Modlitewnik do Miłosierdzia Bożego - Jezu, ufam Tobie

Wstęp i spis treści

Modlitewnik do Miłosierdzia Bożego - Jezu, ufam Tobie

PIOTR SZWEDA MS

Modlitewnik

do Miłosierdzia Bożego
Jezu, ufam Tobie

ISBN: 978-83-60703-44-1

wyd.: Wydawnictwo SALWATOR 2007


Spis treści
Przedmowa5
Wstęp7
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia13
Obraz Bożego Miłosierdzia17
Święto Bożego Miłosierdzia19
Koronka do Bożego Miłosierdzia22
Godzina Miłosierdzia27
Szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia30
Wybrane modlitwy Świętej Faustyny33
Modlitwy do Bożego Miłosierdzia35
Uwielbienie Bożego Miłosierdzia 41
Akty ofiarowania Miłosierdziu Bożemu44
Bóg i dusze 44
Oddaję Ci serce45
Nieskończona dobroć Boża 46
W stworzeniu aniołów 46
W stworzeniu ludzi47
W zesłaniu nam Jednorodzonego Syna swego 48
W odkupieniu człowieka 50
Modlitwy w Godzinie Miłosierdzia 51
Modlitwa do Serca Pana Jezusa 55
Modlitwy przed Najświętszym Sakramentem 57
Przed Zbawicielem w Świętej Hostii 57
Boski więzień miłości 60
Błogosławiona Trójca Święta 61
O Jezu utajony 62
O Hostio żywa 62
Stwórca i stworzenie 63
Modlitwy przed Komunią Świętą64
Modlitwy po Komunii Świętej 69
Modlitwy dziękczynne 77
Modlitwy do Matki Bożej 83
Modlitwa o łaskę pełnienia miłosierdzia względem bliźnich 84
Modlitwy o łaskę wiernego pełnienia woli Bożej 86
Modlitwy w cierpieniu 89
Modlitwy w różnych intencjach 94
Modlitwa o kroczenie ku doskonałości 94
Modlitwa o Bożą miłość 95
Modlitwy o Bożą mądrość 97
Modlitwa o nawrócenie grzeszników 98
Modlitwa o serce miłosierne 100
Modlitwa o dobrą śmierć 101
Modlitwa za Kościół i za kapłanów 103
Modlitwa o dobre przeżycie rekolekcji 104
Modlitwa za Ojczyznę 104
Modlitwa w słabościach i przeciwnościach 105
Modlitwa na rozpoczęcie dnia 105
Modlitwa przed spoczynkiem 106
Akty strzeliste 106
Inne modlitwy do Bożego Miłosierdzia 111
Nowenna do Bożego Miłosierdzia 113
Dzień pierwszy 116
Dzień drugi 117
Dzień trzeci 119
Dzień czwarty 120
Dzień piąty 121
Dzień szósty 122
Dzień siódmy 124
Dzień ósmy 126
Dzień dziewiąty 127
Litania do Bożego Miłosierdzia 129
Litania do Świętej Faustyny 133
Modlitwy o uproszenie łask za przyczyną Świętej Faustyny 136
Akt zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu 137
Wzywanie Jezusa 138
Modlitwa nadziei 139
Prośba do Jezusa o Miłosierdzie 141
Modlitwa do Jezusa Miłosiernego 142
Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu 143
Modlitwa Sługi Bożego Jana Pawła II do Świętej Faustyny 144

Wstęp

Helena Kowalska, znana na całym świecie jako siostra Faustyna, urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec, niedaleko Łęczycy, w parafii Świnice Warckie w województwie łódzkim jako trzecie z dziesięciorga dzieci w ubogiej rodzinie Stanisława i Marianny z domu Babel. Od najmłodszych lat pobożni rodzice starali się przekazać swoim dzieciom żywą wiarę w Boga obecnego w życiu człowieka, a także uczyli je wierności Bożym przykazaniom i uczciwej, rzetelnej pracy.

Helenka, dzięki swej cichości, pokorze i chęci do pomocy stała się ulubioną pociechą rodziców, którzy nazywali ją kochanym dzieckiem. W 1917 roku zaczęła uczęszczać do szkoły, ale trwało to niecałe trzy lata. Była jednak niezwykle pilną i sumienną uczennicą. Z powodu ciężkiej sytuacji materialnej jako szesnastoletnia dziewczyna wyjechała z domu, aby zarobić pieniądze na utrzymanie rodziny. Najpierw pracowała jako pomoc domowa w Aleksandrowie Łódzkim, później w Łodzi i w Ostrówku koło Warszawy (1921-1925). Wszystkich zadziwiała swoją wielką wiarą, skromnością i sumiennością w wykonywaniu swej pracy.

W dwudziestym roku życia, 1 sierpnia 1925 roku, pomimo stanowczej odmowy rodziców i bez ich błogosławieństwa, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Po odbyciu nowicjatu (1926-

-1928) złożyła śluby czasowe, a 1 maja 1933 roku śluby wieczyste w Krakowie. W ciągu trzynastu lat życia w zgromadzeniu, pełniąc przeróżne obowiązki (w kuchni, w sklepie piekarniczym, na furcie, w ogrodzie, w magazynie odzieżowym - westiarni), przebywała w wielu domach: w Krakowie, Płocku, Białej, Warszawie, Wilnie, Walendowie, Derdach, Kiekrzu i Rabce.

Będąc na placówce w Płocku, 22 lutego 1931 roku, Faustyna miała objawienie Pana Jezusa, od którego otrzymała nakaz namalowania obrazu z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Chrystus dał jej również obietnicę, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Był to w życiu siostry Faustyny, jak i dla całego jej posłannictwa, moment kluczowy. W roku 1934, na polecenie Jezusa i swego kierownika duchowego, Faustyna zaczęła pisać Dzienniczek zatytułowany Miłosierdzie Boże w duszy mojej, przetłumaczony już na kilkanaście języków.

Siostra Faustyna od Najświętszego Sakramentu swoje zwyczajne życie zakonne uczyniła nadzwyczajnym dzięki niezwykłej pokorze i ufności Bogu. Doświadczała wielu cierpień, zarówno fizycznych (w pracy, w chorobie), jak i duchowych (w niezrozumieniu przez najbliższych, w pokusach przeciw wierze, w trudnościach na modlitwie). Życie Faustyny - na pozór szare, ciche i monotonne - kryło niezwykłą, mistyczną głębię. Została obdarzona wieloma nadzwyczajnymi darami, osiągając, już na ziemi, szczyty zjednoczenia z Bogiem, który wybrał ją na Sekretarkę i Apostołkę swego Miłosierdzia.

Przez nią Bóg pragnął przekazać światu wielkie orędzie, polegające na przypomnieniu prawdy o miłości miłosiernej Boga do człowieka, o głoszeniu jej świadectwem życia, a także o potrzebie wypraszania miłosierdzia Bożego dla świata. Z tego charyzmatu i doświadczenia mistycznego św. Faustyny zrodził się w Kościele Powszechnym Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, który podejmuje jej dzieło, ukazując światu na różne sposoby tę tajemnicę naszej wiary.

5 października 1938 roku w klasztorze w krakowskich Łagiewnikach po długich cierpieniach spowodowanych gruźlicą, leżąc na łóżku, siostra Faustyna wzniosła oczy w górę - trochę się uśmiechnęła, a potem skłoniła głowę - i bez żadnych widocznych boleści skończyła życie... Umarła ze spokojem i ufnością przekonana, że dopiero z chwilą śmierci rozpocznie się jej posłannictwo, a ona jeszcze skuteczniej będzie z nieba pomagać ludziom.

W czasie II wojny światowej szybko rosła sława świętości jej życia, gdyż ludzie przez jej wstawiennictwo upraszali wiele łask. W latach 1965-67 przeprowadzono w Krakowie proces informacyjny dotyczący heroiczności jej życia, a w 1968 roku otwarto w Rzymie proces beatyfikacyjny ukończony dekretem o heroiczności cnót siostry Faustyny i dekretem o cudzie wyproszonym przez jej wstawiennictwo.

18 kwietnia 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II zaliczył siostrę Faustynę Kowalską w poczet błogosławionych, a 30 kwietnia 2000 roku, podczas obchodów Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa, ją kanonizował.

Św. Faustyna wybrana przez Jezusa na Sekretarkę i Apostołkę tajemnicy Bożego Miłosierdzia mówiła o Nim w bardzo prosty sposób, docierając do szerokich kręgów ludzi.

W Starym Zakonie - powiedział do niej Pan Jezus - wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca (Dz. 1588).

Było w Faustynie, darze Boga dla naszych czasów, głębokie przekonanie, że człowiek może kochać, że jest zdolny do poświęcenia i ofiary, że w świecie wielkiej pogoni może się zatrzymać i w jednej chwili przez kontakt z Bogiem wejść w te przestrzenie, których pragnie doświadczyć.

Siostra Faustyna Kowalska przypomniała i przekazała Orędzie Miłosierdzia całemu światu, prowadząc nas na znane i nieznane drogi doświadczania Boga bogatego w miłosierdzie. Całym swym życiem wielbiła Go przez wzrost ufności i pragnienie całkowitego przemienienia się, by być żywym odbiciem Miłosierdzia Bożego dla innych.

Pozostając przez ostatnie lata swego życia w ukryciu klasztoru w krakowskich Łagiewnikach, doskonale wypełniła polecenie Jezusa: Córko moja, czyń, co jest w twej mocy w sprawie rozszerzenia czci miłosierdzia mojego, ja dopełnię, czego ci nie dostawa. Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca mojego, a ja ich napełnię pokojem (Dz. 1074). Dzisiaj św. Faustyna Kowalska, prosta, niepozorna i nieuczona zakonnica, jest znana nie tylko w Polsce, ale i w Europie, w Ameryce Północnej i Południowej, w Afryce, w Azji i w Australii.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama