego.

Tysiące dzieci, będących jeszcze w łonie matki, dosięga choroba lub kalectwo. Również wielka liczba niemowląt zmaga się z cierpieniem i chorobą.

Podobnie jest z dziećmi. Wystarczy wejść do dziecięcej Kliniki w Krakowie — Prokocimiu, by uderzyć głową w realizm choroby i cierpienia dzieci. A lista tych, które w tym szpitalu przegrały zmaganie z chorobą i odeszły do Pana, liczy ich tysiące. Niewinne dzieci otrzymały od Boga dar życia, a nie otrzymały daru zdrowia. Oto tajemnica, obok której nie należy przejść obojętnie.

To są obiektywne wymiary naszej ludzkiej egzystencji na ziemi.

Żyjemy w pokoleniu, które odnosi sukcesy nad różnymi schorzeniami. Postęp w medycynie jest imponujący. Ale w ciągu ostatnich dwóch tygodni na raka mózgu umarło trzech moich znajomych, a trzeci z nich jeszcze nie osiągnął pięćdziesięciu lat. Pytam zatem o realizm życia i śmierci.

Głośne sukcesy medycyny nie są w stanie ani zmienić tego realizmu, ani go przysłonić. Chylę czoło przed osiągnięciami medycyny, ale jeszcze niżej chylę je przed tajemnicą choroby, która jest mocniejsza od nas i od współczesnej medycyny.

W tej sytuacji zamierzam wygłosić w tym roku cykl kazań, poświęconych naszemu zdrowiu. Zależy mi na tym, byśmy ten dar, kruchy dar, dostrzegli i byśmy wzięli w swe ręce odpowiedzialność za niego.

Słabym punktem naszej medycyny jest to, że ona zajmuje się chorobą, zajmuje się jej objawami i że często interweniuje dopiero w ostatnim etapie, gdy jest już za późno. Pan Bóg nie chce, byśmy chorowali. On chce, abyśmy umierali zdrowi. Byśmy odchodzili po wykonaniu zadań, jakie nam zlecił na ziemi, z powodu starości, z racji wyczerpania organizmu. A to wymaga dowartościowania profilaktyki, czyli troski o zdrowie, a nie tylko walki z chorobą i z jej objawami.

Dar zdrowia można dostrzec, zatrzymując się nad mądrością, która jest zapisana w budowie naszego organizmu, który składa się z wielu członków.

Ten dar również jawi się w pełni, gdy potrafimy dostrzec harmonię ciała i ducha.

Zdrowie to dar złożony z wielu innych darów, w które wyposażył nas Stwórca.

Psalmista woła do Pana w duchu wdzięczności — „Jak cudownie mnie stworzyłeś”. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i jest to widoczne również w harmonii ciała i ducha.

Ten Boży obraz w nas trzeba nieustannie kontemplować i czuwać nad tym, aby nie został uszkodzony.

Drugim motywem naszego dziękczynienia będzie to, że Syn Boga stał się Człowiekiem i uświęcił nasze ludzkie ciało. Wezwał i nas, byśmy uświęcili nasze oczy, ręce, nogi, usta, kręgosłup, nerki i serce; abyśmy uświęcili nasze ciało. Chcąc to uczynić, trzeba wiedzieć, w jaki sposób Chrystus to uczynił.

Trzecim motywem dziękczynienia jest nasze zmartwychwstanie. Kod naszego ciała jest znany Bogu i posłuży Mu w dniu zmartwychwstania do jego odtworzenia i do udoskonalenia aż do pełni, o ile potrafimy nasze ciało tu, na ziemi uświęcać.

Jakież więc są cele tego naszego nowego cyklu spotkań przy ołtarzu? Uwielbiamy Boga, bo każdy z nas jest arcydziełem Jego rąk. Arcydziełem, które trwać będzie wiecznie. Uwielbiamy Boga przez nasze dziękczynienie za zdrowie, które od Niego otrzymujemy. Za te dary, którymi posługujemy się każdego dnia, często nie pamiętając o wdzięczności.

Kazania będą wezwaniem do troski o własne zdrowie i będą prośbą skierowaną do każdego o mądre korzystanie z tych darów. Łatwo je zniszczyć, a naprawić bardzo trudno. Czasem jest to już prawie niemożliwe.

Kazania będą połączone z modlitwą za chorych, za kalekich, by umieli zachować się godnie, gdy cierpienie sygnalizuje, że ciało odmawia im posłuszeństwa, gdy Bóg wzywa ich do złożenia ofiary z daru zdrowia.

Będziemy też modlili się w intencji lekarzy i pielęgniarek, a więc w intencji służby zdrowia, pochylonej nad pacjentem. I wreszcie będziemy prosili Boga o stworzenie atmosfery, która ceni zdrowie i o budowanie środowisk, zwłaszcza rodzinnych, które znają wartość odpoczynku, ruchu, zdrowego pokarmu.

Cykl jest na pierwszy rzut oka szokujący, ale jego tematyka jest ściśle związana z ołtarzem. Stopniowo odkryjemy, że mówiąc o człowieku, mówimy o Bogu i odkrywamy miłość, którą On nas darzy. Miłość konkretną, zatroskaną o moją temperaturę, o mój apetyt, o moje wygodne buty i o zdrowe jedzenie.

Mój Bóg, kiedy na dworze jest zimno, pyta mnie dyskretnie czy zabieram z sobą szal i rękawice. Czyni to tak, jak kochająca matka, zatroskana o dobro dziecka. Bo miłość nie jest filozofią. Miłość żyje w konkretach codziennego życia.

Dziś przeżywamy Dzień Papieski. Ileż to w wypowiedziach, gestach i decyzjach Papieża było troski o godność człowieka. On tu, w tym naszym kościele zakładał duszpasterstwo lekarzy. Wychowanie ludzi odpowiedzialnych na zdrowie to ewangeliczny i aktualny temat.

Rozpoczynamy dziękczynienie Bogu za nasze zdrowie.

dalej >>

 

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość poznanie jedność człowiek Stwórca harmonia cielesność
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W